Tübitak 2237-A Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Matematik Öğretimine Entegrasyonu

Tübitak 2237-A
Tübitak 2237-A

Proje kapsamında, matematik öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin matematik öğretimine entegrasyonu ile ilgili yeterliklerini geliştirebilmeleri için uzman eğitmenler tarafından öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir.

Projenin amacı, etkinlikler aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin matematik öğretimine entegrasyonu ile ilgili matematik öğretmen adaylarının bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olmalarını, böylelikle öz-yeterliklerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 1. dönem çağrısı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 40 ortaokul matematik öğretmen adayı davet edilecektir. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyeleri tarafından proje amacı doğrultusunda verilecek olan eğitim etkinlikleri, 20-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Akçakoca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda, etkinliğe katılacak olan matematik öğretmen adayılarının etkinlik malzemeleri, yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında öncelikle, matematik öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin matematik öğretimine entegrasyonu ile ilgili yeterliklerini geliştirebilmeleri için uzman eğitmenler tarafından öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Bu doğrultuda matematik eğitimi öğretmen adaylarına öğretimde teknoloji kullanımı örnek etkinlikler yardımıyla öğretilerek öğretmen adaylarının kendi etkinliklerini tasarlamaları sağlanacaktır.

Geogebra dinamik yazılımının matematik öğretiminde etkin kullanımına yönelik detaylı öğretimi, simülasyon uygulamaları, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, akıllı telefon uygulamaları, Web 2.0 araçlarının kullanımları, kodlama ve programlama becerilerinin öğretimi, STEM temelli teknoloji ve matematik entegrasyonu, anlık online araçların öğretimde kullanımı alanlarında eğitimler verilecektir. Bu etkinlikler aracılığıyla, öğretmen adaylarının matematik öğretimine teknoloji entegrasyonu konusunda bilgi, beceri, yetkinlik sahibi olmaları planlanmaktadır. Bu kapsamda alanlarında uzmanlarca verilen eğitimler süresince öğretmen adaylarının aktif bir rol üstlenmeleri, kendi tasarımlarını ve planlamalarını yapmaları, kendi ürünlerini ortaya koymaları üzerinde durulacaktır. Proje süresince 9 farklı üniversiteden 11 öğretim üyesi tarafından yürütülecek olan etkinliklerin, matematik öğretmen adaylarının çağımızın gerektirdiği bireyleri yetiştirmek için alanlarının öğretimine yönelik gerekli olan bakış açısını ve becerilerini kazandırmada önemli bir etkisi olacağı düşünülmektedir.

Matematik öğretmen adaylarının, öğretimde teknoloji kullanımı yeterliği kazanmalarını amaçlayan bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir:

Öğretimde teknoloji kullanımının kuramsal temellerinin anlaşılması
Web 2.0 araçlarının tanıtılması ve öğretimde kullanılması
Online araçların anlık değerlendirmede kullanılması
Yaratıcı drama ile bilgisayar yazılımlarının kullanımının sağlanması
GeoGebra dinamik yazılımın öğretimde kullanılması
STEM temelli teknoloji ve matematik öğretimi entegrasyonunun sağlanması
Kodlama ve programlama becerilerinin kazandırılması
Simülasyon uygulamalarının matematik öğretiminde kullanılması
Arttırılmış gerçeklik uygulamalarının matematik öğretiminde kullanılması
Öğretmen adaylarının teknoloji yardımıyla kendi etkinliklerini oluşturmalarının sağlanması

Hedef Kitle

Matematik öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin matematik öğretimine entegrasyonu ile ilgili yeterlik sahibi olmalarına yönelik olan bu projenin hedef kitlesi, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı lisans programlarında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. 2019-2020 öğretim yılı itibariyle üçüncü sınıf olan matematik eğitimi öğretmen adaylarından, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 40 matematik eğitimi öğretmen adayı proje etkinliklerine dahil edilecektir.

Proje Koordinatörü
Dr. Öğrt. Üyesi Şahin DANİŞMAN
Düzce Üniversitesi

Detaylar ve Başvuru: http://stemath.ef.duzce.edu.tr