TÜBİTAK 2237-A Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu

TÜBİTAK BİDEB
TÜBİTAK BİDEB 2237-A

Değerli Katılımcı Adaylarımız,
Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu” isimli bu bilimsel etkinlik projesi, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB)kapsamında, 2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği ile yürütülecektir. Projemize, ISUBÜ Orman Fakültesi Dekanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ve ARZEN Kozmetik tarafından AYNİ destek sağlanmaktadır. Proje etkinliklerinde, konusunun uzmanı 7 farklı üniversitede görev yapan 10 adet eğitmen görev almaktadır. Hedef kitlemiz; Fen ve Doğa Bilimleri alanında yüksek lisans – doktora eğitimlerine devam eden lisansüstü öğrencileri ile üniversite ve araştırma kurumlarında araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılardır.

Katılımcı seçiminde TÜBİTAK-BİDEB 2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katılımcı seçimleri yapılmaktadır.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

Yüksek lisans öğrencisi
Doktora öğrencisi
Araştırma kurumunda görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar

2021/1. Dönem 05-12 Ağustos 2021 (Desteklendi)
2021/2. Dönem 15-21 Kasım 2021 (Desteklendiği takdirde)

dogaproje.org/arazikamp