TÜBİTAK 2237-A DOĞA BİLİMLERİNDE İSTATİSTİKSEL MODELLEME TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI

DOĞA BİLİMLERİNDE İSTATİSTİKSEL MODELLEME TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI
TÜBİTAK 2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

Lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmacılara proje kapsamında öğrendikleri bilgiler doğrultusunda araştırmalarında fayda sağlayacağı önerilerde bulunmak.

Ekolojik çalışmalarda hedef türlerin yetişme ortamına uygunluğunun, verimliliğinin/tür çeşitliliğinin ve jeolojik araştırmalarda deprem, heyelan, taşkın gibi doğa olaylarının modellenmesinde genellikle çoklu ve lojistik regresyon analizi gibi klasik yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte özellikle son yıllarda doğa bilimlerindeki çalışmalarda kural tabanlı, ampirik ve olasılıksal temellere dayanan yöntemlerin kullanımında hızlı bir artış olmuştur.

Bu eğitim kapsamında katılımcılara doğa bilimlerinde önemli bir yeri olan kural tabanlı yöntemlerden sınıflama ve regresyon ağaçları (SRAT), regresyon modellerinden lojistik, koşullu lojistik, Poisson, negatif binom, sıfır yığmalı Poisson ve sıfır yığmalı negatif binom regresyon modelleri; olasılıksal yöntemlerden istatistiksel dağılımlar, Markov zinciri ve Poisson süreçleri; ampirik yöntemlerden ise yapay sinir ağları (YSA) tanıtılacaktır. Bu yöntemlerin doğa bilimlerindeki uygulamaları gerçek veriler yardımı ile açık kodlu ve sınırlı süreli yazılımlar üzerinden gösterilecek ve sonuçların yorumlanması konusunda uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecektir.

Daha geniş bir ifade ile eğitim kapsamında, katılımcılara istatistiksel dağılımlar hakkında bilgi verilerek model seçimindeki rolleri anlatılacak ve doğa bilimlerindeki uygulamaları gerçekleştirilecektir. Zira istatistiksel dağılımlar, doğa olaylarının/sistemlerinin potansiyel davranış özelliklerinin, ekosistem çeşitliliğin derecelendirilmesinde ve dağılım belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bir bölgedeki doğa olaylarının sayısının belirlenmesinde kesikli dağılımlarından; sıklık büyüklük ilişkilerinin modellenmesinde ise sürekli dağılımlardan yararlanılmaktadır. Diğer yandan, ekstrem doğa olaylarının tahmini, uç değer dağılımlarına (Gumbel, Pareto, log-normal, güç yasası (power law), Frechet) uygun davranış göstermektedir. Bu nedenle, eğitim süresince ağır kuyruk dağılımı gösteren doğa olayları (deprem, heyelan, taşkın, orman yangını) için uç dağılımlar tanıtılarak, bu olayların modellenmesi gerçekleştirilecek ve yorumlanacaktır.

Katılımcıların 35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, kamu yada özel kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışan kişilerden oluşması kriterlerine uygun olması sağlanacaktır.

Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri Ve Uygulamaları isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK “2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / I Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Etkinlik 25-31 Ekim 2019 tarihinde Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Doğa Bilimlerinde İstatistiksel Modelleme Teknikleri Ve Uygulamaları isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK “2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2019 / II Çağrı dönemine başvurusu yapılmıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda 11-17 Aralık 2019 tarihinde Side Royal Palace tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 + four =