Şahin Vakfı Üniversite Giriş Bursu

üniversite burs
burs

Yenilikçi ve girişimci ruhuyla, üstün nitelikli ürün ve hizmetler sunarak uluslararası arenalarda sürekli tercih ve takip edilen bir grup olan Şahin Vakfı üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamaktadır.

Üniversite Bursiyer Kriterleri

Şahinler Vakfı tarafından başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs verilir ve geri ödeme yükümlülüğü beklenmez.

1. Burs Çeşitleri :

Üniversite Giriş Bursu (Öğrenim süresince verilmesi),

2. Başvuru Koşulları :

T.C. vatandaşı olmak,
İstanbul sınırları içerisinde lisans öğrenimi görmek,(Sadece İstanbul’ da okuyan öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir.)
Üniversiteye yeni girmiş olmak,(Ara sınıflarda okuyanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
Sabıka kaydı olmaması,
Özel üniversite öğrencilerine ancak %100 burslu olmaları durumunda (ihtiyaç sahibi olmaları dikkate alınarak “Başarı Bursu” verilir.),
Aileden başka birinin Şahinler Vakfı’ndan burs almıyor olması.

3. Burs Süresi ve Devam Koşulları :

Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden itibaren öğrenim görülen programın normal süresi kadardır.
Hazırlık sınıfında yalnızca 1 öğrenim yılı burs verilir (2 yarıyıl).
Bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanan öğrencilerin bursu ödenir.

4. Bursun İptal Edilmesi :

Disiplin cezası alan,
Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
Yanlış & eksik beyanda bulunan,
Kayıt silme &Kayıt dondurma, mezuniyet gibi nedenlerle üniversite ile ilişkisi kesilen,
Bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak iletmeyen,
Medeni durum değişikliği olan,
SGK’ya bağlı olarak çalışan (stajlar dışında)
KYK Bursu hariç olmak üzere diğer kurum, kuruluş ve vakıflardan burs alanlar
(KYK dan burs alanların burs başvuruları değerlendirmeye alınır.)

Durumları söz konusu olduğunda verilen burs kesilecektir.

5. Bursiyer Adayı Olamayacaklar :

Özel üniversitelerde burssuz okuyan öğrenciler,
Açık öğretim öğrencileri,
Aileden birinin Şahinler Vakfı’ndan burs alıyor olması,
Uzaktan eğitim öğrencileri,
25 yaşından büyük olanlar,
Tıp Fakültesi öğrencileri,
2 yıllık bölümlerde okuyanlar,
Ara sınıflarda okuyan öğrenciler
İstanbul dışında okuyan öğrenciler

6. Burs Ücreti ve Ödenmesi :
Burs ücretleri her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Ödeme bir öğrenim yılı içinde Kasım ve Haziran ayları arasında gerçekleştirilir.

İletişim
Seba Office Boulevard , Ayazağa Mah. Mimar Sinan sk. No:21 B/34 Kat:5 Sarıyer/İstanbul

+90 212 484 20 00-6248 +90 212 484 20 57 vakif@sahinlerholding.com

https://www.sahinlervakfi.com.tr/burs-basvuru-formu/