Ortaokul Öğrencilerine Afiş Yarışması

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi/özel tüm ortaokul öğrencilerine yönelik, Doğaya Dost Poşete Düşman konulu “Afiş Yarışması” düzenliyor.

“DOĞAYA DOST POŞETE DÜŞMAN ”
BAŞLIKLI AFİŞ YARIŞMASI ÖZEL ŞARTNAMESİ

l. KONU: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okuyan 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik “DOĞAYA DOST POŞETE DÜŞMAN ” başlıklı afiş yarışması düzenlenecektir.

Yarışmanın konusu; plastik poşetlerin doğaya verdiği zararları vurgulamak, toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratıp alınabilecek önlemler ve çözüm önerileri sunmaktır.

Kullanımı her geçen gün artan plastik alışveriş poşetleri hızlı bir şekilde çöpe dönüşmekte ve olumsuz çevresel etkilere yol açmaktadır. Gelişigüzel bırakılan plastik poşetlerin maliyetinin yanında çevreye ve doğal kaynaklara da zararı bulunmaktadır. Plastik poşetler doğalgaz ve petrolün atık yan ürünlerinden elde edildiği için dolaylı olarak petrol talebini artırmaktadır. Denizlere ve okyanuslara atılan poşetler; kuşlar, balıklar, deniz kaplumbağaları ve diğer deniz memelileri tarafından yanlışlıkla av sanılarak yutulduğunda boğularak ölmelerine yol açmakta veya sindirim sistemlerini tıkamakta, hareketliliklerini azaltmakta ve üreme kapasitelerini engellemektedir.

Plastik poşetler hafif ağırlıkları nedeniyle etrafa yayılarak rögarların tıkanmasına, görsel kirliliğe yol açabilir ve bitki örtüsüne zarar verebilir. Plastik poşet parçaları zehirli ve çevre kirliliği yaratan madde bileşiminden dolayı onları yiyen organizmalarda toksik etkiler oluşturabilir ve besin zincirine dahil olabilir.

Plastik poşetler toprakta ayrışmadığından tarım arazisinde kalmakta ve tarım bitkilerinin büyüme sürecini geciktirmektedir. Bitki kökleri plastik poşetleri delemediklerinden besine ulaşmalarını engelleyebilir.

Plastik poşetlerin doğada çözünme sürecinin uzun olması ve yüksek tüketimi nedeniyle çevresel kirlilikte önemli rol oynamaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geri kazanım imkanı neredeyse olmayan ve çevresel kirliliğe neden olan plastik poşetlerin ve ambalajların kullanımının azaltılması amacıyla alınan önlemler çerçevesinde; “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’” hazırlanmış olup, bu yönetmelik 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Düzenlenen afiş yarışması ile bu konuda destek sağlanması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

2. YARIŞMANIN AMACI: Öğrencilerin dikkatlerini poşetlerin doğaya olan zararlarına çekmek, farkındalıklarını artırmak, bu konuda alınabilecek önlemler ve çözüm önerileri hakkında fikir üretebilmelerini sağlamaktır.

3. YARIŞMANIN KAPSAMI: Bu özel şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen “DOĞAYA DOST POŞETE DÜŞMAN” afiş yarışmasının katılım şartlarını, başvuru şeklini, ödüllerini, yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

4. YARIŞMANIN YASAL DAYANAĞI: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 11. maddesi ve sosyal etkinliklerin amacına uygun olarak düzenlenmiştir.
“Madde 11 – (1) Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimsemelerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve yarışmalar düzenlenebilir.”

