SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN EĞİTİM (SiE)

SiE Projesi
TÜBİTAK 4005 Projesi, Sürdürülebilirlik için Eğitim (SiE) çalıştayının temel amacı, eğitimcilerin Türkiye’de sürdürülebilirlik için eğitim ağı kurmalarını sağlamaktır. Gerçekleştirilecek beş günlük çalıştay ile, ülkemizin değişik bölgelerinden gelen ilk ve ortaokul (fen, matematik, sosyal bilgiler) öğretmenleri, müfredatları çerçevesinde sistemsel düşüncelerini artırmak için takımlar halinde çalışarak bilgi, beceri ve tecrübe kazanacaklardır. Katılımcıların mümkünse aynı okuldan 2-3 kişilik ekipler halinde başvurmaları tercih edilmektedir. Çalıştay 2 farklı dönemde yapılacaktır.

1. Dönem (3-7 Temmuz 2015) çalıştayımız Ankara dışından gelecek öğretmenlerimiz,

2. Dönem (31 Ağustos-4 Eylül 2015) çalıştayımız ise Ankara içi öğretmenlerimiz için gerçekleştirilecektir. Her bir dönem için kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. Her iki grubunda katılacağı SiE Şenliği 16 Nisan 2016 tarihinde yapılacaktır.

Çalıştay Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılacak ve Ankara dışından katılacak olan öğretmenlerimiz için kampüs içinde lojmanlar ayarlanacaktır. Ankara’ya geliş yol paraları hariç, kalacak yer ve yiyecek masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

Amaçlar
· Öğretmenler, sürdürülebilir bir geleceği zihinlerinde canlandıracaklar, mevcut davranışları ve düşünce tarzlarını inceleyerek sürdürülebilirliği teşvik edecekler.

· Değişik branşlardan öğretmenler (ilkokul ve ortaokul fen bilgisi, matematik ve sosyal bilgiler) bir araya gelerek bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığını ve duyarlılığı geliştirecekler.

· Öğretmenler, enerji kaynaklarının gelişimi, dağıtımı ve tüketiminin toplum refahını nasıl etkilediğini analiz edecekler. Buna ek olarak ülkemizde enerjinin çevre hukuku dahilindeki sorunları nasıl etkilediğini tanımlayacaklar.

· Öğretmenler, sürdürülebilirlik ile ilgili kavramlarla kullandıkları müfredatlar arasında bağlantı kuracaklar. Bu bağlantıları öğrencilerin sistemsel düşünmesini teşvik etmek için kullanacaklar.

· Yapılacak güneş enerjisi ile çalışan araba ve fırın uygulamaları ile bilimin eğlenceli boyutuna vurgu yapacaklardır. Bununla beraber bu uygulamalar yardımıyla STEM (Science Technology Engineering Mathematics) –FeTeMM kavramını uygulayarak öğreneceklerdir.

· Katılımcılar okullarında kullanmak üzere güneş enerjisi ile çalışan araba parçalarını beşerli ya da onarlı setler halinde belirlenecek prosedür dahilinde ödünç alabileceklerdir.

· Yapılacak etkinliklerin okullarda devamlılığı takip edilecek, böylece okul ve üniversite arasında bir köprü kurulacaktır.

· Öğretmenler, toplum, ekonomi ve çevrenin bağlantılı sistemler olduklarını açıklayacaklardır. Öğrencilerine sistemlerin nasıl çalıştığını gösterecek öğretme/öğrenme stratejilerini kullanacaklardır.

Enerji temalı sürdürülebilirlik için eğitim çalıştayı proje kapsamında iki kere yapılacak ve çalıştay sonrası okullarda sürekliliği takip edilerek 6-7 aylık bir zaman diliminden sonra okullarda öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşen projeler, öğretmenler tarafından sunulacak ve değerlendirilecektir.