TUBİTAK 4004 Köyde STEM 2

STEM
TUBİTAK 4004 Köyde STEM

Kırsal kesimlerdeki eğitim etkinliklerinde, sunumlarda ve ulaşımlarda yaşanan aksaklıklar, bu bölgelere ulaşamayan faaliyetler, organizasyonlar eğitim ve öğretim noktasında büyük eksikliklere neden olmaktadır. Ancak ilgili literatür incelendiğinde kırsal kesimdeki öğrenciler ile kentsel yerleşim yerlerindeki öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar; kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin bilimsel etkinliklere, aktif faaliyetlere katılımlarının daha fazla olduğu göstermektedir. Ayrıca bu bölgelerde yaşayan öğrencilerin bu tür eğitsel etkinliklere katılımlarıyla da akademik başarıya yönelik de olumlu gelişme gözlenmektedir. Önerilen projenin amacı; kırsal kesimde öğrenim gören 7. Sınıf öğrencilerine günümüzde birçok ülkede aktif olarak kullanılmaya başlanan ve ülkemizde de uygulama çalışmalarının başladığı STEM (Science, Technology, Enginneering and Mathematics) etkinlikleriyle öğrencilerin STEM okuryazarı olmalarına katkı sağlamaktır. Proje sürecinde öğrencilerin STEM ile ilgili temel yaklaşımlar, STEM uygulama etkinlikleri, kodlama ve yazılım, mühendislik süreç becerileri gibi konuları aktif olarak katıldıkları STEM etkinlikleriyle öğrenmeleri hedeflenmektedir. Proje STEM etkinliklerinin tanıtımıyla başlamakta, öğrencilerin STEM uygulamaları ile mühendislik süreç becerileri, kodlama ve yazılım konularını içeren STEM etkinliklerini kapsamaktadır.

PROJE İÇERİĞİ
STEM Eğitiminin Temelleri
Temel STEM uygulamaları​
Kodlama​
Ardunio

Yürütücü
Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)

Danışman
Prof. Dr. Erdal Bay

Köyde STEM 2 projesi TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenmeye değer bulundu.