Rekabet Edebilirlik Çalıştayı

“Türk İmalat ve Hizmet Sektörü Firmalarının Dünya Ticaretine Entegrasyonu ve Rekabet Edebilirliği: Sorunlar, Çözümler ve Politika Önerileri” başlıklı araştırma projesinin kapanış atölyesi budur. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü, Eskişehir, Türkiye tarafından yönetilmekte ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından finanse edilmektedir. Çalıştay, akademik araştırmacılar ve politika yapıcılar için derinlemesine araştırma ve rekabet edebilirlik ile ilgili görüşlerini paylaşmaları için yüksek kaliteli bir değişim platformu sağlamayı amaçlamaktadır. Çalıştay programı, araştırma projesinin çıktılarının sunumunu ve diğer araştırmacıların katkıda bulunan makalelerinin benzer konularda sunumlarını içermektedir. Çalıştay, rekabet edebilirlik konusundaki teorik ve ampirik araştırmaların tümüne açıktır. Çalıştayın alt temaları:

Rekabet edebilirliğin ölçümü
Rekabeti etkileyen faktörler
Global değer zincirleri
İmalat ve servis ticareti
Verimlilik ve rekabet edebilirlik
Emek ve rekabet gücü

Atölye yapılacak gidiyor İstanbul üzerinde Mart 21-22, 2019.

Tarih
Özet gönderim: 01 Şubat 2019
Kayıt: 20 Şubat 2019
Program duyurusu: 1 Mart 2019
Çalıştay: 21-22 Mart 2019