TÜBİTAK 2237A Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları

İstatistiksel Modelleme
İstatistiksel Modelleme Teknikleri

Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri Ve Uygulamaları isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK “2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / III Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje 23-29 Mart 2020 tarihinde Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Ekolojik çalışmalarda hedef türlerin yetişme ortamına uygunluğunun, verimliliğinin/tür çeşitliliğinin ve jeolojik araştırmalarda deprem, heyelan, taşkın gibi doğa olaylarının modellenmesinde genellikle çoklu ve lojistik regresyon analizi gibi klasik yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte özellikle son yıllarda doğa bilimlerindeki çalışmalarda kural tabanlı, ampirik ve olasılıksal temellere dayanan yöntemlerin kullanımında hızlı bir artış olmuştur.

Bu eğitim kapsamında katılımcılara doğa bilimlerinde önemli bir yeri olan kural tabanlı yöntemlerden sınıflama ve regresyon ağaçları (SRAT), regresyon modellerinden lojistik, koşullu lojistik, Poisson, negatif binom, sıfır yığmalı Poisson ve sıfır yığmalı negatif binom regresyon modelleri; olasılıksal yöntemlerden istatistiksel dağılımlar, Markov zinciri ve Poisson süreçleri; ampirik yöntemlerden ise yapay sinir ağları (YSA) tanıtılacaktır. Bu yöntemlerin doğa bilimlerindeki uygulamaları gerçek veriler yardımı ile açık kodlu ve sınırlı süreli yazılımlar üzerinden gösterilecek ve sonuçların yorumlanması konusunda uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecektir.

Katılımcı seçim kriterleri
Gerekli duyurular etkinliğin internet sitesinde ve sosyal medya ortamında paylaşılarak etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmasına imkân sağlanmıştır.
Katılımcı seçiminin hangi kriterlere göre yapılacağı internet sitesinde belirtilmiştir.
Katılımcılar farklı üniversite/kurum/şehirlere göre seçilecektir.
Daha önce aynı düzeyde eğitim almış olanlar katılımcı olarak seçilememektedir.
Katılımcıların daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.
Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde başarı kriteri olarak çalışma konusu ve katılım amacının başvuru formunda detaylı açıklanması istenmektedir.
Katılımcıların statüsü yaş ve eğitim seviyesi bakımından aynı seviyede tutulacaktır.
Katılımcıların 35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, kamu yada özel kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışan kişilerden oluşması kriterlerine uygun olması sağlanacaktır.
Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

http://kantitatifekoloji.net/modelleme/index.php?page=basvuruformu