Sungurlu Belediyesi Yarışması

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya; değerlendirmeyi yapacak jüri ve yarışma düzenleme kurulu üyeleri ile 1. derece yakınları dışında herkes katılabilir.

Başvuru Şekli
Yarışmaya katılmak isteyenler, Sungurlu Belediyesi web sitesinde yer alan başvuru formunu, Microsoft Word ortamında doldurduktan sonra, başvuru formunun rumuzlu dijital örneğini yarisma@sungurlu.bel.tr adresine e-posta atmak ve Sungurlu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvuru formunun aslı ile rumuzlu şeklini istenilen şekilde teslim etmek suretiyle, başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuru Formu Teslim Formatı

Başvuru formu, aslı ve rumuzlu örneği olmak üzere iki dosya halinde teslim edilecektir. Başvuru formunun aslı a4 boyutunda, sarı mektup zarfı içerisinde, kapalı bir şekilde teslim edilecektir. Başvuru formunun rumuzlu örneği ise, siyah klasör içerisinde her bir sayfası şeffaf dosyaya sırasıyla yerleştirilmiş olarak teslim edilecektir. yarisma@sungurlu.bel.tr Adresine ise başvuru formunun rumuzlu şekli e-posta olarak yollanacaktır. ( Rumuz 5 haneli olmak üzere Türkçe karakterlerden ve rakamlardan oluşacaktır. Her bir rumuz en az 1 harf ve 1 rakam içermelidir. Örnek: FT24L )

Not: Proje sahibinin bilgilerinin ve projesinin yer aldığı kapalı zarflar, yarışma sonuçlanana kadar açılmayacaktır. Bu sayede tüm projeler başvuru sahibi bilinmeden, tarafsız bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır. Dereceye giren rumuzlar belli olduktan sonra kapalı zarflar açılacak ve başvuru sahibi öğrenilecektir.

Özel Şartlar

Projeler Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun esaslarına göre hazırlanacaktır.
Projelerin ve fikirlerin tüm hakları Sungurlu Belediye Başkanlığına devredilecektir.
18 yaşını doldurmamış olanlar veli izin dilekçesi ile birlikte yarışmaya katılabilecektir.
Başvurular elden veya posta-kargo ile yapılabilir. Fakat posta ve kargo gecikmeleri veya kayıplardan Sungurlu Belediye Başkanlığı sorumlu olmayacaktır.
Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Jüri tarafından uygun görülen projeler www.sungurlu.bel.tr sitesinde halk oylamasına sunulacak, 10 gün süreyle oylanacak, ilk 10 sırayı alan projeler, tekrar jüri tarafından değerlendirilecektir.
Jüri finale kalamayan projelerden ikisini değerlendirmeye alma hakkına sahiptir.
15-17 Mayıs Tarihleri arasında Jüri tarafından oylanacak olan projelerden ilk üçü ödül almaya hak kazanacaktır.
Kazanan proje sahiplerine hediyeleri 19 Mayıs 2015 tarihinde Belediye Başkanlığı Başkanlık Makamında takdim edilecektir.

Yarışmaya 1 kişi 1 proje ile katılabilir.

Ön Değerlendirme

Başvuru, belirtilen tarihler arasında yapılmış mı?
Başvuru formu aslı kapalı zarf içerisinde formata uygun teslim edilmiş mi?
Başvuru formu rumuzlu şekli formata uygun şekilde teslim edilmiş mi?
Başvuru formu rumuzlu şekli e-posta ile yarisma@sungurlu.bel.tr adresine yollanmış mı?
Başvuru formundaki bütün bölümler doldurulmuş mu?
Proje Değerlendirme Kriterleri

Proje ne düzeyde uygulanabilir? ( 10 )
Proje ilçeye ne düzeyde katkı sağlayacaktır? ( 30 )
Proje özgün bir proje mi? ( 10 )
Proje dezavantajlı grupları kapsıyor mu? ( 10 )
Proje sürdürülebilir mi? ( 10 )
Proje ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor mu? ( 5)
Projenin uygulanması için farklı bir mali kaynak belirtilmiş mi? ( AB, OKA, Ulusal Ajans gibi ) ( 5 )
Proje hangi mevcut sorunları, ne derecede ortadan kaldırıyor? ( 10 )
Proje Sungurlu’nun potansiyellerini ortaya çıkaran, geliştiren bir proje mi? ( 10 )

ADRES

Sunguroğlu Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi 19300 Sungurlu/Çorum

Telefon : (0364) 311 72 60