TÜBİTAK 4004 Hayatı Modelleyen Öğretmenler ve Matematiksel Modelleme Eğitimi

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen bu projenin amacı, matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin matematiği günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrencilerinin anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlayacak alternatif bir öğretim yöntemi olan matematiksel modelleme hakkında deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Katılımcıların konaklama, iaşe ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Yol giderleri katılımcıların kendilerine aittir.

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda kadrolu olarak tüm Türkiye genelinde görev yapmakta olan ortaokul matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenleridir.

SEÇİM KRİTLERLERİ
Fırsat eşitliğinin sağlanması bakımından daha önce “4004 Doğa ve Bilim Okulları” çağrıları kapsamında desteklenen bir projeye katılmamış olma koşulu aranacaktır.
Projenin yaygın etkisinin artırılmasına yönelik olarak, katılımcıların farklı deneyim yıllarına sahip olmalarına dikkat edilerek seçim yapılacaktır.
Katılımcılar toplam 5 kadın ve 5 erkek matematik öğretmeni, 5 kadın ve 5 erkek fen bilimleri öğretmeni, 3 kadın ve 2 erkek bilişim teknolojileri öğretmeni olmak üzere toplam 25 kişi olarak belirlenecektir.
Yukarıdaki kriterler göz önüne alınarak 13 kadın 12 erkek olmak üzere toplam 25 kişi yedek olarak belirlenecektir.

GENEL BİLGİLER
Katılımcıların konaklama, iaşe ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından kaşılanacaktır.
Katılımcıların yol giderleri KENDİLERİNE AİTTİR. Katılımcılara ulaşım için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Projenin uygulama sürecinde katılımcıların TÜM ETKİNLİKLERE KATILMALARI gerekmektedir.
Katılımcılar proje tamamlanmadan etkinlik yerinden ayrılmamaları konusunda ulaşım planlarını ayarlamaları gerekmektedir.
Proje uygulamalı etkinlikleri 06.09.2021 tarihinde başlamaktadır. Katılımcıların 05.09.2021 tarihinde konaklama yerine en geç 14:00’a kadar giriş yapmaları beklenmektedir.
Proje etkinlikleri 11.09.2021 tarihi saat 13.30’da bitmektedir. Katılımcıların bu gün ve saatten önce etkinlik yerinden ayrılmamaları gerekmektedir. ​​
Katılımcıların tamamından kişisel bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri istenmektedir.

Başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Özellikle TC Kimlik ve Telefon Numaranızı Doğru yazdığınızdan emin olunuz. Seçilmeniz durumunda iletişim öncelikle Telefon ve sonra E-posta yolu ile yapılacaktır.

Başvuru Bitiş Tarihi: 25.06.2021
Sonuç Açıklama Tarihi: 30.07.2021

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlayacak alternatif bir öğretim yöntemi olan matematiksel modelleme hakkında matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin matematiği günlük yaşamla ilişkilendirerek deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Matematiksel modelleme kapsamında planlanan etkinliklerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinin öğretmenler için önemli bir öğrenme ortamı sağlayacağı, onlara bilgilerini yenileme ve geliştirme imkanı sunacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin hazırlanan modelleme etkinliklerinde nasıl farklı çözüm yolları ortaya koyabileceğine dair bilgiler elde etmek önem arz etmektedir.

Bu projenin amacı, matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin matematiği günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrencilerinin anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlayacak alternatif bir öğretim yöntemi olan matematiksel modelleme hakkında deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda öğretmenlerin matematiksel modelleme yeterliklerini ortaya koymak ve onların matematiksel modelleme yeterliklerini geliştirmeye yönelik öğrenme ortamlarında deneyim yaşamaları proje kapsamında yürütülecek modelleme etkinlikleri ile sağlatılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT
Proje Yürütücüsü
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TÜBİTAK 4004-121B463- HAYATI MODELLEYEN ÖĞRETMENLER: MATEMATİKSEL MODELLEME EĞİTİMİ-II 06-11 EYLÜL 2021, ÇAYELİ, RİZE