Tıp ve Hukuk Fakülteleri Öğrenci Kongresi

Kongre Düzenleme Kurulu
Akademik Danışman
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK

Kongre Başkanı
Stj.Dr. Mehmet KIY

Kongre Başkan Yardımcısı
Stj.Dr.Seçkin Lutfi YALÇIN

Genel Kordinatör
Stj.Dr.M. Aykut DADAŞOĞLU

Bilimsel Program Sorumlusu
Gökhan ARAS

Ulaşım ve Konaklama sorumlusu
Engin İhsan TURAN

Sponsor sorumlusu
Cem Ilgın EROL

Sosyal program sorumlusu
Seda DAŞTAN

İletişim Sorumlusu
Özge Beyza GÜNDOĞDU

İletişim sorumlusu
Nazlı Nur DEMİRDÖĞEN

Bilimsel Program
5 NİSAN CUMA

1. OTURUM: ÖLÜ MUAYENESİ VE OTOPSİ

-Adli tıp yönünden ölüm çeşitleri
-Adli ölü muayenesi ve otopsi mevzuatı
-Kardiovasküler sisteme ait ani ölümlerde inceleme
-Avrupa insan hakları mahkemesi kararlarında
adli tıp(HUKUK)

2. OTURUM:KLİNİK ADLİ TIP

-Künt yaralanmalar
-Ateşli silah yaralanmaları
-Biyolojik ve kimyasal silahlara ait yaralanmalar
-Yaralanmaların hukuki boyutu(HUKUK)

6 NİSAN CUMARTESİ

3. OTURUM: ADLİ BİLİMLER

-Adli entemoloji
-Olay yeri incelemesi ve önemi(HUKUK)
-İzler ve adli tıp( ayak ve parmak izlerinin adli tıptaki önemi)
-DNA incelemeleri

4.OTURUM: MALPRAKTİS

-Malpraktisi önleme
-Malpraktisin belirlenmesi
-Malpraktiste yargılama(HUKUK)

5.OTURUM: ADLİ TIPTA GÜNCEL KONULAR

-Beyin ölümü kavramının tıbbi ve hukuki anlamı
-Organ transplantasyonu(özellikle son dönemdeki yüz,
kol ve bacak nakilleri)
-Yaşam sonuna ait kararların verilmesi
-Abortus etiği
-Adli tıptaki güncel meselelere hukuki yaklaşım(HUKUK)

6.OTURUM: ADLİ PSİKİYATRİ

-Cezai ehliyet kavramı(özellikle yaşa göre)(HUKUK)
-Ruh sağlığının bozulması kavramı
-Alzheimer’ın hukuki yönü
-Yüksek güvenlikli hastaneler(HUKUK)