5. YARIŞMANIN KATILIM ŞARTLARI VE ESASLARI:
5.1. Yarışmaya; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullarda okuyan 5., 6., 7. ve 8.sınıf öğrencileri ve ayrıca aynı sınıf düzeyindeki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri katılabilir.
5.2. Yarışmaya her katılımcı 1 adet afiş çalışmasıyla katılabilir.
5.3. Yarışmacılar çalışmalarını 35×50 cm resim kâğıdı veya kartona yapacaklardır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.4. Dijital platformda hazırlanan hiçbir afiş değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.5. Katılımcılar, çalışmalarında teknik malzeme olarak; akrilik boya, suluboya, guaj boya ve renkli kalemler gibi bir ya da birkaç malzemeyi tercih edebilirler.
5.6. Katılımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak, görsel tasarımı destekleyen, kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine eklemelidir.
5.7. Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılım başvuru formu yer almalıdır. Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi’nin www.gazikemalbilsem.meb.kl2.tr adresli web sitesinde yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulduktan sonra çıktısı alınarak afişin arka yüzeyine yapıştırılmalıdır. Başvuru formu olmayan ya da başvuru formundaki bilgileri eksik olan yarışmacıların eserleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5.8. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
5.9. Afış, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Afiş çalışmaları elden veya posta yoluyla merkezimiz adresine ulaştırılmalıdır. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden merkezimiz sorumlu olmayacaktır.
5.10. Başvurular 29.03.2019 Cuma saat 17.30’a kadar yapılacaktır. Zamanında gönderilmeyen çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
5.11. Yarışmaya katılan tüm eserler merkezimizde saklı tutulacak ve iade edilmeyecektir.
5.12. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartlan kabul etmiş sayılır.
5.13. Yarışmayla ilgili her türlü sorunuzu ulaştırabileceğiniz iletişim e-posta adreslerimiz:
kutahyabilsem2008@hotmail.com

6. TELIF HAKKI: Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen afişler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları eser sahibinden izin alınması kaydıyla Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından kullanılabilecektir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği afişlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanmaları geri alınır.

7. DEĞERLENDİRME: Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi “DOĞAYA DOST POŞETE DÜŞMAN ” Afiş Yarışması Komisyon üyeleri ve Üniversite Öğretim Üyelerinin bulunacağı toplam beş üyeden oluşan bir komisyon tarafından yapılacaktır.

8.SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Yarışmanın sonuçları Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi’nin resmi internet sitesi “www.gazikemalbilsem.meb.k12.tr” adresinden 16.04.2019 Salı günü duyurulacaktır.

9. ÖDÜLLER: Komisyon tarafından yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi sonucunda 3 öğrenciye başarı ödülü ve 7 öğrenciye teşvik ödülü verilecektir.

Derece Öğrenci Ödülü
Başarı Ödülü Bisiklet + Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta
Başarı Ödülü Bisiklet + Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta
Başarı Ödülü Bisiklet + Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta
Teşvik Ödülü Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta + Kitap
Teşvik Ödülü Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta + Kitap
Teşvik Ödülü Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta + Kitap
Teşvik Ödülü Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta + Kitap
Teşvik Ödülü Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta + Kitap
Teşvik Ödülü Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta + Kitap
Teşvik Ödülü Eserinin basılı olduğu 5 adet bez çanta + Kitap

NOT: Ödüller 18 Nisan 2019 Perşembe günü itibariyle, yarışmayı kazanan katılımcılara kargo veya posta yoluyla ulaştırılacaktır.

10. YARIŞMA TAKVİMİ:
Eser Kabulü İçin Son Tarih 29.03.2019 (Saat 17.30)
Eserlerin Değerlendirilmesi 29.03.2019- 15.04.2019
Kazanan Eserlerin Açıklanması 16.04.2019
Ödüllerin Gönderilmeye Başlanması 18.04.2019

11. YARIŞMA KOORDİNATÖRLERİ:
1. Murat Fazıl AKKOÇ
2. Nilgün GÜRLER
3. Ayşe İŞLEK ATEŞLİ
4. Mustafa Cüneyt AYDIN
5. Seher KIZILTEPE
6. Musa DURMAZ
7. Ayşe HAYLAMAZ
8. Duygu GÜLHAN

12. İLETİSİM:
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Telefon: 0 274 223 62 93
İnternet adresi:
e-posta: kutahyabilsem2008@hotmail.com
Adres: 100. Yıl Mahallesi Park Sokak No:4 Merkez / KÜTAHYA

 

DOĞAYA DOST POŞETE DÜŞMAN “

AFİŞ YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

ÖĞRENCİNİN
Adı Soyadı  
Okulu  
Sınıfı  
Yaşı  
Velisinin Telefonu (Kişinin açık rızası ile)  
Velisinin E-postası (Kişinin açık rızası ile)  
Okul Adresi