TATD Kurs Günleri Kongresi

Değerli meslektaşlarımız, Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından ilk ikisini yüksek katılım ve memnuniyetle tamamladığımız TATD Kurs Günleri Kongresi’nin üçüncüsünü 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında Titanic Deluxe Belek Hotel’de gerçekleştireceğiz.

Önceki kongrelerde olduğu gibi sizlerin değerlendirmesine sunulan 26 farklı kursun içinden kongre öncesi başvurarak 6’sını seçebilecek ve kendi programınızı oluşturabileceksiniz. 4 gün boyunca istediğiniz kurslara katılarak bilgi düzeyinizi ve pratik becerinizi arttırma imkanı yakalayacaksınız.

Sizler için hazırlayacağımız sosyal aktiviteler ile acil servisin yoğun temposundan uzaklaşıp, bilgi yarışması ile bol bol eğleneceksiniz. Yeniliğe ve öğrenmeye açık tüm meslektaşlarımızı 2019 TATD Kurs Günleri Kongremize bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Kurslar
Abdominal BT Görüntüleme Kursu
Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar – Travma Kursu
Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar Kursu
Akciğer USG Kursu
Araştırma Planlama Kursu
Asit Baz Bozukluğu ve AKG Değerlendirme Kursu
Batın Kursu
Biyomikroskop Kursu
ECMO Kursu
EKG Disritmi Kursu
EKG Zor Tanılar Kursu
EKO Kursu
Geriatrik Aciller Kursu
HFO2- NIMV Kursu
İleri Havayolu Kursu
İkyd Kursu
Kas-İskelet USG Kursu
Kritik Hasta Yönetimi Kursu
Makale Yazma Kursu
Mekanik Ventilasyon Kursu
Nörogörüntüleme Kursu
Olgularla Acil Servis Kursu
Ortopedik Girişimler Kursu
Periferik Sinir Bloğu Kursu
SPSS Kullanımı Kursu
Temel EKG Kursu
Tıp Hukuku Kursu
Toksikoloji Kursu
Toraks BT Görüntüleme Kursu
Wellness
Yara Kapatma Teknikleri- Temel ve İleri Kursu

tatdkursgunleri.org