Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 2237 Eğitim Fakültesinden Akademiye Yolculuk

TÜBİTAK 2237 Eğitim Fakültesinden Akademiye Yolculuk

TÜBİTAK 2237-A EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN AKADEMİYE YOLCULUK
Eğitim Fakültesinden Akademiye Yolculuk isimli etkinlik, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan eğitim fakültelerinin 1.2.3. ve 4. sınıflarında farklı anabilim dallarında/programlarında öğrenim gören, gönüllüler arasından seçilecek 250 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilecektir. Eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarını, akademisyenlik mesleğine yönelik farkındalık geliştirmeyi amaçlayan etkinlik programı üç gün altışar saat olmak üzere toplam 18 saat sürmesi hedeflenmektedir.

Projenin amacı, eğitim fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerine, akademisyenlik mesleğine yönelik farkındalık kazandırmaktır. Bu amaçla etkinlik kapsamında akademisyenlik mesleğine yönelik farkındalığın öncül ve ardıl gerekliliği ile ilişkili olan;

 • lisansüstü eğitimin tanımı,  amacı ve  başvuru koşulları
 • akademisyenlik mesleğinin akademik ve duyuşsal yönleri
 • akademisyenin çalışma koşulları ve sürdürülebilirlik

konularını içeren bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarda etkinlik programı oluşturulmuştur.

250 katılımcının yer alacağı bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerden seçilen katılımcı gruba proje takvimi doğrultusunda, 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda eğitim verilecektir.

Etkinliğe seçilecek katılımcılar belirlenirken aşağıda belirtilen ölçütler aranacaktır:

 • 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye’de bulunan eğitim fakültelerinde öğrenim görüyor olmak (1. 2. 3. 4. sınıf öğrencisi olmak)
 • 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonunda akademik not ortalamasının dört üzerinden en az 2,50 ve üzeri olması (1. Sınıflar hariç)
 • TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak

Proje katılımcılarına öncelik tanınacak durumlar:

 • Tübitak 2209-A ve 2209-B projelerinde görev almış olmak
 • 250 öğretmen adayının %10’u deprem bölgesinde öğrenim gören öğretmen adayları için ayrılmıştır.
 • %10’u ise özel gereksinimli üniversite öğrencileri için ayrılmaktadır.

Çevrimiçi alınan ön başvurular arasından asıl ve yedek katılımcıların seçiminde dikkat edilecek ölçütler:

 • Kadın ve erkek katılımcı sayısının dengeli dağılmasına
 • Her anabilim dalından dengeli sayıda öğrencinin olmasına özen gösterilmesi,
 • Öğretmen adayı çeşitliliğini sağlamak için farklı üniversitelerden öğretmen adayı seçilmesine özen gösterilerek asil liste oluşturulacaktır.

*Asil listede yer alan öğretmen adaylarının projeye katılım sağlayamadığı durumlarda yedek katılımcı listesinden sırasıyla katılımcı kabul edilecektir.

 

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Hasret NUHOĞLU

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Eğitim Etkinliği web sitesi: https://www.maltepe.edu.tr/fakultedenakademiyeyolculuk

Eğitim Fakültesinden Akademiye Yolculuk Başvuru Formu için tıklayınız.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.