Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum 2021

Geleceğe Yatırım Ödülleri

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler, 2015 yılında iş dünyasının karlılığını artırırken, yalnızca dünyaya zarar vermeme yükümlülüğü değil aynı zamanda kalıcı değer yaratma sorumluluğu konusunda da fikir birliğine vardılar.

Ülkelerin, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yakaladığı bu ahenk sayesinde 2030 yol
haritalarına rehberlik eden Sürdürülebilir Kalkınma için ‘Küresel Amaçlar’ belirlendi.
Dernek olarak amacımız; inşaat malzemeleri sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren
şirketlerin, sürdürülebilir kalkınmaya destek olan paydaşlarıyla ortak değer yarattığı bir başarı sağlamasında etkili olabilmektir.

Bu başarının sadece sanayicilerin değil inşaat, mimarlık, çevre, enerji, enerji verimliliği ve
sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve
geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yürüttükleri faaliyetlerle gerçekleşebileceğine
inanmaktayız.

Bu doğrultuda, 1 Nisan 2021 itibarıyla ÇEDBİK – Çevre Dostu Binalar Derneği ortaklığında
“Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli projemizi başlattık.

Sektördeki iyi uygulamaların şeffafça paylaşılarak yaygınlaştırılması öncelikli hedeflerimizden birisi. Bu çerçevede, 2017 yılından bu yana çift yıllarda düzenlediğimiz Geleceğe Yatırım Ödülleri’ne, 2021 yılından itibaren tek yıllarda düzenlenecek Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum’u eklemiş bulunmaktayız.

Bağımsız jüri heyeti tarafından sivil toplum kuruluşları, üniversite ve öğrencilerin yürüttüğü ve kriterleri en iyi şekilde karşılayan sürdürülebilirlik iyi uygulama faaliyetlerinin belirleneceği Geleceğe Yatırım Ödülleri – Sivil Toplum, Haziran 2022’de sahiplerini bulacak.

BAŞVURU KONULARI
• Ürünlerin çevresel etkisini ölçümleme ve azaltma,
• Binalarda enerji verimliliği,
• Biyoçeşitliliğin korunmasına destek olmak,
• Kaynak kullanımında verimlilik,
• İklim değişikliğiyle mücadele,
• Atık yönetimi,
• İnşaat atıklarının değerlendirilmesi,
• Tehlikeli maddelerin kullanımı ve yönetimi,
• Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge,
• Renovasyon pazarının geliştirilmesi,
• Rekabetçi ve katma değerli ürün geliştirilmesi,
• İhracatı artırmak, ithalatı azaltmak,
• Yapı Bilgi Modellemesi (BIM),
• Maliyetlerin azaltılması ve operasyonel verimlilik artışı,
• Kapsayıcı ve sağlıklı kentsel dönüşüm,
• Salgın hastalık ve doğal afetlere hazırlık,
• Yenilikçi ve akıllı kentsel tasarımların teşvik edilmesi,
• Bütünleşik bina ve şehir tasarımı yaklaşımı,
• Kurumsal yapı ve yönetimde cinsiyet eşitliği,
• Adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir kurumsal yönetim,
• Sağlıklı yaşam şartlarının sağlanması,
• Verimli çalışma ortamı, sağlıklı ve emniyetli çalışma koşulları,
• Çalışan eğitimi ve yeteneklerin geliştirilmesi,
• Sosyal sorumluluk faaliyetleri.

BAŞVURU ŞARTLARI
– İnşaat, mimarlık, çevre, enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışma yapan Sivil Toplum Kuruluşu (DERBİS’e kayıtlı), üniversite veya öğrenci (bireysel ya da ekip) olmak,
– Yürütülen etkinlik, proje veya çalışmanın son 3 yıl (2019-2021) içinde başlamış olması,
– Yürütülen etkinlik, proje veya çalışmanın BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilmiş olması.

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html),
– Daha önceki senelerde gerçekleşen Geleceğe Yatırım Ödülleri’ne başvurmamış olmak,
– Çok paydaşlı faaliyetlerde tüm tarafların dahil edilmiş ve izinlerinin alınmış olması,
– Öğrenci başvurularında başvuranın öğrenci olduğuna dair üniversiteden alınmış yazının bulunması,
– Bir başvuru sahibinin en fazla 3 proje ile başvuru yapmış olması,
– Aynı faaliyetin birden fazla kişi veya kurum tarafından sunulmamış olması, (Böyle bir durumda tüm başvurular geçersiz kabul edilecektir)
– Başvuru Formu’nun ve Katılım Şartnamesi’nin eksiksiz doldurularak her iki dokümanın en geç 14 Şubat 2022 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Etkinlik kategorisinde yer alacak faaliyetler jüri tarafından; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkisi, yenilikçilik, ekonomik fayda, uygulanabilirlik, bütüncül yaklaşım, sosyal fayda, toplumsal fayda, ölçülebilirlik, sektörler arası işbirliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik, tanıtım faaliyetleri, yaratılan etki açısından değerlendirilecektir.

Proje kategorisinde yer alacak faaliyetler jüri tarafından; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkisi, yenilikçilik, ekonomik fayda, uygulanabilirlik, bütüncül yaklaşım, sosyal fayda, toplumsal fayda, ölçülebilirlik, sektörler arası işbirliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik, tanıtım faaliyetleri, yaratılan etki açısından değerlendirilecektir.

Çalışma kategorisinde yer alacak faaliyetler jüri tarafından; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkisi, yenilikçilik, ekonomik fayda, uygulanabilirlik, bütüncül yaklaşım, sosyal fayda, toplumsal fayda, ölçülebilirlik, sektörler arası işbirliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik, tanıtım faaliyetleri, yaratılan etki açısından değerlendirilecektir.

Başvuruların Açılması 13 Aralık 2021
Son Başvuru ve Teslim Tarihi 14 Şubat 2022
Jüri Değerlendirmesi 15 Şubat- 18 Nisan 2022
Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni Haziran 2022

Detaylar için tıklayınız

İLETİŞİM
Rüzgarlıbahçe Cad. Feragat Sok. No:3 Kat:5
Demir Plaza, Kavacık / Beykoz
Tel: +90 216 322 23 00 (pbx)
Fax: +90 216 322 10 68
www.imsad.org / [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin