Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Projeleri Yarıştı

Tıp Fakültesi Klinik Uygulamalara Giriş Komitesi (KUG) dersi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ve poster sunumları yarıştı. 2 Mayıs 2011 Pazartesi günü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde yapılan yarışmada, bilim hayatına yeni başlayan öğrencilerin heyecanları görülmeye değerdi.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Gürol Emekdaş ile Tıp Fakültesi dekan yardımcısı Prof. Dr. Gönül Aslan ve çok sayıda öğretim üyesinin katıldığı açılış programının ardından Tıp Fakültesi öğrencileri proje sunumlarını gerçekleştirdi. Üç ayrı salonda yapılan yarışmada Dönem I öğrencileri “Tıp ve Çocuk”, Dönem II öğrencileri “Tıp ve Teknoloji” ve Dönem III öğrencileri “Tıp ve Yaşlı” temalarında yarıştılar.   

Dönem I “Tıp ve Çocuk” temalı proje yarışmasının sonunda; birinciliğe İbrahim Altun ve Bulut Sat tarafından Prof. Dr. Musa Dirlik’in danışmanlığında hazırlanan “Çizgi Film ve Çocuk” başlıklı proje layık görüldü. İkinciliği Özge Vahapoğlu, Hakan Can ve Mehmet Babaoğlan tarafından Doç. Dr. Kerem Sezer’in danışmanlığında hazırlanan “Filmlerde Yaşayan Hastalıkları” başlıklı proje kazanırken; üçüncülüğe M. Çağkan Demirci, Ömer Özer ve İlknur M. Fansa tarafından Doç. Dr. Handan Birbiçer’in danışmanlığında hazırlanan “Serebral Palsi Nedenleri ve    Nedenlere Yönelik Öneriler” başlıklı proje öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından seçildi. 

Dönem II “Tıp ve Teknoloji” temalı proje yarışmasının sonunda; birinciliğe S. Dila Külekçioğlu tarafından Yrd. Doç. Dr. Alev Kara’nın danışmanlığında hazırlanan “Elektro Şok ve Gebelik” başlıklı proje; ikinciliğe Özgür Temiz tarafından Doç. Dr. Ümit Türsen’in danışmanlığında hazırlanan “Nanotıp” başlıklı proje; üçüncülüğe M. Yesevi Çiçek tarafından Doç. Dr. Burak Çimen’in danışmanlığında hazırlanan “Teletıp” başlıklı proje seçildi.

Dönem III “Tıp ve Yaşlı” temalı proje yarışmasının sonunda ise; birinciliğe Beliz Çamur, Yeşim Atlı ve Mehmet Mehmetoğlu tarafından Yrd. Doç. Dr. Oya Ögenler’in danışmanlığında hazırlanan “Yaşlıda Çoklu İlaç Kullanımı” başlıklı proje; ikinciliğe Çağlar Koç, Elif Nalan Kibarkaya ve Gözde Kılıçaslan tarafından Doç. Dr. Necdet Akkuş’un danışmanlığında hazırlanan “Yaşlı İstismarı ve ihmali” başlıklı proje; üçüncülüğe; M. Yesevi Çiçek tarafından Doç. Dr. Feza Otağ’ın danışmanlığında hazırlanan “Huzurevlerinde Yaşam” başlıklı proje layık görüldü.