STEM Kursu

STEM eğitimi, Bilim (Science), Teknoloji ( Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) alanlarıyla ilgili bireyin teoride öğrendiklerinin günlük yaşamda karşılığını aramak üzere tasarladığı ve geliştirdiği aktivitelerle keşfederek öğrenmelerini geliştirmeyi hedefleyen disiplinler arası bir yaklaşımdır.

STEM eğitimlerinde hedef; üretim ve buluş yapmayı desteklemek ve bireylere bu doğrultuda iletişim ve işbirlikçi çalışma, yaratıcılık ve yenilenme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi 21.yy becerilerinin kazandırılmasıdır. STEM eğitimi almış bireylerin gelecek iş yaşamalarında STEM eğitimiyle kazanacakları becerilerle iş yaşamının gerektirdiği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmelerini ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermelerini sağlayacaktır. Bu doğrultuda, STEM Eğitimi Dünya’da ve Türkiye’de okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar ilgi gören ve gelişmekte olan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda, ilimizde farklı eğitim düzeylerinde STEM eğitimi ve uygulamalarıyla ilgili kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize ve öğretmen adaylarımıza bir fırsat oluşturmak amacıyla STEM kursu düzenlenecektir. STEM-1 adı altında düzenlenecek kursta öğretmenlerimize ve adaylarımıza aşağıdaki kazanımları sağlamayı hedeflemekteyiz.

KAZANIMLAR

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her öğretmen ya da öğretmen adayı;

STEM-A hakkında genel bilgi edinir.
Dünyadaki STEM-A uygulamalarını bilir.
STEM Döngüsünü kavrar.
Sorgulayıcı Öğrenme ile STEM ilişkisini kurar.
STEM etkinliklerinde Aktif Öğrenme yöntemlerini uygular.
Bağlam Temelli Öğrenmenin STEM uygulamalarındaki önemini kavrar.
Proje Tabanlı Öğrenme – Probleme Dayalı Öğrenme ile STEM’i ilişkilendirir.
Algoritmik düşünme ve STEM ilişkisini kurar.
STEM etkinliklerinde teknoloji entegrasyonunu sağlar.
STEM’i ders konularına entegre eder.

Hedef Kitle: Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilimleri öğretmenleri ve bu alanlarda öğrenim gören öğretmen adayları

Kursun Süresi 5 gün olup günde 6 ders yapılacaktır. Kursa katılımcıların maksimum verimle çalışabilmesi için sayının 20-25 arasında sınırlı olması planlanmıştır. Dersler, katılımcıların isteğine göre 50 dk ders-10 dk ara veya blok şeklinde yapılacaktır.

Kursun Yapıldığı Yer: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Kursun Başlama Tarihi: Başvuru sayısı belirtilen minimum sayıya ulaştığında ilan edilecektir.