TARIM VE İNSAN

TARIM VE İNSAN KONULU
2011 ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

AMAÇ: Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel
duyarlılığını geliştirmek.
KONU: Her türlü tarımsal faaliyetler ile hayvancılık, toprak,
su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerin işlenmesi,
çiftçi, köy ve köylüyle ilgili görseller.
KATILIM ŞARTLARI:
1. Yarışmaya seçici kurul ve 1.derece yakınları dışında herkes
katılabilir.
2. Yarışmaya bir kişi en çok 5 eserle katılabilir.
3. Yapıtlar daha önce ödül almamış olmalıdır.
4. Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür. Fotoğraflarda Photoshop
gibi programlarla başkalaştırmaya gidilmemeli, gerçekte
olmayan bir unsur fotoğrafa eklenmemelidir.
5. Fotoğrafların ebatları en az 13X18 cm, en çok 20X30 cm
ebadında olmalıdır.
6. Fotoğraflar basılabilir nitelikte olmalı ve üzerinde tarih saat
gibi yazılımlar bulunmamalıdır.
7. Fotoğraflar renkli veya siyah-beyaz çekim olabilir. Baskılar
fotoğraf kağıdına yapılacaktır. Fotoğrafların birer kopyası
JPEG formatında Cd’ ye kayıt edilerek, manuel filmli makinelerle
yapılan çekimlerde ise negatifleri katılım formuyla birlikte zarfa
konarak elden, kargo ile veya posta ile iadeli taahhütlü olarak
yarışma sekreteryasına teslim edilmeli veya gönderilmelidir.
8. Yapıtların arka sağ alt köşelerine 6 (altı) rakam veya harften
oluşan ve rumuz içeren bir etiket yapıştırılacaktır. Birden çok yapıtla
katılanlar rumuzun yanına katılım formuna uygunluk sağlayan
bir biçimde rakam ekleyerek etiketlendirme yapılacaktır. (Örnek:
eytydb / 1, eytydb / 2 veya 123456 / 1, 123456 / 2)
9. Yarışma beş ayrı kategoride yapılacak olup, ‘Çiftçi-Üretici
Özel Ödülü’ için yarışmaya katılacakların; Çiftçi Kayıt Sistemi
veya Üretici Birliğine kayıtlı olma, yarışma başvurularına katılım
formuyla birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi veya Üretici
Birliği üyelik belgesini gönderme zorunluluğu vardır. Öğrenci
kategorisinde yarışmaya katılacak öğrencilerin, öğrencikimlik belgesi fotokopisini yarışmaya göndermeleri gerekmektedir.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Bağlı ve İlgili Kuruluşlar) Çalışanları
ile Denizbank Çalışanları kategorisinde yarışmaya katılacakların işyeri
kimlik fotokopisini göndermesi zorunludur. Genel kategorideki
yarışma herkese açıktır. (Profesyonel, amatör fotoğrafçılar,
memur, işçi esnaf, öğrenci vb.) Yarışmada yaş sınırı yoktur.
10. Katılım ücretsizdir.
11. Yarışmaya katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları
kabul etmiş sayılır.
ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ:
Katılım formu noksansız doldurulacaktır. Cd kayıtlarındaki
görüntülerin adlandırılmaları katılım formu ile aynı olmalıdır. Kayıtlı
cd ve katılım formu gönderim sırasında hasar görmeyecek
şekilde paketlenip Yarışma Sekreteryası’na elden kargo yada
posta yoluyla teslim edilecektir. Son katılım tarihi olan 22.07.2011
‘dan sonra adrese gelen fotoğraflar kabul ve iade edilmeyecektir.
Yarışmaya katılan basılı resim, cd veya negatifler yarışmacılara
iade edilmeyecektir.
KULLANIM HAKLARI:
Ödül, mansiyon almaya ve yayınlanmaya değer bulunan yapıtlar
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Arşivinde
kalacak ve eser sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla Yayın Dairesi
Başkanlığı ve Denizbank Genel Müdürlüğü kendi hazırlayacakları
takvim, poster, albüm, katalog, afiş, broşür, liflet, dergi, bülten ve
web sitesinde kullanım haklarına sahip olacaktır.
Ödül alan ve dikkaet değer bulunan fotoğraflar albüm olarak
yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir.
Eser sahibi yukarıda belirtilen kullanım hakları için Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı’ na izin / muvafakatname
verdiğini kabul eder.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Müracaat Tarihi : 15.03.2011 – 22.07.2011
Sonuç Bildirimi : 03-05.08.2011
Ödül Töreni : Ekim 2011
SEÇİCİ KURUL:
Recep TEZGEL
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanı
Ozan SAĞDIÇ
Devlet Sanatçısı
Coşkun ARAL
Uluslararası Savaş Fotoğrafçısı-Belgesel Yapımcısı
Mehmet Arslan GÜVEN
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Perihan YÜCEL
Denizbank Kültür ve Sanat Danışmanı
Ali METİN
Yayın Dairesi Başkanlığı Yayın Programlama Şb. Md.
Dr. Serhat KAYMAS
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi
ÖDÜLLER:
Genel Katılım
Birincilik Ödülü: 4000 TL’ lik Denizbank Hediye Çeki
İkincilik Ödülü: 3000 TL’ lik Denizbank Hediye Çeki
Üçüncülük Ödülü: 2000 TL’ lik Denizbank Hediye Çeki
Çiftçi Özel Ödülü
2000 TL’ lik Denizbank Hediye Çeki ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca
hazırlanan Çiftçi Eğitimi Serisi kitap ve Cd seti.
Öğrenci Özel Ödülü
2000 TL’ lik Denizbank Hediye Çeki
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çalışanları Özel Ödülü
2000 TL’ lik Denizbank Hediye Çeki
Denizbank Çalışanları Özel Ödülü
Plaket ve Yayın Seti
≠ Seçici Kurul gerekli gördüğü taktirde ödüllerin her birini
en fazla 3 kişiye bölüştürebilir veya ödüle değer eser bulunmaması
halinde ödül vermeyebilir