Probleme Dayalı STEM Etkinlik Yarışması

Probleme Dayalı STEM Etkinlik Yarışması

STEM’LE GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ ARANIYOR
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Amaç : Öğrencilerimizin inovatif düşünme, analiz etme, karşılaşabileceği problemlere
alternatif çözümler üretme becerilerini geliştirmek için;
– Sosyal iletişimi güçlü bireyler olmalarına katkı sağlamak,
– 21. yy becerilerini kazanabilmelerini sağlamak,
– Anlayış, hoşgörü ve iletişim becerilerini güçlendirmek,
– Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak,
– Kendi öz saygılarının gelişimine katkı sağlamak,
– Mühendislik tasarım becerilerinin gelişimine yardımcı olmak,
– Yeniden kullanım becerisine inovatif fikirlerle katkı sunmak,
– Problem çözme sürecinin farkındalığını sağlamak,
amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle: Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve merkeze bağlı köy,
ilçeler olmak üzere resmi ve özel ortaokul seviyesinde öğrenim gören 5,6,7, ve 8. sınıf
öğrencileri kapsamaktadır.

Komisyon üyeleri: 5 üyeden oluşacak olup, okullarda görev yapmayan kişilerden kurulacaktır.

Yarışma Ana Teması:
Mühendislik Uygulamaları

Yarışma Alanı
1. Fırın makarna spagetti ile köprü prototipi geliştirmek, köprünün dayanıklılık testini
yapmak

Yarışma koşulları ve esasları:

1. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve merkeze bağlı köy, ilçeler
olmak üzere resmi ve özel ortaokul seviyesinde öğrenim gören 5,6,7, ve 8. sınıf
öğrencileri kapsamaktadır.

2. Yarışmaya merkez ortaokullarının katılımı zorunlu olup, merkez köy, özel
ortaokullar ve diğer ilçe ortaokullarının katılımı ise gönüllülük esasına bağlıdır.

3. Katılım 100 okul ile sınırlıdır. Merkez ilçedeki 34 ortaokul zorunlu olup kalan 66
ortaokul için ilk başvuru önceliğine bakılacaktır.

4. Zorunlu okullardan katılmayan ortaokullar ile gönüllü okullardan başvuru yapıp
katılmayan ortaokullar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.

5. Zorunlu ve gönüllü başvuru yapacak olan ortaokulların yarışma başvurusu,
04-18/01/2019 tarihleri arasında https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresinden online
google başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Kontenjan dolduğunda başvuru sistemi
kapatılacaktır.

6. Yarışma Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ileri ki bir tarihte
https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresinden açıklayacağı yerde 09.03.2019
tarihinde saat 09.00-17.00 arasında gerçekleşecektir. Yarışma ile ilgili her türlü
değişiklik yine bu adreste duyurular kısmından yayınlanacaktır.

7. Yarışmaya katılan ve danışman olan öğretmenlerin 09.03.2019 tarihinde eğer DYK
kursu varsa o günkü kurs görevini yapmış sayılacaktır.

8. Yapılacak olan etkinlikler için gerekli olan malzemeler Adıyaman İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

9. Yapılacak olan etkinliklerde geliştirilecek olan ürüne isim verilmek zorundadır. Ancak
verilecek olan isim aşağılayıcı, hakaret içerikli, siyasi ve müstehcen vb. kelimeler
içermeyecektir.

10. Yarışmaya katılacak olan ekipler 3 öğrenci ve 1 danışman öğretmenden oluşacaktır.
Öğrenci seçimi yapılırken her okul kendi şubeleri arasında bu yarışmayı düzenleyip en
iyi 3 öğrenciyi belirlemesi tavsiye edilir.

11. Öğrencilerin yarışma süresince etkinliğin yapılacağı yere ulaşımları ve etkinlik
süresince sorumlulukları okul müdürlüğüne ve danışman öğretmene aittir.

12. Etkinlikle ilgili şartname, örnek video https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresindeki
duyurular kısmında 04.01.2019 tarihinde paylaşılacaktır.

13. Yarışma da yapılacak etkinlik puanlama anahtarına göre komisyon tarafından
değerlendirilecek olup, itiraz halinde komisyonun vereceği son karar geçerli olacaktır.

14. Yarışma Komisyon Kurulu gerekli gördüğü takdirde yarışma kurallarını değiştirme
hakkına sahiptir.

15. Yarışmaya katılan her öğrenci ve danışman öğretmene katılım belgesi verilecektir.

16. Derece olarak ilk 3’e giren öğrencilere ve ilgili danışman öğretmene İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün belirleyeceği ödüller verilecektir.

17. Puanlama anahtarı ve prototip çizim formu https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresinde
duyurular kısmında ileri ki bir tarihte yayınlanacaktır. Bu nedenle arge internet sitesini
takip etmeniz önem arzetmektedir.

