SICAK SOĞUK BİTKİLER

Proje Adı: SICAK SOĞUK BİTKİLER

Proje Amacı: Kesik aralıklı sıcaklığın bitki büyümesini hızlandırması üzerine yapılan deneysel çalışma gerçekleştirmek

Giriş: Giderek artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan yiyeceğin karşılanması gün geçtikçe daha zorlaşmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte hibrit ya da GDO lu gibi insan sağlığına zararlı olduğu kabul görülen besinlerin üretimi artmıştır. Bütün bunlarda insanları daha sağlıklı ve verimli ürünler elde etmeye yöneltmiştir. Bizde sağlıklı bir şekilde bitkiyi daha hızlı nasıl büyütebiliriz konusunu araştırdık. Fotosentezi etkileyen faktörleri inceledik; ışık miktarı, dalga boyu, sıcaklık, karbondioksit miktarı vb? Işık süresi arttıkça, bitkideki fotosentez ürünleri miktarı artar ve bitkinin büyüme ve gelişmesi o kadar iyi ve hızlı olduğunu biliyoruz ve yaptığımız çalışmalarda da devamlı ışıkta kalan bitkilerde ters tepkime ortaya çıktığını gördük. Çünkü her bitkinin ışığa ihtiyacı olduğu gibi karanlık periyoda da ihtiyacı vardır. Sonuç olarak bitkiye kesik aralıklarla ışık verilmesi bitkinin büyümesini etkilediğini görmüş olduk (kaynaklardan 2). Buradan yola çıkarak kesik aralıklı sıcaklığın bitki büyümesine olan etkisini inceledik. Literatür taraması yaptığımızda bu alanın eksik olduğunu gördük. Projemiz için soğuğa dayanıklı olan kasımpatı bitkisini seçtik. İki eş kasımpatı bitkisinden birini (B bitkisi) devamlı aynı sıcaklıkta olan bir ortamda diğerini (A bitkisi) ise 12 saat soğuk 12 saat sıcak ortamda beklettik ve gelişimlerini gözlemledik. A bitkisinin daha hızlı gelişim gösterdiğini gözlemledik. Bu uygulamanın gelişmiş şeklinin seracılıkta uygulanmasının tarım üretimi için çok faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Kullanılan yöntem: A ve B bitkisi diye kodladığımız bitkilerimizin gelişimlerini 8 hafta boyunca gözlemledik. Her hafta yaprak sayılarını sayarak gelişimlerini kontrol ederek kayıtlarımızı tuttuk ve bitkilerimizin fotoğraflarını çektik.

Proje Bütçesi: 6 TL

Proje Çalışmasının Takvimi: Deneysel çalışmamız 8 hafta sürmüştür

Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi: Sonuç olarak A bitkisinin gelişiminin daha hızlı olduğu görülmektedir. Bu da bize devamlı sıcaklığın değil belirli sürelerle uygulanan sıcaklığın bitki büyümesini olumlu etkilediği sonucunu vermiştir. Tüm sera bitkileri üzerinde bu projenin genişletilmesi ile zararlı olduğunu düşünülen diğer uygulamalara gerek kalmadan bitkilerin daha hızlı büyümeleri sağlanabilir. Bunun da tarım için çok önemli bi gelişme olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar: 1-http://www.tuatarim.com.tr/bitkilerde-isigin-onemi

2- 1999 Hüseyin CEVRİ, ?Akdeniz bölgesindeki değişik örtü malzemeli seralarda ışınım geçirgenlikleri ile güneş ışınımı ve fotosentez için etkin ışınımın (par) belirlenmesi üzerinde bir araştırma? Doktora Tezi, Çukurova üniversitesi

3-