RStudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimi

tübitak 2237
RStudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimi

RStudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimi
Etkinliğimiz 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Günümüzde akademisyenlerin -özellikle de genç akademisyenlerin- belirtmiş olduğu sorunların başında nitelikli olarak kabul edilen (web of science tarafından endekslenen Q1, Q2 ve Q3 kategorisinde yer alan) dergilerde yayın yapma zorluğu gelmektedir. Bu zorluğun bir sebebi dünya üzerinde nitelikli dergilere olan talebin son yıllarda artması iken bir diğeri hazırlanan yayının içeriğinin editörü veya hakemleri tatmin etmemesidir. İktisat ve finans alanında yayınlanan nitelikli dergilerdeki yayınlar incelendiğinde bu yayınların genellikle iktisadi ve ekonometrik açıdan yetkin ve tatmin edici özellikle olduğu gözlemlenmektedir. Bu dergilerdeki yayınlar arasında Türkiye adresli yayınların sayısının az olması, Türkiye’de üretilen yayınların niteliğinin oransal anlamda düşük kaldığının bir göstergesidir. Etkinliğimiz, bu sorunun çözülmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Etkinliğin temel amacı akademik mesleğin henüz başında olan, coğrafi olarak İstanbul, Ankara, İzmir gibi öğretim üyesi sayısının görece çok olduğu şehirlere uzak şehirlerde eğitim gören doktora öğrencilerinin ve yine bu şehirlerde akademik faaliyette bulunan genç öğretim üyelerinin uygulamalı ekonometrik bilgi düzeylerinin gelişmesine katkıda bulunarak bu kişilerin gerçekleştirecekleri akademik yayınların kalitesini artırmaktır.

Etkinliğin her ne kadar doğrudan amacı akademik yayınların kalitesini artırmak olsa da dolaylı bir amacı da ekonometrik analizlerde kullanılan E-views, Stata, Rats ve Gauss gibi ücretli paket programları temin etmenin ve bu programları sürekli olarak güncellemenin gerek programı kullanan araştırmacılara gerekse de üniversitelere önemli derecede bir maliyet yükü getirmesinin önüne geçmek ve ülke kaynaklarının yurt içinde kalmasını sağlamak için açık kaynak kodlu bir program olan ve tamamen ücretsiz olarak temin edilebilen RStudio arayüz programı ile bu analizleri gerçekleştirmenin öğretilmesi ve bu programının kullanımının yaygınlaştırılmasının teşvik etmektir.

Etkinliğin son amacı ise coğrafi konum olarak dezavantajlı durumda olan ve akademik hayatının henüz başlarındaki doktora öğrencilerinin ve genç akademisyenlerin gerçekleştirmeyi istedikleri akademik faaliyetlerle ilgili sürekli dirsek teması kurabilecekleri, ekonometrik analiz bağlamındaki eksikliklerini rahatlıkla dile getirebilecekleri ve gerek eğitimcilerden gerekse de diğer katılımcılardan etkinlik sonrasında da destek alabilecekleri uzun dönemli paylaşım ve dayanışma grupları oluşturmaktır.

Seçim Kriterleri
Etkinliğe katılacak katılımcıların seçiminde aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması benimsenmiştir;

Katılımcıların;

Lisans veya yüksek lisans eğitimini İktisat, Ekonomi, Finans, Ekonometri ve İstatistik bölümlerinin birinde tamamlamış olmaları,
Temel düzeyde istatistik ve ekonometri bilgisi sahibi olmaları,
R programlama diline aşina olmaları,
İstanbul, Ankara, İzmir şehirleri dışında kalan şehirlerdeki üniversitelerde doktora programına devam etmeleri, doktorayı yakın zamanda (son 3 yıl) tamamlamış olmaları ve/veya bu üniversitelerde doçent altı bir akademik unvanla çalışmaları,
TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları,
35 yaşın altı olmaları benimsenmiştir.
Buna ilaveten katılımcıların en az %55’inin kadınlardan oluşması ilkesi de benimsenmiştir.

RStudio ile Ekonometri ve Zaman Serilerinde Simülasyon Eğitimi Yer: Fethiye / MUĞLA

Başvuru Başlangıç : 23 Haziran 2022 – 08:30
Başvuru Bitiş : 22 Temmuz 2022 – 17:30
Sonuçların Açıklanması : 29 Temmuz 2022 – 13:00
Asil Katılım Onay Bildirimi : 01 Ağustos 2022 – 17:30
Yedeklerin İlan Edilmesi : 02 Ağustos 2022 – 08:30
Yedek Katılım Onay Bildirimi : 02 Ağustos 2022 – 17:30
Etkinlik Tarihleri : 3-9 Eylül 2022

Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/1Fxs2lTmpqcu06MichhhHlFYn2zxUeLqucpQnYXucA3w/viewform?edit_requested=true

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 × three =