Projede Başarı Kriterleri

Yürütülen projenin başarıya ulaşmasında mantıksal çerçevenin mümkün olduğunca net, standart bir
formatta hazırlanması çok önemlidir. Çerçeve aslında sadece proje planlaması ve yürütme
aşamalarını kolaylaştıran ve geliştiren bir araçtır; dolayısıyla projenin başarıya ulaşmasında birçok
diğer faktör de etkilidir.

 

Bunlar:
• Kusursuz planlama,
• Uyumlu ve heyecanlı bir proje ekibi,
• Yeterli organizasyon kapasitesi,
• Proje paydaşlarının taahhüt edilen işbirliğine sadık kalması,
• Projenin gerçek ihtiyaçlara cevap vermesi,