SpaceEU Eğitimde uzay araştırmaları Yaz Okulu

Eğitimde uzay

SpaceEU Eğitimde uzay araştırmaları Yaz Okulu
SpaceEU projesi kapsamında “Eğitimde uzay araştırmaları” kursu düzenlenmektedir. Temel amacı, öğretmenlere öğrencilerin fen dersine ilgilerini ve beğenilerini artırmak ve gelecekte uzayla ilgili kariyer yollarını takip etmek için fen derslerinde uzay araştırmalarını nasıl bir araç olarak kullanabileceklerini tanıtmaktır. Daha spesifik olarak, yaz okulunun amaçları:

Avrupa uzay bilimi, teknolojisi ve yeniliğinin başarılarını iletin ve tanıtın ve Avrupa toplumunun uzay sektöründen nasıl faydalandığını gösterin.
Tasarım düşüncesini öğretmenlere tanıtın, böylece öğrencilerinin okul müfredatına uyarlanmış bir dizi heyecan verici ve benzersiz alan etkinlikleri yoluyla sorgulamalarını ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilirler.
Öğrencilere, alanla ilgili kariyerlerini tanıtmanın ve ilgili temel becerileri geliştirmelerini kolaylaştırmanın yollarını önerin.
Öğretmenleri disiplinlerarası ve sorgulamalı bir öğrenme metodolojisi konusunda eğitin ve kendi hızlarında bir dizi küçük, anlamlı uyarlamalar yaparak öğrenci merkezli bir yaklaşıma geçmelerine yardımcı olun.
Kadınların ve azınlıkların uzay biliminin ilerlemesine katkı örneklerini göstermek ve katılımcılara farklı sınıfları yönetmelerini ve cinsiyet dengesini teşvik etmelerini sağlayacak eğitim stratejileri konusunda eğitim vermek.
Kurs aynı zamanda katılımcıları kendi okullarının ve ülkelerinin sınırlarının dışına çıkmalarını ve onları diğer öğretmenlerle işbirliği yapmalarını, fikir alışverişinde bulunmalarını, fikirlerini, deneyimlerini, kaygılarını ve eğitim kaynaklarını paylaşmalarını sağlayacak küresel bir uygulama topluluğunun parçası olmaları için davet edecek. Avrupa çapında ve ötesinde.

Öğretmenlerin eğitim havuzlarına tanıtılması ve ek materyaller bulmalarının yanı sıra, bu tür platformlarda çalışmalarını dünyadaki diğer öğretmenlerle paylaşma ve böylece çalışmalarını teşvik etme konularında da özel dikkat gösterilecektir.

Bu kursa katılım Erasmus + Programı tarafından finanse edilebilir (Anahtar Eylem 1, Okul eğitim personeli için hareketlilik projesi).

Hibe başvurusu ve detaylar: