PROSTEEL 2013 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

YARIŞMA HAKKINDA

Düzenleyenler: Borusan Mannesmann Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Organizasyon: Yapı-Endüstri Merkezi

Yarışmanın Amacı :
Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,

Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,

Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmak.

KATILIM KOŞULLARI
•Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler. (Lisans üstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamazlar)
•Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
•Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takımlar en çok 5 öğrenciden oluşur.
•Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği fakültesi öğretim elemanından danışmanlık alabilirler. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla beraber birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir.

JÜRİ ÜYELERİ

Yrd. Doç. Dr. İpek Yada AKPINAR – Yüksek Mimar, İTÜ Mimarlık Fakültesi

Nevzat Sayın – Mimar, NSMH

Cem İLHAN – Yüksek Mimar, TeCe Mimarlık

Dr. Selçuk İZ – İnşaat Yüksek Mühendisi, İz Mühendislik

Yaşar MARULYALI (Jüri Başkanı) – Yüksek Müh. Mimar, UMO Mimarlık

Prof. Dr. Hasan ŞENER – Yüksek Müh. Mimar, İTÜ Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI – İnşaat Yüksek Mühendisi, YÜ Mühendislik Fakültesi

Raportör: Neslihan KÜÇÜKASLAN – Mimar/Etkinlikler Uzmanı, YEM

PROJE VERİLERİ

Yarışma Konusu
kent içinde semt ölçeğindeki yerleşmelerin ihtiyacına cevap verecek, çelik taşıyıcılı bir “İlköğretim Okulu (8 Yıllık)” dur.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ile ulusal/uluslararası geçerliliği olan standartlara göre tasarım yapılacaktır.

Proje Verileri
Yarışmacılar, ilköğretim okulunun yapılacağı yeri Türkiye sınırları içinde kendileri seçeceklerdir. Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır. Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

TESLİM ŞEKLİ
•Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her pafta, kâğıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
•Teslim edilen pafta, kağıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.
•Projeler A1 boyutunda yatay kullanılan en çok 4 pafta halinde tercihen karton veya fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış olarak teslim edilecektir.
•Paftalarda vaziyet planı (1/500), kat planları, kesitler ve görünüşler (1/200), tasarımcının fikrini anlatan uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20-5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20), tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayı (1/50), maket fotoğrafları veya açıklama amaçlı perspektifler ile 3B çizimler yer almalıdır. Ayrıca çelik taşıyıcı sistemi ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detaylarına yer verilecektir

ÖDÜLLER

1.ÖDÜL : 5.500 TL
2.ÖDÜL : 3.500 TL
3.ÖDÜL : 2.500 TL
BORUSAN MANNESMANN ÖZEL ÖDÜLÜ : 5.000 TL
MANSİYON VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ : 4.500 TL (Toplam)

Borusan Mannesmann Özel Ödülü, ağırlıklı olarak Borusan Mannesmann ürünleri ile tasarlanmış projeler arasından seçilecek projeye verilecektir. Borusan Mannesmann Özel Ödülü seçilecek bir projeye verilebileceği gibi, derece alan projelerden birine de verebilir.

Mansiyon ve teşvik ödülleri kendi aralarında sıralama ifade etmez. Mansiyon ve teşvik ödülleri verilecek projelerin sayıları ve ödül miktarları Jüri tarafından belirlenecektir. Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül Jüri kararıyla geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri karar verir.

Yapı-Endüstri Merkezi

Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430
(Polat Kulesi Yanı) 34394 Fulya / İSTANBUL

Telefon : +90 212 266 70 70 – 354
Faks : +90 212 266 70 10

info@prosteel.org
www.prosteel.org