18. Dereceye giren okullara, derecesine göre kupa verilecektir.

19. Dereceye giren öğrencilere verilecek olan ödüller aşağıda belirtilmiştir.
Sıra No Derece Ödül Adet
1 Yarışmada 1. olan ekibe Bisiklet 3
2 Yarışmada 2. olan ekibe Tablet 3
3 Yarışmada 3. olan ekibe Kol saati 3

Yarışma Özel Alan Koşulları
Makarna köprü

1. Yapılacak olan etkinlik için örnek bir video https://adiyamanarge.meb.gov.tr/
adresinde duyurular kısmında 04/01/2019 tarihinde yayınlanacak olup, yarışma için
rehberlik görevi üstlenecektir.

2. Ekipler, yarışma komisyonunun başlangıç için vereceği komutla, belirlenen süre
içerisinde aynı anda başlayacaklardır.

3. Ekipler, yarışma süresi tamamlandığında hiçbir şekilde çalışmalara devam
etmeyeceklerdir. Devam eden ekipler tespit edildiğinde çalışmaları geçersiz
sayılacaktır.

4. Etkinlik 60 dakika içerisinde prototip çizim formuyla teslim edildikten sonra sonlanmış
sayılacaktır.

5. Prototip ve prototip çizim formu teslim edildikten sonra katılımcı etkinliği sonlandırmış
sayılır ve bitirme süresi not edilir.

6. Yayınlanacak olan puanlama anahtarına göre yer alan kriterler çerçevesinde
değerlendirme yapılacaktır.

7. Köprünün dayanaklılık testi yapılabilmesi için iki masa arasında 40 cm boşluk olacak
şekilde yerleştirilecektir. Bu nedenle yapılacak olan köprü iki masa arasına
yerleştirileceğinden köprü uzunluğu 40 cm’den daha fazla olmalıdır. Köprünün
genişliği en az 5 cm olmalıdır. Köprünün boyu ise 40 cm’den fazla olmalıdır.

8. Köprünün orta noktasından dayanıklılık testi yapılacaktır. Bu nedenle ölçüm aracı
köprünün orta noktasından asılacağından tasarımlarda bu husus dikkate alınmalıdır.

9. Yarışmada dayanıklılık testi, jürinin önünde prototipi geliştiren öğrenciler tarafından
yapılacaktır. Dayanıklılık testi aşamasında yapacakları hatalardan ve köprülerinde
olacak olan zararlardan öğrenciler kendileri sorumludur. Bu durumda dayanıklılık testi
kriterinden ilgili ekip puan alamayacaktır.

10. Kütle ve dayanıklılık testi ölçüm kriterleri puanlama anahtarında detaylı olarak
belirtilecektir.

11. Köprünün kütlesi dijital terazi kullanılarak ölçülecektir.

12. Dayanıklılık testinde kullanılacak ölçüm aracı köprünün tam ortasından askı aparatı
asılacağından 3 cm’lik aparatın oturacağı alan bırakılmalıdır.

13. Danışman öğretmenler etkinlik başladığında uygulama alanında olmayacaklardır.
Öğrencileri etkileyecek herhangi bir uyarıcı kullanmaları yasaktır. Bu durum tespit
edildiğinde ekip diskalifiye edilecektir.

14. Puanlama anahtarı https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresinde duyurular kısmında
yayınlanacaktır.

15. Prototip çizim formu https://adiyamanarge.meb.gov.tr/ adresinde paylaşılacaktır.

16. Masa başında bulunan görevli ile öğrencilerin konuşması yasaktır. Sadece süre
bitiminde veya etkinlik bitiminde bilgi verilecektir.

17. Alınacak puanların eşit olması durumunda ekiplerin önce etkinlik bitirme süreleri eşitlik
devam ediyorsa köprünün taşıdığı ağırlık dikkate alınacaktır. Tekrar eşitliğin devam
etmesi durumunda jüri prototip çizim formlarına bakarak karar verecektir.

18. Yarışmada köprü yapımı için kullanılacak malzemeler aşağıda belirtilmiştir.
• 1 adet silikon
• 1 adet sıvı yapıştırıcı
• 1 paket Kalın Spagetti Fırın Makarna
• 1 adet büyük boy silikon tabancası
• 1 adet 50 cm’lik plastik cetvel
• 1 adet kurşun kalem, kalemtıraş, silgi
• 1 adet Prototip çizim kağıdı
• 1 adet kronometre (Yarışma komisyonu tarafından kullanılacaktır.)
• 1 adet dijital terazi (Ölçüm yapmak için sadece Komisyon tarafından
kullanılacaktır.)

• 1 adet dayanıklılık testi ölçüm aracı (Köprünün orta noktasından asılacak olup,
köprünün taşıyacağı kütle ölçülecektir.) (Ölçüm yapmak için sadece Komisyon
tarafından kullanılacaktır.)

NOT: Bu malzemeler yarışma günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışmaya
katılan ekiplere verilecektir.