TÜBİTAK 4004 İklim Değişikliğinde 1,5 Derece: Küçük Değişimler Büyük Farklar

İklim Değişikliği
TÜBİTAK 4004 İklim Değişikliği

İklim Değişikliğinde 1,5 Derece: Küçük Değişimler Büyük Farklar
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen projemiz Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Müdürlüğümüzün yürütücülüğünde hazırlanarak TÜBİTAK 2021 yılı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında sunulan ‘İklim değişikliğinde 1.5 derece: küçük değişimler-büyük farklar’ isimli projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Günümüz dünyası geçmişinden oldukça farklı bir hal almıştır. Bu farklılık üzerinde yaşayan insanların faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. İnsanoğlu yaşadığı dünya üzerinde daha rahat yaşayabilmek için çevrede önemli değişiklikler yapmaktadır. Dünya üzerinde yapılan bu değişikliklerin büyük bir kısmı dünyanın doğal dengesini bozmakta ve çok sayıda sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) dünya üzerinde iklim değişikliğinin ağır etkilerini bizzat yaşamayan tek ülke olmadığını, sera gazı emisyonlarının atmaya devam ettiğini ve şu anda bu durumun 1990 yılındaki düzeye göre %50 artmış olduğunu belirtmiştir. Doğu Avrupa ve Orta Asya, büyük sera gazı emisyonu üreticileri olmamalarına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarından orantısız biçimde zarar görmektedirler. Moldova ve Güney Ukrayna gibi bölgelerde ağır kuraklık yaşanmakta ve bu durum büyük zirai kayba neden olmaktadır. Bölge genelinde insanlar sera gazı emisyonlarını düşürmek, can kurtarmak ve toplumların düze çıkmasına yardımcı olmak için seferber olmuş durumdadır.

Projenin temel amacı, dünya genelinde önemli sorunlara yol açan ve insan kaynaklı olan iklim değişikliğine öğrencilerin erken yaşta farkındalık kazanmalarını, yapılacak etkinliklerle çözümler üretebilmelerini sağlamaktır. Bu ana amaç doğrultusunda projenin alt amaçları şu şekildedir:

Öğrencilere iklim değişikliği durumunda dünya genelinde ve ülkemizdeki sulak alanların nasıl etkilenebileceğinin kavratılması.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının iklim değişikliği üzerine etkilerinin kavratılması.

Öğrencilere toprakla ilgili etkinlikler yaptırarak sürdürülebilir toprak yönetiminin farkındalığını kazanmalarını sağlamak.

Bilimsel gezi ve saha çalışmalarıyla katılımcıların yerinde gözlem yapmalarını ve bu alanlarda yapacakları etkinliklerle yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak ve bilimsel bakış kazanmalarına destek olmak.

Tüm bu kazanımların kalıcılığını sağlayabilmek için oyunlaştırma yöntemini kullanmak.

Hedef kitlemiz Aydın’daki resmi ortaokullarda öğrenim gören ve sene sonunda 6. sınıftan 7. sınıfa geçmiş öğrencilerden oluşturmaktadır.

SEYAHAT EDİLECEK YERLER
Dilek Yarımadası Milli Parkı
Vodafone Akıllı Köy
Jantsa Güneş Enerji Santrali
Bağarası Rüzgar Enerji Santrali
Bafa Gölü
Doğanbey Köyü

Konaklama Aydın Öğretmenevinde gerçekleşecektir.

Başvuruların Alınması 14 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021 (Saat 23.59)
Katılımcılara Geri Bildirim 1 Ağustos 2021
Ön Bilgilendirme Toplantısı 16 Ağustos 2021
Etkinliğin Gerçekleştirilmesi 23-27 Ağustos 2021

Proje Yürütücüsü
Uzm. Öğr. Sinem Dal

www.15derece.com