TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ TEMELLİ ARGÜMANTASYON UYGULAMALARI

Projenin Amacı

Bu proje ile; fen bilimleri öğretmenlerinin yaparak-yaşayarak, el becerisine dayalı etkinlikler yoluyla argümantasyon ve teknoloji uygulamaları konusunda yeterliklerini geliştirmelerine ve teknolojik pedagojik alan bilgisi temelli argümantasyon uygulamalarına yönelik farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında ele alınacak etkinlikler ve uygulamalar ile Fen Bilimleri öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda hedeflenen sorgulama temelli öğrenme yaklaşımında bilimsel kanıt kullanabilen fen ve teknoloji okur yazarı birey yetiştirmelerine katkıda bulunmak, proje kapsamında gerçekleştirilecek örnek uygulamalardan yola çıkarak öğretmenlerin yeni öğretimsel tasarımlar ortaya koyabilmelerini teşvik etmek, öğretmenlerin öğrenme sürecini öğrenci gözüyle deneyimlemeleri yoluyla öğretmen-öğrenci arasındaki empati gelişimini desteklemek, toplumda bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz bakış açısını değiştirmek, bilimin günlük yaşam ile iç içe olduğu algısını kazandırmak ve bu yolla bilim-teknoloji-toplum-çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmak hedeflenmektedir.

Uygulama
Proje uygulaması 1-8 Kasım 2015 tarihleri arasında, Fen Bilimleri öğretmenlerine yönelik etkinlikler deneysel çalışmalar, bilişim teknolojisi destekli uygulamalar, iş birliğine dayalı grup çalışmaları, oyunlar, sanatsal faaliyetler, drama, atölye çalışmaları, modelleme, arazi çalışmaları vb. yenilikçi yöntem ve teknik uygulamaları yoluyla gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında yürütülecek olan etkinliklerin uygulama programı ve konaklama detayları bu sayfadan paylaşılacaktır.

Başvuru
Proje uygulaması, meslekte 5 yılını doldurmuş olan Türkiye’nin her yerinden başvuracak öğretmenlere açık olmakla birlikte, etkinliklerin etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla toplam 45 fen bilimleri öğretmeni ile sınırlıdır. Proje uygulaması için başvuracak fen bilimleri öğretmenlerinin seçiminde cinsiyet ve coğrafik bölge, daha önce benzer bir etkinliğe katılıp katılmadıkları ve dizüstü bilgisayara sahip olup olmama durumları göz önünde bulundurulacaktır.

İletişim Bilgileri:

Doç. Dr. Gül Ünal Çoban

Dokuz Eylül Üniversitesi

Buca Eğitim Fakültesi

Buca İzmir

e-posta: bilgi@tpab.org

Başvuru Sayfası : http://tpab.org/basvuru/