SESSİZ DOĞA 3

SESSİZ DOĞA 3″ İşitme engelli ortaokul 5,6.7 ve 8. sınıf öğrencilerinin arasından ülke genelinde seçilen toplam 60 katılımcının Isparta – Konya illerinde doğa eğitimi almalarını hedefleyen bir TUBİTAK 4004 projesidir.

“Sessiz Doğa” Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK’ın 4004 – “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” başlığı altında desteklenen bir projedir.

Projemiz çerçevesinde hedef kitle olarak düşünülen ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki işitsel engelli öğrencilere yöremizde yer alan milli park, tabiat parkı ve ekolojik – biyolojik öneme sahip alanları, müzeleri, yaban hayvanlarıyla buluşabilecekleri alanları ve bu alanlar bazında biyolojik ve ekolojik obje, kavram, doğal olay ve oluşumların tanıtılması, öğretilmesi suretiyle onlara; Doğa, Korunan Doğal Alanlar ve doğa eğitimi konusunda bilgi kazandırmak, eğitilecek öğrenci grubunu korunan doğal alanlar, çevre ve ekoloji alanında bilgilendirerek bu konuların sevilmesini sağlamak, aldıkları bilgi-kültür ve tecrübeyi diğer öğrenci arkadaşlarına aktarmaları sayesinde doğa ve ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasına hizmet etmektir.

Bu amaç ile birlikte;

– Doğa bilgisini doğal alanlarda bizzat görerek ve göstererek öğretmek
– Doğal alanlarda yer alan flora ve fauna bilgisini uygulamalı ve bizzat yaşayarak öğretmek ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak
– Doğayı bir laboratuvar olarak kullanabileceğini göstermek
– Katılımcıların doğaya uyum sağlamlarını öğretmek ve böylece yaşadıkları dünyada doğanın bir parçası olduklarını göstermek
– İnsanların doğal alanlar üzerindeki kullanımlarını ve bu kullanım sonucu yarattıkları etkileri aktarmak
– Gidilen alanlarda bilimsel bilgilerin ışığında, alanlarda yer alan tarihi eserler ve kültürel zenginliklerini göstermek ve bilgi vermek
– Eğitim hayatları boyunca gördükleri teorik bilgilerin yanında, uygulamalı eğitiminde bilgi aktarma metodu olduğunu göstermek de amaçlarımız içerisinde sayılabilir.

İşitme ve konuşma engelli, 5, 6, 7, 8. sınıf ilköğretim öğrencileri, Türkiye’nin farklı özel eğitim veren ilköğretim okullarında okuyan öğrenciler ve Devlet okullarında eğitim gören işitme ve konuşma engelli öğrenciler başvuru formunu doldurarak projemize katılımcı olarak başvurabilirler.

İLETİŞİM
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Gündoğdu Mah.Cumhuriyet Cad. Kerim Tutuş Sok. No:2/101 Yenişarbademli / Isparta P.K: 32850
Telefon: 0246 431 47 47
Fax: 0246 431 45 65
E-posta: ybmyo@sdu.edu.tr