Ordu Üni. Öğretim Elemanı İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak ve anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik hükümlerine http://www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (Üniversitemizin http://www.odu.edu.tr adresinden temin edilebilir)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi ile Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Öğrenim belgeleri

-Lisans Mezuniyet Transkripti

-İlan edilen kadroya bağlı olarak onaylı deneyim (tecrübe) belgesi veya Yüksek Lisans belgesi (Yüksek Lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartı aranmaz)

-Nüfus cüzdanı sureti

-Askerlik belgesi

-İki adet vesikalık fotoğraf

NOT: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) İstenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yaptırılarak onaylanması yeterlidir. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

***Adaylar birden çok programa başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ: Tüm adayların ilgili birimlere ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerdenkurumumuz sorumlu değildir.)

 

Birimi Bölüm Program/ Anasanat Dalı Unvan Adet K/D Alınacak Öğretim Elemanının

Lisans veya Lisansüstü Mezuniyet

Alanı

Akkuş Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı için, Fakültelerin Biyoloji Bölümü mezunu olmak. Hayvan Histolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Akkuş Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

6

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı için, Fakültelerin Biyoloji Bölümü mezunu olmak. Bitki Ekolojisi alanında doktora yapmış olmak.
Akkuş Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

6

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı için, Fakültelerin Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıllık avcılık belgesine sahip olmak.
İkizce Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Bankacılık ve Sigortacılık Programı için; Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık, Sigortacılık, İşletme veya İktisat Bölümü mezunu olmak. Bankacılık alanında 2 yıl tecrübeli veya bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak.
İkizce Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı için, Fakültelerin Psikoloji, Özel Eğitim, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyal Hizmet veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olmak ve bu alanların birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
İkizce Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı için, Fakültelerin Özel Eğitim, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyal Hizmet veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olmak.
İkizce Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

6

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı için, Fakültelerin Özel Eğitim, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu olmak.
Ünye Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Lojistik Programı için, Fakülte veya Yüksekokulların Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik veya Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmak.
Ünye Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Lojistik Programı için; Fakültelerin İşletme, İktisat, Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümlerinden veya Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Ünye Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Lojistik Programı için; Fakültelerin İşletme, İktisat, Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik Bölümü mezunu olmak ve bu alanların birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Fatsa Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Moda Tasarımı Programı için; Fakülte veya Yüksekokulların El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Giyim Öğretmenliği, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi, Moda Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı veya Tekstil Bölümü mezunu olmak.
Fatsa Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

6

Moda Tasarımı Programı için; Fakülte veya Yüksekokulların El Sanatları, El Sanatları Eğitimi, Moda Tasarımı, Giyim Öğretmenliği, Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda veya Tekstil Tasarımı Bölümü mezunu olmak ve bu alanların birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Fatsa Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Moda Tasarımı Programı için; Fakülte veya Yüksekokulların Moda Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı veya Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu olmak ve bu alanların birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Ulubey Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Basın ve Yayıncılık Programı için, Fakültelerin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olmak. Grafik ve Animasyon alanında 2 yıl tecrübeli olmak.
Ulubey Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Basın ve Yayıncılık Programı için; İletişim Fakültesi mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Ulubey Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Basın ve Yayıncılık Programı için; İletişim Fakültesi mezunu olmak.
Mesudiye Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Bilgisayar Programcılığı Programı için; Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ya da Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi Bölümü mezun olmak.
Mesudiye Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

4

Bilgisayar Programcılığı Programı için; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Öğrt., Bilgisayar Sist. Öğrt., Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sist., Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sist. Müh., Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ya da Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi Bölümü mezun olmak.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Aşçılık Programı için, Fakülte veya Yüksekokulların Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olmak. (ALES’ten muaf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Aşçılık Programı için, Fakültelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu lisans mezunu olmak. (ALES’ten muaf)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog. İçin; Fakültelerin Muhasebe, İşletme, İktisat, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim Öğretmenliği veya Maliye Bölümü mezunu olmak veya bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu    

Öğr. Gör.

1

5

Bilgisayar Programcılığı Programı için; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ya da Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi Bölümü mezun olmak. Alanında 5 yıl deneyimli olmak.
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Yaylı Çalgılar

Öğr. Gör.

1

5

Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi veya Konservatuarların müzik bölümü yaylı çalgılar (Viyolonsel)  sanat veya ana sanat dalı mezunu olmak.
Rektörlük    

Uzman

1

5

Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere; Fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü mezunu ve alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Rektörlük    

Uzman

1

4

Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere; Fakültelerin Kimya Mühendisliği veya Biyokimya bölümü mezunu ve Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.
Rektörlük    

Okutman

1

7

Arap Dili ve Edebiyatı bölümü veya İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak.
İkizce Meslek Yüksekokulu    

Okutman

1

7

Fakülte veya Yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunu ve alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

 

 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ 25/11/2013
SON BAŞVURU TARİHİ 09/12/2013
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

13/12/2013

GİRİŞ SINAVI TARİHİ 17/12/2013
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 20/12/2013