SAKARYA DOĞALGAZ İLE NEFES ALIYOR

“SAKARYA DOĞALGAZ İLE NEFES ALIYOR

KONULU İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM

OKULLARI ARASI “DENEME” YARIŞMASI

ŞARTNAME

            Sakarya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş işbirliği ile “İLKÖĞRETİM 6.7.8. SINIF VE ORTAÖĞRETİM 9.10.11.12. SINIF ÖĞRENCİLERİ arası “Sakarya Doğalgaz İle Nefes Alıyor” konulu DENEME yarışması yapılacaktır

KONU:

Sakarya Doğalgaz İle Nefes Alıyor

Hava kirliliği, 19.yy.dan itibaren hızlı bir gelişme gösteren sanayileşme ile birlikte gündeme gelmeye başlamış, günümüzde kitlesel ölümlere neden olabilecek boyutlara yükselmiştir. Bir yandan bir çok sanayi tesisinin bacalarında atmosfere bırakılan ve yağışlarla yeryüzüne inerek ormanları kelleştiren asit yağmurları ile boğucu, zehirleyici etkileri yanında, asit tesiriyle solunum yollarında büyük tahribatlara yol açan gazlar, diğer yandan akarsulara ve denizlere atılan zehir unsurlu atık suların yaşam üzerindeki tehlikeli etkileri, sanayileşme öncesi toplumlarda göremediğimiz bazı tedbirlerin gündeme gelmesine yol açmıştır.

Bu açıdan, özellikle büyük şehirlerde kükürt içerikli kömür ve fuel-oil yerine gerçekten çevreyi kirletmeyen doğal gaz bir alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Doğalgaz çevre dostudur. Çevreye saygılı, havayı kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen çevreci bir enerji kaynağıdır.

Yandığı zaman çevreye zararlı olan kül, yanmamış hidrokarbonlar, kükürt oksitleri gibi atık maddeler meydana getirmemektedir. Zararlı karbon monoksit ve azot oksit emisyonları diğer yakıt türlerine göre daha düşüktür. Kısacası; doğanın, çevrenin ve dolayısıyla insan geleceğinin ciddi bir sigortasıdır.

Bu yapısal gerçeklikten yola çıkarak; ilköğretim ve ortaöğretim   çağındaki çocukların, gençlerin yaşamda var olduklarını göstermek, yaşama yönelik umut taşımalarını sağlamak, toplumla bütünleşmelerini gerçekleştirmek ve en önemlisi temiz bir çevreye katkı  duygusunu yaşatmak için AGDAŞ ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile  “SAKARYA DOĞALGAZ İLE NEFES ALIYOR” konulu DENEME yarışması  düzenlenecektir.

 Amaç:

1-) Yaşadığı çevreyi koruma bilincini aşılamak. En uygun yakıtı kullanarak tasarruf bilincini oluşturmak.

2-) Eğitiminin amaçlarından biri de çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektir. Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi, yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarıdır. AGDAŞ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyalarına bir kapı aralamak istedik. Edebi sanatların çocuklarımız üzerindeki umut veren etkisi onların kendilerinde yaşama ve geleceğe dair umut bulmalarını ve birleşmelerini sağlayacaktır. Bu amaçla; Çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşmasına, topluma ve yaşadığı çevreye saygıyla yaklaşmasına, çevreye karşı bireysel sorumluluk duygusu edinmesine yardımcı olacaktır.

Sanat yoluyla kendilerini özgürce ifade edebilen bilinçli bireyler yetiştirmek ve fark edilmelerini sağlamak

3-) Öğrencilerimizin kompozisyon ve şiir yazma becerilerini pekiştirmek.

4-) Edebiyat sevgisi aşılayabilmek.

5-)Yeteneklerini özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmek ve onların fark edilmesini sağlamak

 DENEME YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

1-      Yarışma İLKÖĞRETİM 6.7.8. sınıf ve Ortaöğretim 9.10.11.12. sınıf öğrencileri arasında yapılacaktır.

2-      Eserlerin yazımı  3 (üç) sayfayı geçmeyecektir.

3-      Beyaz çizgisiz dosya kağıdına elle mürekkepli kalemle yazılacak, sayfaların arka yüzü kullanılmayacaktır.

4-      Yarışmaya katılacak öğrencilerin adı, soyadı, sınıfı, numarası, okulu ve ders öğretmeni sayfanın arka yüzüne sol alt köşeye yazılacaktır.

5-      Değerlendirmede deneme yazma kuralları dikkate alınacaktır.

6-      Alıntı olmayıp tamamen özgün eserlerin olmasına dikkat edilecektir. (Bu konudaki sorumluluk tamamen ders öğretmenine aittir.)

 YARIŞMA TAKVİMİ:

29 Nisan 2011:    Resim  yarışmasının İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine duyurulması.

25 Mayıs 2011 Çarşamba : Öğrencilerin eserlerini okul müdürlüklerine teslimi

 26 Mayıs 2011 Perşembe  : Okul müdürlüklerinin öğrencilerin eserlerini bir dosya içinde  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri  Kültür Bürosuna Teslimi

30 Mayıs 2011 Pazartesi :  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından  ELEME YAPILMADAN eserlerin dosya içinde Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Kültür Bürosuna Teslimi

1 Haziran 2011 Çarşamba: Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  oluşturulacak komisyon marifetiyle eserlerin değerlendirilmesi

1 Haziran 2011 Çarşamba: Sonuçların açıklanması

 Resim Yarışması Ödül Töreni : Daha sonra bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME KURULU

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AGDAŞ Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle eserlerin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Değerlendirme Kurulu,  her kategorideki ilk ÜÇ (3) dereceye  giren eserleri belirleyerek, derece alan  öğrenciler ödüllendirecektir.

Eserlerin Kullanımı

Yarışmaya gönderilen eserler AGDAŞ arşivine alınacak ve iade edilmeyecektir. Eserler AGDAŞ’ın gerek gördüğü her yerde eser sahibinin adının geçmesi şartıyla kullanılabilecektir. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserleri için peşinen hakkını kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için AGDAŞ’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Kültür Bürosu.

Tel: 0 264 251 36 11 –(1298)

 DENEME YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

 SINIFLARBİRİNCİİKİNCİÜÇÜNCÜ
16.7.8. sınıflarNETBOOKFOTOĞRAF MAK.Mp4 PLAYER
29.10.11.12. sınıflarLAP TOPCEP TELEFONUFOTOĞRAF MAK.