Ortak Üretim Olarak Eğitim Çalıştayı

Ortak Üretim Olarak Eğitim Çalıştayı: Türkiye ve Almanya’da Okul Sistemi İçinde ve Dışında Sanat Yoluyla Öğrenme

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından, 5-8 Ekim 2018 tarihleri arasında Şirince’deki Nesin Sanat Köyü’nde Ortak Üretim Olarak Eğitim Çalıştayı düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl kültürel eğitim üzerine Berlin’de gerçekleşen çalıştayın devamı olacak bu seneki çalıştayda, sanat yoluyla öğrenme üzerine yöntemler, araçlar ve deneyimler hakkında bilgi paylaşımı yapmaya olanak sağlamak amaçlanıyor. Çalıştay, geçen yıl olduğu gibi Almanya’dan Federal Kültürel Çocuk ve Gençlik Eğitimi Birliği (BKJ) ve Federal Almanya Drama ve Tiyatro Üst Birliği (BAG) ile Türkiye’den İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Bu işbirliği, pratik bir yaklaşımla, gençlik çalışanları, sanatçılar, sanat, kültür ve eğitim çalışanları ve öğretmenler arasında diyalog kurmayı ve kültürel eğitim, kültür alışverişi ve gençlik eğitimi hakkındaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İki gün sürecek olan bu uygulama temelli Ortak Üretim Olarak Eğitim Çalıştayı sırasında, okul içinde ve dışındaki eğitim alanlarında kullanılabilecek mevcut yaklaşımları ve çeşitli sanat araçlarını, sanat yoluyla öğrenmeye odaklanarak ve eleştirel bir şekilde ele alacağız.

Sizi uygulamalarınızı, yöntemlerinizi, deneyimlerinizi ve vizyonunuzu tartışmak için bize katılmaya davet ediyoruz. Genel olarak, çalıştay, sosyal hayal gücünü anlama ve ateşlemeyi, yaratıcılık ve ifadeyi beslemeyi, eleştirel düşünceyi, katılımcı ve daha pragmatik öğrenme metodolojilerini teşvik etmeyi ve deneyimsel öğrenme için fırsatlar sağlamayı hedeflemektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Seçim süreci çalıştayı düzenleyen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, Almanya ve Türkiye’den 12’şer katılımcı seçilecektir.

Kimler başvurabilir: Başvurular, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm disiplinlerden (bilim, matematik, tarih, sanat vb.) öğretmenlere, sanatçılara, sanat uygulayıcılarına, eğitim veren sanatçılara, kültür-sanat çalışanlarına, kültür profesyonellerine, sanatsal araçları kullanan gençlik çalışanlarına ve okul sistemi içinde ve dışında eğitim alanında çalışan tüm aktörlere açıktır.

Son Başvuru Tarihi: 16 Eylül 2018 (Pazar)

Başvuru: https://tr.surveymonkey.com/r/RX5BCLB

Çalıştaya katılım ücretsizdir. Şirince’de konaklama giderleri (5-8 Ekim) ve ulaşım masrafları çalıştayı düzenleyen kuruluşlar tarafından karşılanacaktır (kişisel harcamalar hariç). Çalıştay süresince etkinlikler Almanca ve Türkçe dillerinde gerçekleştirilecek ve simültane çeviri yapılacaktır.

Ortak Üretim Olarak Eğitim Çalıştayı, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya (DTJB) inisiyatifiyle ve Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan mali destekle, Almanya’dan Federal Kültürel Çocuk ve Gençlik Eğitimi Birliği (BKJ) ve Federal Almanya Drama ve Tiyatro Üst Birliği (BAG) ile Türkiye’den İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişimlerini yoğunlaştırmayı hedefliyor. Somut programlarla ve mevcut girişimleri ön plana çıkararak karşılıklı değişim olanaklarını artırmayı ve iki ülkenin birbirine yakınlaşarak ilişkilerin daha da güçlenmesini amaçlıyor.

Federal Kültürel Çocuk ve Gençlik Eğitimi Birliği (BKJ)
Federal Almanya’da tüm çocuk ve gençler için kültürel katılım ve eşit eğitim fırsatları sunmak için çalışan ve kültürel eğitim alanında faaliyet gösteren çatı örgüt olan BKJ, uluslararası değişim, savunuculuk, pilot projeler, danışmanlık, mesleki eğitim organizasyonları ve kültürel gönüllü hizmetleri gibi projeleri destekliyor.

Federal Almanya Drama ve Tiyatro Üst Birliği (BAG)
Amatör tiyatro, okul ve okul dışında gençlerin ve çocukların oyun ve tiyatro faaliyetleri, yüksekokul ve üniversitelerdeki kültür merkezleri ve tiyatrolardaki tiyatro pedagojisi konusunda çalışan bir çatı örgüttür. Bir yandan kurumlar arasında bağlantıların kurulmasına aracılık ederken diğer yandan teori ile pratik arasındaki etkileşimlere odaklanır.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan 1973 yılından bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürüten bir kültür kurumudur. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV’de de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor, raporlar hazırlıyor ve çeşitli toplantılar düzenliyor.

Nesin Sanat Köyü

Nesin Sanat Köyü, Şirince Köyü’nün 1 km uzağına kurulmuş olan Nesin Matematik Köyü’nün bünyesinde kurulan sanat okuludur. Öncelikle sanat yaz okulu olarak çalışmalarına başlayıp, sonrasında Matematik Köyü gibi büyüyerek, yıl içinde de öğrencilere, genç sanatçılara servis verecek olan bir sanat üretim alanıdır.

Matematik Köyü gibi Sanat Köyü de mevcut eğitim sistemine alternatif bir öğrenim ortamı sunmayı ve öğrencilere sanat denen karmaşık yolda mümkün olduğunca derinlemesine öğrenme, anlama ve üretme alanı açmayı hedefler. Amacı, Türkiye’nin her bölgesinden gençlere, sorgulamaya ve eleştiriye açık bir ortamda sanat üretim ve öğrenim imkanları sağlamaktır.

Sorular için irtibat:

İKSV

Ekin Kayhan
Telefon: +90 212 334 09 56
E-Mail: ekin.kayhan@iksv.org

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya

Ceyda Özdemir
Telefon: +90 212 522 10 30
E-Mail: ozdemir@genclikkoprusu.org

Theresa Peters
Telefon: +49 211 972 676 6
E-Mail: peters@jugendbruecke.de

Bu proje, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın “Continuing Unique Stories” adlı proje dizisinin bir parçasıdır. Proje dizisi Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.

Stiftung Mercator’un girişimiyle: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya.