Robotik ve Kodlama Öğretmen Eğiticisi Sertifika Programı

Robotik ve Kodlama Öğretmen Eğiticisi Sertifika Programı

Günümüzde 21. yüzyıl becerilerine sahip ve dijital okuryazarlık oranı yüksek olan toplumlar katma değeri yüksek ürünler geliştirerek ülkelerinin kalkınmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadırlar. Çağımızın bilişim çağı olması gereği birçok alanda gerçekleşen dijitale dönüşüme ayak uydurabilme ve bu dönüşüm sürecinde dışarıya bağımlılığı en aza indirebilmenin en önemli adımı ise yetişen bireylerin bu konudaki niteliklerini geliştirmek olmalıdır. Dünya genelinde birçok ülkenin küçük yaşlardan itibaren kodlama ve robotik öğretimi konusunda başlattıkları faaliyetlerin temelinde de bu kaygı yatmaktadır.

Henüz yeni başladığını söyleyebileceğimiz bu faaliyetler neticesinde ülkemizin de diğer ülkeler ile eşit imkanlara ve olanaklara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada atılacak en önemli adım diğer ülkeler ile bu dijital dönüşüm sürecindeki rekabette geride kalmamak için gerekli süreçleri yürüterek gençlerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikli bireyler olarak toplumda rol almalarını sağlamak olmalıdır.

Bu göstergelere uygun olarak hazırlanan sertifika programımız ile amacımız, yarınlarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimize öğrencilerin araştırma, eleştirel düşünme ve bilgi edinme, hızla değişen ve gelişen teknolojiler karşısında deneyimlerinden sonuçlar çıkarma, bilinçli kararlar verme, bilgiyi yeni durumlara uygulama, bir takım ile işbirliğinde yeni bilgi üretip bu bilgiyi paylaşırken verimli katılımda bulunma gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilmesi noktasında önemli bir imkan sağlayabilmektir. Bir diğer amacımız ise öğretmenlerimizin robotik ve kodlama öğretimi konusunda bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırarak, çalıştıkları kurumlarda öğrencileri ile gerçekleştirecekleri faaliyetler ile ülkemizin bu rekabet ortamında mücadele edebilecek bireylerin topluma kazandırılmasına yardımcı olmaktır.

Buradan hareketle makamınızca uygun görüldüğü takdirde kurumunuzda robotik ve kodlama öğretimi gerçekleştirme konusunda ilgi duyan tüm branşlardan öğretmenlere konu hakkında bilgilendirme yapılarak, bu konuya ilgi duyan öğretmenlerin kurumumuzca gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmalarının teşvik edilmeleri hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Bu eğitimin temel amacı öğretmenlerin, öğrencilerinin kritik düşünme, eleştirel düşünme becerilerini arttırmasına yardımcı olacak kodlama ve robotik programlama becerilerini kazanmalarını sağlamak ve STEM, fen ve matematik eğitimi konusunda alternatif yaklaşımlar ortaya koymaktır.

HEDEF
STEM, Fen ve Matematik Eğitimi, Bilgisayar Bilimi, 1-8. Sınıf Öğrencileri

ÖĞRETMENLER
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri

SÜRE
16 saat

KURS İÇERİĞİ
Kodlama ve Robotik ile ilgili temel kavramlar
Kodlama ve Robotik platformları
Öğrenme öğretme sürecinde robotik
Robotik ile sınıf yönetimi
Robotik ile öğrenme durumları
Robotik destekli ders planı oluşturma
Lego Mindstroms Ev3 ile Robotik Programlama
Lego Mindstroms Ev3 ile proje uygulamaları

ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bu sertifika programını tamamlayan öğretmenlerimizin;
Kodlama ve robotik temel kavramlarını tanıması,
Öğrenme öğretme süreçlerinde problem çözme yöntemlerinden bir tanesi olarak robotik uygulamalarını kullanabilmesi,
Robotik uygulamalar ile öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirebilmesi,
Kendi robotunu ve problem durumunu oluşturabilmesi,
Yürüttüğü öğretim programına robotik uygulamaları entegre edebilmesi,
beklenmektedir.

Eğitimler Cumartesi ve Pazar Günü Gerçekleşmektedir.

Bireysel Başvurular için Alttaki form ile Başvuru yapılacaktır. Kurumsal başvurular için tıklayınız.

EĞİTİM ÜCRETİ 700 TL OLUP NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE ÖDENECEKTİR.

EĞİTİMLER 25 İL’de GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.