Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması TÜBİTAK 2204-B

Araştırma Projeleri
Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın çağrı duyurusu ve proje rehberi yayınlanmıştır.

Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

Başvuru Koşulları

1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.

2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci
tarafından hazırlanır.

3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman
olması zorunludur.

4 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı tespit
edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

5 Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik
içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız
ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde
verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

6 Başvuru aşamasında yanlış ana alan veya yanlış tematik alan seçilmesi durumunda
başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacak ve projeler başvuru yapılan
ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından değerlendirilecektir. Proje içeriğinin
tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede etkili olacaktır.

Başvurular https://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden danışman öğretmen tarafından çevrimiçi olarak yapılır.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışma Kategorileri

Yarışma; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 ana alanda düzenlenir. Ana alanların altında yer alan tematik alanlardan birini kapsayacak şekilde projelerin hazırlanması gerekir.

TEMATİK ALANLAR
Aile İçi İletişim
Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Büyük Veri ve Veri Madenciliği
Dil ve Edebiyat
Ekolojik Denge
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Görsel ve işitsel Sanatlar
Havacılık ve Uzay
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Nesnelerin İnterneti
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
STEAM ( Fen – Teknoloji – Mühendislik – Sanat – Matematik )
Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Biyoçeşitlilik
Değerler Eğitimi
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Finansal Okuryazarlık
Giyilebilir Teknolojiler
İşleme Teknolojileri
İnsan Hakları ve Demokrasi
Medya Okuryazarlığı
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Su Okuryazarlığı
Uzaktan Eğitim
Yenilenebilir Enerji
Algoritma
Mantıksal Tasarım
Bilim iletişimi
Biyotaklit (Biyomimikri)
Dijital Dönüşüm
Doğal Miras ve Doğal Kaynak
Genetik ve Biyoteknoloji
Göç ve Uyum
Kültürel Miras
Milli Teknoloji Hamlesi
Robotik ve Kodlama
Siber Güvenlik
Sürdürülebilir Kalkınma
Yapay Zekâ

Ödüller
Bölgelerde yapılacak yarışmalarda başarılı bulunan projelere Bölge Birinciliği,
İkinciliği ve Üçüncülüğü ödülleri verilir. Bölge Birincileri yarışmanın final aşamasına
davet edilir. Final Yarışmasında başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik,
Üçüncülük ve Teşvik ödülü verilebilir. Bölge ve final yarışmalarında ödül alan
öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi, danışman öğretmenine para ödülü verilir.
Bölge ve Final Yarışmalarında verilecek ödül ücretleri
adresinde yayınlanır.