STEM Eğitimi Olmazsa Olmaz

STEM Eğitimi Olmazsa Olmaz

STEM, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bütünleştiren bir öğrenme ve gelişim yaklaşımıdır.

STEM ile çocuklar, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlayışlarını yenilikçi ve kapsayıcı şekiller uygulayarak gerçek dünyadaki problemlere yaratıcı bir şekilde çözümler üretirler.

Global iş dünyası hızla değişiyor ve çeşitleniyor. Var olan iş yapıları otomasyona bağlı olarak ortadan kalkmakta ve teknolojik gelişmeler sonucunda her gün yeni iş alanları ortaya çıkmaktadır.

Gelecek yıllarda tüm yeni işlerin yaklaşık yüzde 75’inin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yeterlilik ve beceri gerektireceği tahmin edilmektedir.

Teknolojideki sürekli ilerlemeler, öğrencilerin her gün öğrenme ve etkileşim kurma şeklini değiştirmektedir. Öğrenciler tarafından STEM eğitimi ile geliştirilen beceriler, onlara okulda ve sonrasında başarılı olmalarını sağlar.

İş hayatında STEM yeterliliklerine ve becerilerine olan talebi yükselmektedir. Bu talep artışı gelecekte de artmaya devam edeceği öngörülmektedir.

STEM, öğrencilere bu değişen dönüşen yeni dünyaya karşı başarılı olma ve uyum sağlama becerileri kazandırmakta.

STEM eğitimi ile öğrenciler aşağıdakileri temel beceriler geliştirirler:

Dijital okuryazarlık
Girişimcilik
İletişim becelerileri
İnovasyon
Kritike etme
Ekip çalışması
Problem çözme
Bağımsız düşünme

STEM konularını seçmek, gençlerin gerçek dünya sorunlarını çözmek için STEM becerilerini kullanabilecekleri ve değişen işgücüne uyum sağlama yeteneğine sahip oldukları heyecan verici ve gelişmekte olan kariyerlerin kapısını açar.