Ana SayfaEğitim EtkinlikleriTarih Dersi Proje Konuları

Tarih Dersi Proje Konuları

Tarih Dersi Proje Konuları

Tarih geçmişte meydana gelen olayları sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyen bir bilim dalıdır. Tarih geçmiş olayları incelemekle birlikte olaylardan geleceğe dönük çıkarımlar yapmak mümkündür. Tarih; arkeoloji, antropoloji, felsefe, sosyoloji ve iktisat gibi bilim dallarının ortaya koyduğu verilerden de yararlanır. Tarih ile ilgili proje konusu seçilirken İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Cumhuriyet Tarihi üst başlıklarının altında dini, sosyal, siyasi, hukuki, iktisadi ve askeri meselelerle ilgili konular tercih edilebileceği gibi kültür, sanat, düşünce, teşkilat, diplomasi vb. alanlarla ilgili konular da seçilebilir.

Örnek Bazı Proje Konuları
* Sümerlerde Din Anlayışı
* Mısır Piramitlerinin Gizemi
* Türk Kültür Tarihi Açısından Orhun Yazıtları
* Türklerin İslam Dini’ni Kabulü
* Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahilerin Rolü
* Osmanlı Devleti’nde Kardeş Katli Meselesi
* Osmanlı Enderun Mektebi
* Kösem Sultan’ın Osmanlı Devlet İdaresindeki Rolü
* Evliya Çelebi’den Günümüze Bursa’da Mimari Eserler
* İbrahim Müteferrika ve Osmanlı Matbaası
* Şair, Bestekar ve Sanatkar Padişahlar
* 93 Harbi Sonrası Rumeli’den Göçler
* İstanbul’daki Tarihi Mekânların Tarih Bilincinin Gelişmesine Olan Etkisi
* Mezar Taşlarının Tarih Araştırmalarında Kullanılmasının Yararları
* Cumhuriyet Öncesi Osmanlı’da Kadın
* Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Basın
* 1923-1938 Yılları Arası Eğitim’de Yapılan Yenilikler

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.