TÜBİTAK 4004 Doğadan Al Doğada Çal

“Doğadan Al Doğada Çal” projesi ile bilimsel değerlerin katılımcı gruba aktarılması, katılımcıların öğrenmelerinin yaparak ve yaşayarak gerçekleştirilmesi ve bilginin doğal ortamdan elde edilen hammaddeler ile ürüne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;

Doğanın ilham kaynağı olduğunun anlaşılması,
Doğadaki canlı çeşitliliğinin günlük hayata yansımalarının gözlenmesi,
Doğanın kaynak ve hammadde açısından öneminin kavranması,
Doğanın bir parçası olunduğunun farkına varılması,
Katılımcıların farklı bölgelerdeki flora çeşitliliğinin algılanması,
Farklı doğal hammaddeler ile farklı seslerin oluşumunun kavranması,
Yeni arkadaşlıklar edinilmesi,
Farklı sosyal yapılardan gelen katılımcıların etkileşimde bulunması,
Seslerin oluşumunun bilimsel olarak öğrenilmesi,
Ses oluşumu için gereli hammaddenin doğadan elde edilmesi ve katılımcıların merak duygularının uyandırılması,
Madde ve ses arasındaki etkileşimin anlaşılması,
Yöresel ve kültürel çalgı aletlerinin gelişiminin gözlenmesi
Yöresel ve kültürel çalgı aletlerinin, doğadan elde edilen hammaddenin işlenerek yapılması,
Maddenin fiziksel özelliğinin sesin oluşumuna etkisinin neden-sonuç ilişkisi içinde kavranması,
Çalgı yapım atölyelerinde yapım sürecinin izlenmesi,
Katılımcıların kendi müzik aletlerini yapmaya teşvik edilmesi,
Katılımcıların kendi müzik aletlerini yaparken özgüvenlerinin gelişimine katkıda bulunulması,
Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin farklılığının topluma sunulması,
Keşfederek öğrenmenin katılımcılar üzerindeki olumlu etkisinin katılımcı velileri, eğitmenler, kurum yöneticileri ve toplum tarafından algılanması,
Katılıcıların sadece fiziksel değil ruhsal olarak da rahatlamalarının sağlanması,
Katılımcıların kendileri yaptıkları çalgı aletleri ile sanatsal bir gösteri ortaya çıkarmaları,
Katılımcıların öğrenirken drama, deneysel çalışmalar, oyun gibi etkinliklerle öğrenmelerinin pekiştirilmesi,
Katılımcıların çevrimiçi etkileşimler ile duygu ve düşüncelerini paylaşmalarının sağlanması,
Katılımcıların kazandıkları gözlem, araştırma, yaşayarak yapma gibi becerilerini içselleştirmeleri,
gibi amaçlar ortaya konulmuştur.

Hedef Kitle
Hedef kitle, ortaokul öğrencileri, bu projenin çalışma grubu ise bu hedef kitleden seçilecek 24 öğrencidir.

Çalışma grubunun % 75’i, temsiliyet ve eğitim öğretim dışı faaliyetlere katılım olanakları düşünülerek eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması bakımından;

*sosyo-ekonomik durumu zayıf olan,

*köy ve kasaba okullarına kayıtlı olan,

*mülteci olarak eğitim gören üç gruptan gelecek öğrencilerden,

Diğer % 25’i ise Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşturulacaktır.

TÜBİTAK 4004 Doğadan Al Doğada Çal
Detay ve Başvuru:
https://dogadanaldogadacal.wordpress.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

11 − 6 =