TÜBİTAK 4004 Makrodan Mikroya Göktepe

TÜBİTAK 4004

TÜBİTAK 4004 Makrodan Mikroya Göktepe – 2

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ortak olduğumuz TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI Bilim ve Sanat Merkezinin yürütücülüğünde 20-25 Haziran 2021 tarihinde Karabük İli Yenice İlçesi Ihlamur Teras Tesislerinde beş gece altı gün yatılı olarak gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi içinde Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI Bilim ve Sanat Merkezi, Zonguldak Fen Lİsesi, Çaycuma TSO Fen Lİsesi, Bursa Halil İNALCIK Bilim ve Sanat Merkezi, Bursa BTSO Kamil TOLON Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 9, 10 ve 11. sınıflarına devam eden 30 lise öğrencilerinin katılımıyla yapılacaktır.

Projede; öğrencilerin ekosistemin temel elemanları olan canlı ve cansız öğelerini anlamaları, çevre bilinci kazanmaları, doğanın işleyişinde etkili çevresel faktörleri fark etmeleri ve doğayı korumaya karşı oluşacak tutumun artırılması sağlanacaktır. Diğer taraftan doğayla ilgili sorunların çözümünde bilimsel sürecin nasıl kullanacağının farkında olan ve bu süreci kullanabilen, bilim okur-yazarlığının farkında olan ve doğada gözlemler yaparak bu gözlemlerden sonuç çıkarabilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Doğada gözlem yaparak yaşayarak öğrenen bireylerde bilimsel merakın arttırılmasını sağlayarak bilimsel araştırma ve bilimsel araştırıcılığın önemi fark ettirilerek öğrencilerin bilimsel süreç ve yaratıcılıklarını geliştirmeye katkıda bulunulacaktır.

Projenin istenen kazanımları oluşturabilmesi için rutin uygulanan eğitim öğretim yöntemlerinden farklı olarak, çalışmalarının çoğunu doğada gerçekleştirmiş alanında uzman bir kadroyla, uygulamalı atölye çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalarla kazanımların kalıcı hale gelmesi sağlanacak ve yaparak yaşayarak öğrenmeye zemin hazırlanacaktır.

Projenin yaygın etkisinin arttırılması için; kamp süreci içindeki çalışmalar Zonguldak Merkez ve Çaycuma ilçelerinde, Bursa Merkez ve Nilüfer ilçelerinde 2 okulda, görevli öğretmenler eşliğinde öğrenciler tarafından sunulacaktır. Kamp sonrasında elde edilen ürünler ve dokümanlar Bursa ilinde okullarında, Zonguldak’ta halka açık bir alanda, 1 gün süreyle sergilenecektir. Böylelikle projenin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır. Projenin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında projenin video çekimleri belgesel formatında birleştirilerek katılımcı kurumlara ve TÜBİTAK’a gönderilecektir. Ayrıca proje kitapçığı hazırlanarak, sergiler sırasında dağıtılarak projenin tanıtımı yapılacaktır.​

Kamuran ÇATAKLI
Proje Yürütücüsü – Biyoloji
Prof.Dr.Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi

https://makrodanmikroyagoktepe2.weebly.com