THY İş Garantili Pilot Yetiştirme Yüksek Lisans Programı

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Ankara, İstanbul ve İzmir Kampüslerimizde İngilizce Olarak Açılacak Olan THY’de İş Garantili Pilotluk Eğitimine ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurular Devam Etmektedir.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
THY’DE İŞ GARANTİLİ
PİLOTLUK EĞİTİMİNE ve PİLOTLUK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA
ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Ankara, İstanbul ve İzmir kampüslerimizde İngilizce olarak
açılacak olan THY’de İş Garantili Pilotluk Eğitimine ve Pilotluk Tezsiz Yüksek Lisans Programına
başvurular devam etmektedir.

GENEL KRİTERLER

1- T.C. Vatandaşı olmak
2- 01.01.1983 ve sonrasında doğmuş olmak
3- Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden/kitle endeksine uygun olmak
4- Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden/kitle endeksine uygun
olmak
5- Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak
6- Adli sicil ve arşiv kaydı olmamak
7- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil ettirme şartlarını taşıyor olmak
8- Aşağıda listelenen 4 yıllık lisans bölümlerinin birinden mezun olmak (Yurtdışında lisans eğitimini
tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur)

Astronomi ve Uzay Bilimleri
Enerji Mühendisliği
Kamu Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği
Bilgisayar Bilimleri
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Siyaset Bilimi
Bilgisayar Mühendisliği
Enformasyon Sistemleri
Mühendisliği
Kimya-Biyoloji Müh.
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri
Enformasyon Teknolojileri Kontrol Mühendisliği
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bilgisayar ve Enformasyon
Sistemleri
Finans Matematiği
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
Telekomünikasyon
Mühendisliği
Bilgisayar-Enformatik
Fizik
Makine Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Bilişim SistemleriMühendisliği
Fizik Mühendisliği
Makine ve İmalat Mühendisliği
Uluslararası Finans
Bilişim Sistemleri ve Tekn.
Fizik ve Astronomi
Makine ve Üretim Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler ve
Avrupa Birliği
Biyoloji Bilimleri ve Biyo
Mühendislik
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Makine Yapımı Mühendisliği ve
Teknolojisi
Uluslararası İşletme
Biyomedikal Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Müh.
Maliye
Uluslararası İşletme
Yönetimi
Biyomühendislik
Gemi Makineleri İşletme
Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Uluslararası İşletmecilik ve
Ticaret
Biyosistem Mühendisliği
Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği Uluslararası Ticaret
Çalişma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Genetik ve Biyomühendislik Matematik Uluslararası Ticaret ve İşl.
Çevre Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Matematik Mühendisliği
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Deniz Teknolojisi Mühendisliği Harita Mühendisliği
Matematik ve Bilgisayar
Bilimleri
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Deniz Ulaştırma İşletme
Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Matematik-Bilgisayar
Uluslararası Ticaret ve
Pazarlama Ekonometri Havacılık Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği UluslararasıTicaret ve
Finansman
Ekonomi Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Uluslararasi İlişkiler
Ekonomi ve Finans İktisat Meteoroloji Mühendisliği Uzay Mühendisliği
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Prog.
İmalat Mühendisliği Mikroelektronik Mühendisliği Üretim Mühendisliği
Elektrik Güç Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Mimarlık Yazılım Mühendisliği
Elektrik Güç Mühendisliği ve
Donanımı
İstatistik Moleküler Biyoloji ve Genetik Yönetim Bilişim Sistemleri
Elektrik Mühendisliği İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Mühendislik Bilimleri

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
İşletme
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Programları
Elektronik Mühendisliği İşletme Bilgi Yönetimi Nükleer Enerji Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
İşletme Enformatiği
Otomasyon,Bilgi ve Kontrol
Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği İşletme Mühendisliği
Otomobil Mühendisliği ve
Teknolojileri
Endüstri Sistemleri
Mühendisliği
İşletme-Ekonomi Otomotiv Mühendisliği

Endüstri Ürünleri Tasarımı
Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Jeofizik Mühendisliği Sistem Mühendisliği

