TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerinde Atölye Nasıl Yapılır?

TÜBİTAK 4007
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri’nde atölyeler genellikle öğrencilerin ve ziyaretçilerin ilgisini çeken konular üzerine kurulur. Bu atölyelerde katılımcılar, genellikle bir eğitmen tarafından yönlendirilirler.

Atölyelerde yapılacak etkinliklerin seçimi, öğrencilerin yaş ve ilgi düzeylerine uygun olarak yapılmalıdır. Etkinlikler, katılımcıların el becerilerini geliştirirken aynı zamanda bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini de geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Atölyelerde, öğrencilere yönlendirici sorular sorulabilir ve kendi aralarında tartışmaları sağlanabilir. Eğitmenler, öğrencilere etkinliklerdeki konular hakkında bilgi vermelidir ve açıklamalarını basit ve anlaşılır bir şekilde yapmalıdır.

Atölyelerde, öğrencilere kendi başlarına çalışmaları için gereken materyaller sağlanmalıdır. Eğitmenler, öğrencilere nasıl kullanılacağına dair talimatlar vererek, materyallerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdırlar.

Atölyelerin sonunda, öğrencilerin yaptıkları projeler veya deneyler, diğer öğrenciler ve ziyaretçiler tarafından sergilenerek, öğrencilerin başarılarının paylaşılması sağlanır. Bu, öğrencilerin özgüvenlerinin artmasına ve bilimsel çalışmalarının takdir edilmesine yardımcı olur.