Şiir ve Hikaye Yarışması

Balıkesir Üniversitesi tarafından 2010-2011 öğretim yılında ödüllü “Şiir ve Hikaye Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

                                       Yarışmaya Katılım Şartları
1)    Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kamuya ait ve özel üniversitelerde okuyan öğrenciler (Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) katılabilecektir.

2)    Yarışmaya katılmak için, şiir dalında beş, hikaye dalında üç eser gönderilmelidir. Adaylar sadece bir türde yarışmaya katılabilir.

3) Katılımcılar tarafından takma isim kullanılmaması gerekmektedir. Takma isim kullananlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

4) Yarışmaya gönderilecek eserler, bilgisayarla yazılmalı ve altı nüsha olarak gönderilmelidir.

5) Başvurularda katılımcıların adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve hangi üniversitede öğrenci oldukları belirtilmelidir. Ayrıca katılımcıların başvuru sırasında kısa özgeçmiş ve bir adet vesikalık fotoğraf göndermeleri gerekmektedir.

6) Yarışmaya katılmak isteyenlerin, eserlerini en geç 22 Nisan 2011 Cuma günü mesai saati sonuna kadar postayla veya elden “Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Şiir ve Hikaye Yarışması, Sağlık-Kültür-Spor Dairesi Başkanlığı, Çağış Kampusu Çağış/Balıkesir” adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

7) Yarışmanın seçici kurul üyeleri Prof.Dr. Ali DUYMAZ, Doç.Dr. Mehmet NARLI, Doç.Dr. Salim ÇONOĞLU, Doç.Dr. Ertan ÖRGEN, Yrd.Doç.Dr. Ayşe BÜYÜKYILDIRIM’dan oluşmaktadır.

8) Jüri üyeleri değerlendirme sonuçlarını 06 Mayıs 2011 Cuma gününe kadar yukarıda anılan adrese göndereceklerdir.

9) Yarışmada şiir ve hikaye dallarında ayrı ayrı olmak üzere birincilik kazanan eser sahiplerine net 700,00.-TL. başarılı bulunan ikişer adet eser sahibine de başarı ödülü olarak net 500,00.-TL ödül verilecektir. Yarışmada ödül kazananlara ayrıca plaket sunulacaktır.

10) Ödüller Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü düzenlenecek olan organizasyonla sahiplerine verilecektir.

11) Balıkesir Üniversitesi, yarışmaya katılan eserleri telif ücreti ödemeksizin yayınlayabilecektir. Eserlerin iadesi yapılmamaktadır.

12) Yarışmaya e-mail yoluyla katılım yapılamaz.

İrtibat Telefonları: (0-266) 612 14 00  (8 hat) Kültür Bürosu (111