TÜBİTAK 21. Ortaokul Matematik Olimpiyatı

 

Ortaokula devam etmekte olan öğrencileri matematik alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren özel eğitim olanakları sağlayarak gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl ülke genelinde Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı düzenlenmektedir.

Sınavlar iki aşamalı olarak yapılmakta olup 1. Aşama sınavı 28 il merkezi ile KKTC’de gerçekleştirilir. 1. Aşama sonunda belli bir başarı düzeyine ulaşan öğrenciler, 2. Aşama sınavına eşit şartlarda hazırlanmak üzere alanlarında uzman Akademisyenler tarafından eğitilecekleri yaz okuluna davet edilirler. Ankara’da yapılan 2. Aşama sınavının ardından dereceye giren öğrencilere altın, gümüş ve bronz madalyaları takdim edilir ve Uluslararası Olimpiyatlara hazırlanacakları Kış Kampı’na davet edilirler.

1.Aşama sınavında bölgesel başarı gösteren öğrencilere ve 2. Aşamada madalya kazanan öğrencilerin danışman öğretmenlerine başarı ve takdir belgeleri verilir.

2016 yılında Ortaokul Matematik Olimpiyatının 21.si yapılacaktır.

KAPSAM
Ortaokula devam etmekte olan öğrencileri, matematik alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren gelişmelerini desteklemek ve katkı sağlamak için Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı düzenlenmektedir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınavlar 4 Haziran 2016 tarihinde başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek illerdeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini başvuru esnasında seçebileceklerdir. Adayların sınav giriş belgeleri 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Okul müdürlerince web adresinden edinilerek imzalı ve kaşeli olarak sınava girecek öğrencilere teslim edilebilecektir.

SINAV YÖNTEMİ

Sınav iki aşamalı olarak yapılacak, birinci aşaması 4 Haziran 2016 tarihinde BİDEB adına İstanbul Üniversitesince, ikinci aşaması ise TÜBİTAK – BİDEB tarafından yapılır.

A) Birinci Aşama Sınavı

Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama sınavı, çoktan seçmeli 32 sorudan oluşan test olarak uygulanır. Tüm öğrencilerin aynı soruları cevaplaması istenir. (Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur.)

Birinci Aşama Sınavlarının Değerlendirilmesi
Birinci Aşama Sınavı’na göre Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili Komitece İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenir. Değerlendirmeler Özel Okul ve Resmi Okul öğrencileri olarak iki kategoride yapılır, her iki kategori de kendi içinde değerlendirilerek taban puanları belirlenir.
İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler, 2016 yazında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Yaz Okuluna davet edilir. Birinci Aşama Sınavı sonunda, sınav sonuçları ve katılan tüm öğrencilerin puanları sınav tarihinden sonra yaklaşık 1.5 ay içinde TÜBİTAK web sayfasında ilan edilir.

B) İkinci Aşama Sınavı

Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, Yaz Okulu’na katılmaya hak kazanan öğrenciler İkinci Aşama Sınavı’na çağrılırlar. Sınav tek oturumda yazılı olarak gerçekleşir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Geçtiğimiz yıllarda sınavlara başvurusu yapılan adayların yaklaşık % 20 sinin sınavlara girmediği tespit edilmiştir. Bu durum Kurumumuz ve sınavı yürüten kurum açısından büyük bir iş gücü ve ekonomik kayba neden olmaktadır.

Bu hususta okulların, aday gösterilen öğrencilerin sınavlara girmeleri ve sınava girmeyecek öğrencinin başvurusunun yapılmaması konusunda daha özenli davranmalarını önemlidir.

Başvuru Koşulları (*)

Matematik dalında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk statüsünde katılan K.K.T.C.’deki ortaokulların 5., 6, 7. ve 8. sınıflarında okuyan başarılı öğrenciler arasından okul yönetimlerince seçilecek en çok 5 öğrenci katılabilir
Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gerekmektedir.
Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı‘na başvurular Okul Müdürlükleri tarafından yapılır. Bireysel başvurular kabul edilmez.
Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile girerler. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmaz.
(*)

Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatının zorluk düzeyi, matematikte özel yetenekleri keşfetme amacı doğrultusunda belirlenmektedir. Bu nedenle, olimpiyat sınavlarının, gerek içerik, gerekse düzey bakımından, ortaokul öğrencilerinin girdiği diğer seçme ve giriş sınavlarından farklı olduğu bilinmelidir.
Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı, ortaokulların 5., 6., 7. ve 8. sınıflarına devam etmekte olan ve tüm öğrencilere açık olmakla birlikte, öğrencilerimizi istenmeyen türden bir başarısızlık duygusuyla karsı karsıya bırakmamak için, başvurularda bu içerik ve düzey farklılığının göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir. TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nın sitesinde bulunan geçmiş sınav örneklerinin öğrenciler tarafından incelenmesinin sağlanması, bu açıdan yol gösterici olacaktır.

 

21. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı 1. Aşama Sınavı 4 Haziran 2016 tarihinde yapılcaktır. Sınav TÜBİTAK adına İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülecektir.
Sınav İlan içeriği için tıklayınız.
Başvuru için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme bölgesel ve ülke genelinde olmak üzere iki kategoride yapılmaktadır.

Bölgesel Değerlendirme

Birinci Aşama Sınavı sonucuna göre, belli bir taban puanın üzerinde puan alan öğrenciler arasından, bulundukları coğrafi bölge itibariyle (7 coğrafi bölge ve K.K.T.C.) derece kazananlara başarı belgesi verilir.

Ülke Genelinde Değerlendirme

Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili Komite tarafından İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenir.

İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanan öğrenciler, 2014 yazında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Yaz Okuluna davet edilir. Birinci Aşama Sınavı sonunda, sınav sonuçları ve katılan tüm öğrencilerin puanları sınav tarihinden sonra 1.5 ay içinde TÜBİTAK web sayfasında ilan edilir.

ÖDÜLLER
Birinci aşama sınavı sonucunda bölgesel derece alan öğrencilere Başarı Belgesi verilir.

İkinci Aşama Sınavı sonucunda dereceye giren 24 öğrenciye madalya ve başarı belgesi, madalya alan öğrencilerin öğretmenlerine ise takdir belgesi verilir.

İlgili Komite tarafından öngörülen düzeyde başarı gösterdiği belirlenen öğrenciler, 2014 – 2015 öğretim yılı yarıyıl tatilinde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış Okuluna davet edilir.

Madalya alan öğrencilerden Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılmak için yaşı uygun olanlar, 2015 ilkbaharında yapılacak olan Genç Balkan Matematik Olimpiyatı Takım Seçme Sınavı’na çağrılacaklardır.*
*(Genç Balkan Matematik Olimpiyatı’na katılacak öğrencilerin, Olimpiyat sınavının yapılacağı gün 15,5 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.)

 

Birinci Aşama Sınav Soruları

 • 2015 yılı 20. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı (YENİ) 
 • 2014 yılı 19. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı
 • 2013 yılı 18. Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı
 • 2012 yılı 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2011 yılı 16. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2010 yılı 15. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2009 yılı 14. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2008 yılı 13. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2007 yılı 12. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2006 yılı 11. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2005 yılı 10. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2004 yılı 9. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2003 yılı 8. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2002 yılı 7. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2001 yılı 6. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 2000 yılı 5. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 1999 yılı 4. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları
 • 1998 yılı 4. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyat Soruları

İkinci Aşama Sınav Soruları

 • 2015 yılı 20. Ulusal İlköğretim Matematik İkinci Aşama Soruları
 • 2014 yılı 19. Ulusal İlköğretim Matematik İkinci Aşama Soruları
 • 2013 yılı 18. Ulusal İlköğretim Matematik İkinci Aşama Soruları
 • 2012 yılı 17. Ulusal İlköğretim Matematik İkinci Aşama Soruları
 • 2011 yılı 16. Ulusal İlköğretim Matematik İkinci Aşama Soruları
 • 2010 yılı 15. Ulusal İlköğretim Matematik İkinci Aşama Soruları

Olimpiyat Kaynak Kitabı

 

 

MATEMATİK OLİMPİYATI DETAYLARI ÇİN TIKLAYINIZ