PROJE – SİHİRBAZMATEMATİK

PROJE AMACI:
Hepsinin temelinde Matematik ve geometri işlemleri bulunan çok çeşitli matematik ilüzyonları ile öğrencilerin matematiğe ilgisini çekmek ve bu esnada birçok matematik konusuyla çok daha yakından ilgilenmelerini sağlamak.

PROJE HEDEFİ:
ZE-KARE,DOKUZYON,BİSEDO,ÇARPMACA,HIZLI 9,DEĞİŞİK İŞLEM,KART-MAT VE DAHA BİR ÇOK DEĞİŞİK VE ÖZGÜN MATEMATİK İLÜZYONU İLE İZLEYİCİLERİN AKLINI DURDURACAK,BÜYÜLEYECEK,HAYRETE DÜŞÜRECEK MATEMATİK GÖSTERİLERİ YAPMAK,SONUNDA ASLINDA HEPSİNİN TAMAMEN MATEMATİK İŞLEMLERİ İLE YAPILDIĞINI FARK ETTİREREK,MATEMATİĞE KARŞI İLGİNİN ARTMASINI SAĞLAMAK.

PROJE ÖZETİ:
Matematik,geometri kullanılarak ilüzyonlar hazırlamak amacındaki projede,öğrencilerin matematiğin bilinmeyen yönlerini görerek ilgilerinin artmasını sağlamak hedeflenmiştir.Dünyadaki matematik ilüzyonları incelenmiş,yeni formüller,özel sayılar bulunmuş,IŞIK HIZINDA ÇARPMA,Akıl okuyucu,ŞAŞIRTAN6174,AKIL DURDURUCU gibi ilüzyonlar oluşturup,gösteriler yapılmıştır ve öğrencilerin hatta yetişkinlerin ilüzyonların sırlarını merakla öğrenmeye çalışmaları,projenin amacına ulaştığını göstermiştir

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
LİTERATÜR TARAMASI: http://www.murderousmaths.co.uk/games/1213.htm http://mathworld.wolfram.com/Illusion.html http://www.funnies.com/mathtrick.html www.matsphere.co.uk KİTAPLAR: İLERİ ZEKA SPOR(2006) SIRADIŞI ZEKA BULMACALARI(Mart 2007) AKIL OYUNLARI ?MANTIK VE MATEMATİK DERGİSİ(2006-2007) GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER VE TAKVİM: 1-8 EKİM:Proje konusu belirlendi.Dünyadaki matematik ilüzyonları araştırıldı,incelendi. 9-31 EKİM:Matematik bilgileri,formüllerini kullanarak işlemler için değişik,çok hızlı yollar keşfedildi,Matematik ve geometrideki özel durumlar,özel sayılar belirlendi bu sayılarla da ilgili ilüzyonlar oluşturuldu. 1-30 KASIM:.Son kontrollerden sonra gerekli araç gereçler oluşturuldu 1ARALIK-10 OCAK:Öğrencilere gösteriler yapıldı.Geri bildirimler alındı ve güncelleştirmeler yapıldı. BÜTÇE:400 YTL YÖNTEMLER:İnternetten ve kitaplardan araştırma yapma, Yeni ilüzyonlar oluşturma,ispatlama, Malzemeleri belirleme,araç gereç yapma, İlüzyonları sunma,geri bildirim alma,projenin amacına uygunluğunu sınama. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ:Amaçlanan matematiksel ilüzyonlar gerçekleştirilmiş,gösteriler yapılmıştır.Bunların matematikle yapılıyor olması büyük ilgi uyandırmış,işlemlerin nasıl yapıldığını merak içinde öğrenmek istemişlerdir,matematiğe bakış açıları değişmiştir.Proje amacına ulaşmıştır. TARTIŞMA VE ÖNERİLER:*Tamamen Matematiğin ilginç yönlerini ve güzelliklerini içeren?MATEMATİK İLÜZYONLARI adlı ders okutulabilir. *Türkiye çapında her yıl her ilçenin bir okulunun 7.sınıf öğrencilerinden bir grup o ilçedeki diğer ilköğretim okullarına MATEMATİK İLÜZYONLARI hazırlayıp sunabilir. Ayrıca bu gösteriler,belirlenecek bir tarihte tüm yurtta kutlanacak MATEMATİK HAFTASI kutlamalarının bir parçası olabilir.