Ortaokul Öğrencilerinin Su Farkındalığı Eğitimi Araştırması

Ortaokul Öğrencilerinin Su Farkındalığı Eğitimi Araştırması

Başvuru Tarihleri
22 Mayıs 2017 – 19 Haziran 2017
Başvuru ve Kayıt

Öğrencilerin seçilmesinde dikkate alınacak ölçütler aşağıda belirtilmiştir. Başvuru yaparken lütfen bu ölçütleri göz önünde bulundurunuz.

– Ortaokul 5. sınıftan mezun olup, 6.sınıfa geçmiş olmak

– Rize ilinin denize kıyısı olmayan ve ç kesimlerdeki ilçe okullarında öğrenim görüyor olmak

– Daha önce deniz görmemiş olmamak (veya birkaç kez görmüş olmak)

– Sözel iletişim becerileri kuvvetli olmak (öğrencinin okula döndüğünde yaşadıklarını anlatmakta istekli olması)

– Aktif bir öğrenci olmak (Arkadaşları tarafından benimsenmiş olmak, sosyal faaliyetlerde sıklıkla yer almak, toplumsal görevlerde çalışmaya istekli olmak)

– Fene karşı olumlu tutuma sahip olmak, araştırmaya istekli olmak

– Etkinliklere aktif şekilde katılımın sağlanabilmesi için öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olması (Bu proje doğrudan bilgi verici bir misyona sahip olmadığı için)

– Genel akademik başarı düzeyinin iyi veya orta olması

– Öğretmeninden olumlu referansı olmak

– Kendi ihtiyaçlarını giderebilecek psikomotor becerilere sahip olmak (Proje konaklamalı olacağı için)

– Bireysel olarak aileden 4 günlüğüne uzak kalabiliyor olmak

– Kalabalık bir ailede yaşıyor olmak

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
nazihan.ursavas@erdogan.edu.tr

Ortaokul Öğrencilerinin Su Farkındalığı Eğitimi Araştırması
10 – 13 Temmuz 2017 RİZE