SAĞLIK ŞARTLARI
 Son 3 ay içerisinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilmiş bir
hastaneden pilot olunabilirliği belgeleyen 1. Sınıf Sağlık Raporunu veya Sertifikasını almış olmak
(SHGM Yetkili Hastane listesi: http://web.shgm.gov.tr/sektorel.php?page=hastaneler)
 1. Sınıf Sağlık Raporu, DLR Testinin yapılacağı tarihe kadar Üniversitemize teslim edilmiş olmalıdır.
YABANCI DİL (İngilizce) ŞARTLARI
 Son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarından en az birinden istenen minimum puanı
belgelemek
 TOEFL (IBT) : 75
 IELTS (Akademik) : 6,5
 Minimum sınav puanına sahip olmayan adaylar yine de pilotluk eğitimine başlayabilir. Ancak, THY’de
İş Garantili Pilot Yetiştirme Programına dahil olabilmek için eğitim süresi içerisinde minimum puan
şartını mutlaka sağlamalıdır.
 Yabancı dil sınav belgesi olmayan ve sınava girmek isteyen adaylar, aşağıdaki internet
adreslerinden sınav ve sınav başvuruları hakkında detaylı bilgi alabilirler:
 TOEFL: http://www.ets.org/toefl
 IELTS:
 Yabancı dil seviyesini yeterli görmeyen adaylar, dilerse İngilizce Hazırlık programımızdan
yararlanabilirler. Bunun için, İngilizce Hazırlık sonrası pilot yetiştirme programına devam etme
konusunda yazılı taahhüt vermeleri yeterli olacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter ya da Muhtar Onaylı)
2- 3 Adet Fotoğraf
3- Noter onaylı diploma veya denklik belgesi sureti (GENEL KRİTERLER Bölümü’ne bakınız)
4- Başvuru ücreti olan 975 TL’nin Denizbank Ankara Şubesi TR740013400000506766500027 numaralı
Türk Lirası hesabına yatırdığını gösterir dekont
 Başvuru ücreti yatırılırken T.C. Kimlik No ve THKÜ-THY’de İş Garantili Pilot
Yetiştirme Programı ücreti olduğu belirtilmelidir.
 Kriterleri sağlayamadığı için başvurusu kabul edilmeyen adayların başvuru ücreti iade
edilmeyecektir.
5- Varsa yabancı dil sınav belgesinin noter onaylı sureti (YABANCI DİL ŞARTLARI Bölümü’ne bakınız)
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı
7- Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi aslı (Güncel)
8- Varsa 1. Sınıf sağlık sertifikası (SAĞLIK ŞARTLARI Bölümü’ne bakınız)

AÇIKLAMALAR
1- Program kontenjanımız 100 kişi ile sınırlıdır.
2- Kriterler arasında belirtilen İngilizce dil belgeleri haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.
3- Adayların ibraz edecekleri diploma üzerinde yer alan bölüm isimlerinin, program duyurusunda yer alan
bölümler ile bire bir aynı olması gerekmektedir.
4- DLR ve HTA testleri, başvuru süreci ile eşzamanlı olarak yürütülecektir.
5- DLR ve HTA testleri için ücret alınmayacaktır.
6- 1. Sınıf sağlık raporu veya sertifikası, DLR ve HTA testlerine girmeden önce mutlaka alınmış olmalıdır.
7- Fiziki kriter ölçümleri THY tarafından yapılacaktır.
8- Başvuru aşamasında bütün kriterleri sağlayan adaylar THY tarafından Türkçe ve İngilizce
değerlendirilmeye alınacaktır. Değerlendirmeyi başarıyla geçen adaylar programa kabul
edilecektir.
9- Adayların başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile başvuru kabul edilmez.
10- Ödenmiş olan başvuru ücreti iade edilmez.
11- Kesin kayıtta istenilen belgelerin aslı ibraz edilmez ise noter onaylı suretleri gerekmektedir.
12- Adaylar, THY’de İş Garantili Pilotluk Eğitimini iki farklı program altında alabilecektir:
 Pilot Yetiştirme Programı: Bu programda, öğrenciler, Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı(Uçak)
– ATPL(A) seviyesinde pilotluk eğitimi alacaklardır. Eğitim sonrasında ATPL(A) Frozen sahibi
olacaklardır.
 Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bu programda ise ATPL(A) seviyesinde pilotluk eğitimine
ek olarak yüksek lisans zorunlu/seçmeli dersleri de alınacaktır. Dolayısıyla, bu programın
sonunda öğrenciler ATPL(A) Frozen pilotluk lisansının yanı sıra yüksek lisans diploması da
almış olacaklardır.

ÖĞRENİM ÜCRETİ
 THY’de İş Garantili Pilotluk Eğitimi için Pilot Yetiştirme Programının ücreti 100,000 $ (ABD
Doları)’dır.
 THY’de İş Garantili Pilotluk Eğitimi için Tezsiz Pilot Yetiştirme Programı Yüksek Lisansının ücreti
110,000 $ (ABD Doları)’dır.  Öğrenim ücreti ödemesinin tek seferde yapılması gerekmektedir. Kredilendirme ve farklı ödeme
seçenekleri için Denizbank Ankara Şubesi, Türkiye Finans Balgat Şubesi ve Albaraka Türk Katılım
Bankası Şaşmaz Şubesi ile irtibata geçilebilir.

ADRESLER:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Türkkuşu Kampüsü
Etimesgut-ANKARA
Tel: 444 84 58 / 542
Faks : 0 (312) 342 84 60

Beşyol Mah. E-5 Üzeri Mimar Kemalettin Cad.
Florya İş Merkezi K:2 D:4 1327. Sok. No: 2/3
Küçükçekmece – İstanbul Konak – İzmir
0 (212) 580 61 50-51 0 (507) 840 54 40

e-posta: iaa@thk.edu.tr

1 Yorum

  1. Merhaba , Benim adim Abai ve ben yabancilar icin Garantili Pilot Yetiştirme Yüksek Lisans Programına katilmak istiyorum , ben 31 yasinadayim ve ilanlarda yabancilar icin bulamadim.Lutfen bu konuda acuklama yapabilirmisiniz?