TÜBİTAK 4004 Doğadan Laboratuvara Makro, Mikro ve Nanobilim

TÜBİTAK 4004 Doğadan Laboratuvara Makro, Mikro ve Nanobilim

Bu projede, lise öğrencilerine temel bilimlerdeki yeni ve özgün çalışmaların tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi için lise ile üniversitenin buluşturulması gerekli görülmüştür. Bu nedenle, bu projede daha lise düzeyindeyken, üniversitede yürütülen araştırma projeleri ve akademik çalışmalar hakkında katılımcıların fikir ve bilgi edinmesi, deneylerin bir parçası olması, yaparak yaşayarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Fen bilimlerinin, aslında nasıl öğrenilmesi gerektiğine dair fikir edinecek olan katılımcılar, teorik bilgilerini gerçek deneylerle test etme ve araştırma deneyleriyle ileri taşıma şansına sahip olacaklardır.

Ayrıca, projede doğa gezintileri ve bu sırada yapılacak etkinliklerle, katılımcıların hem doğal varlıkları, olayları ve oluşumları tanıması ve incelemesi, hem de doğa ile bilim arasında ilişki kurarak bundan sonraki yaşamında doğaya daha bilinçli bir bakış açısıyla bakan bireyler olarak ekolojik vizyonlarının genişlemesi hedeflenmektedir. Böylece, katılımcıların yapılacak bilimsel çalışmalardan zevk alarak, fen bilimlerine özel ilgi ve sevgi beslemeleri, gelecekte yapacakları mesleki seçimlerini fen branşlarından yana kullanmaları, bu projede yaşadıkları deneyimleri ve edindikleri bilgileri paylaşmaları yoluyla, gençler arasında fen bilimlerine ilgi uyandırılması amaçlanmaktadır.

Bilimin anlaşılır ve ulaşılabilir olduğunun katılımcılar tarafından fark edilmesi bu projede büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, alanında tecrübeli eğitmenlerle makro, mikro ve nanobilim konusuna yönelik uygulamalı etkinlikler hazırlanmıştır. Proje etkinlikleri Kimya, Biyoloji, Fizik, Nanoteknoloji, Mühendislik, Robotik-Kodlama alanlarında hazırlanmış, doğadaki jeolojik makroizlerin takip edilebilmesi için Coğrafya alanındaki etkinlikler projeye özellikle dahil edilmiştir.

Etkinliklerde, teknoloji ürünü araçlar, yazılımlar ve uygulamalar kullanılarak bilim-teknoloji ilişkisi ön plana çıkarılırken, nanoteknoloji ve robotik-kodlama içerikli etkinliklerle günümüzde büyük önem arz eden öncelikli alanlar hakkında aşinalık kazandırılacak, katılımcılara bu alanları tanıma, inceleme ve bu alanlarda deney yapma imkânı sunulacaktır.

Konusu ve amacı itibariyle projenin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, deneysel çalışmalar üniversite araştırma laboratuvarlarında alanında uzman eğitmenler tarafından, modern makine-teçhizatlar kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, projede teorik ve uygulamalı fotoğraf sanatı eğitimi verilerek katılımcıların kalıcı materyaller elde ederek yaygın etkiyi artıracak paylaşımlarda bulunmaları için, etkinlikler sırasında fotoğraf çekimleri yapılacak ve proje albümünde, medya sunumlarının hazırlanmasında, sosyal medyada, proje sergisinde ve etkinliklerde yer aldığı şekliyle diğer farklı materyallerde (albüm ve müzikli slayt gösterisi) kullanılacaktır. Böylece, proje deneyimlerinin görselleştirilerek bu kanallarla toplumla buluşturulması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Bu projenin temel amaçlarından biri, lise öğrencilerine Fen bilimlerini sevdirmektir. Doğaya bilimsel bakış açısıyla bakma, doğada gerçekleşen olayları ve mevcut canlıları tanıma, gözlemlerle farkındalığını artırma, deney yaparak yeni bilimsel gelişmelerden haberdar olma, temel bilgiler edinerek bilimin teknolojiyle enstrümantal anlamda entegre edildiğinde elde edilen detaylı bilgiler hakkında deneyim edinme, malzeme boyutunun doğada ve bilimde taşıdığı önemi fark etme, böylece fen bilimlerine ilgi ve sevgi besleme kazanımlarının edinilmesi bakımından proje büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanı gücünün sağlanması için, gençlerin fen bilimlerine sevgi ve ilgi beslemesi şarttır. Bu projenin, ifade edilen soruna çözüm sağlayacağı ve farklı projelerin yapılması için yeni bir pencere açacağı umut edilmektedir.

Proje Yürütücüsü
Dr. Şengül Tuğba ÖZEKEN BERBER

Başvuru Tarihi:11-20 Mayıs 2019
Etkinlik tarihi:11-20 Haziran 2019

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi
Erzurum / Palandöken
Proje Detay ve Başvuru :