TÜBİTAK 2237-A FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ (MTS)’Nİ ÖĞRENİYOR-3

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Desteği kapsamında ”FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ (MTS)’Nİ ÖĞRENİYOR-3(Çevrim İçi) isimli yeni bir etkinlik için TÜBİTAK DESTEĞİ alınmıştır.

Bu projenin amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarına mühendislik eğitimine karşı pozitif tutum kazandırmak, Mühendislik Tasarım Süreci (MTS) yöntemi ile fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirmelerini sağlamak ve edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak disiplinler arası bakış açısıyla gerçek yaşam problemlerine yönelik ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl katma değer kazandırılabilecekler konusunda stratejiler geliştirmelerini sağlamaktır.

Projeye Türkiye’nin farklı eğitim fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği 3 . sınıfında öğrenim gören 20 lisans öğrencisi davet edilecektir. Bu lisan öğrencileri 5 günlük proje takvimi uyarınca, 25-29 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrim İçi (on-line) olarak eğitime katılacaktır.

Fırsat eşitliği sağlanması bakımından, en çok başvuru yapılan fakültelerden, 1 kız ve 1 erkek öğrenci olmak üzere ikişer kişi davet edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca katılımcıların projeye katılmak için akademik not ortalamaları düzeyleri 2.50 üzerindeki en yüksek akademik ortalamaya sahip öğrenciler arasından 1 erkek ve 1 bayan öncelikli tercih edilecektir.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUQdcjz6zPgLpH9L4yJ_bWKU4bSYaz_IMv6YIwWFFHw4WjXw/viewform