Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim Günleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisans Üstü Eğitim Günleri
ÖZET
OMÜ FBE Öğrenci Temsilciler Kurulu tarafından ilki düzenlenen Lisansüstü Eğitim Günleri 20-21 Mart 2012 tarihlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin Tosun Salonu’nda yapıldı. Yirmi dört akademisyen sunuş yaptı; dört oturuma toplamda binin üzerinde lisansüstü öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. FBE Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanı Araş. Gör. Murat EMİR, FBE Müdürü Prof. Dr. Ümit SERDAR, FBE Kurucu Müdürü Prof.Dr. Fevzi KÖKSAL ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin AKAN’ın açılış konuşmaları ile başlayan program, iki gün sürdü.  “Lisansüstü Eğitimde Başarı” , “Lisansüstü Eğitim Araştırmalarında Tez ve Makale Yazma ile İstatistiğin Yeri”, “Projelerin Lisansüstü Öğrencilerine Katkıları” ve “Etkili İletişim ve İleri Office Uygulamaları” oturumların konu başlıkları idi.

Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Temsilciler Kurulu:
Web: www.muratemir.com
Email: [email protected]
 
AYRINTILI
FBE Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanı Araş. Gör. Murat EMİR’in organizasyonun lisansüstü öğrencilerinin bir araya getirilmesi ve yayın çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla düzenlendiğini vurguladığı açılış konuşmasıyla program başladı. Daha sonra FBE Müdürü Prof. Dr. Ümit SERDAR ve Enstitü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL enstitünün kuruluş koşulları ve amacı konusunda bilgi ve deneyimlerini aktardı.
Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin AKAN, Fen ve bilimin önemi, Türkiye’nin dünya üniversiteleri arasındaki önem ve konumu, OMÜ’de yapılması düşünülen yenilikler (teknopark, bilgisayar taramalı kütüphane)  ve AR-GE çalışmalarının ülke geleceği açısından önemine değindi.
Üniversite ilki düzenlenen program dolayı Temsilciler Kurulu’na teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.
Daha sonra geçmiş dönemde enstitü müdürlüğü yapmış Prof. Dr. Fevzi KÖKSAL, Prof. Dr. Veysel KARTAL, Prof. Dr. Ferhat ODABAŞI, Prof. Dr. Nur ONAR ve Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ’e plaketleri takdim edildi.
Açılış konuşmalarının ardından Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KURAN tarafından lisansüstü eğitimde araştırma ve gelişim sürecinden bahsederek, lisansüstü eğitim gören bir öğrencinin sahip olması gereken bilgi birikimine nasıl ulaşabileceğine dair fikirlerini aktaran sunumunu ortaya koydu.

Ardından FBE Müdürü Prof. Dr. Ümit SERDAR’ın yabancı dil ve başarıya ulaşma konusunda ki tavsiyeleriyle devam eden oturum, Doç. Dr. M. Ali CENGİZ’in Öğretim üyesi Yetiştirme konulu sunuda,Koordinatörüne çok önemli sorular ve eleştiriler geldi. ÖYP öğrencileri tarafından gelen en önemli eleştiri, hâlihazırda kendilerine sekiz ay geçmiş olmasına rağmen bilgi verilmemesi olurken; program koordinatörü ve Öğrenci Temsilciler Kurulu Başkanı Emir ise, diğer araştırma görevlileri adına söz alarak çarpıcı ifadelerde bulundu. Özellikle söz alan iki arkadaşın kendilerini “ÖYP Araştırma Görevlisi” olarak takdim etmelerini eleştirdi, böyle bir unvanın bulunmadığına sadece Araştırma Görevlisi unvanının bulunduğunu dikkatleri çekerek;  fakültelerde Araştırma Görevlisi kadrosu adı altında üç çeşit kadro bulunduğunu belirtti.Bunlar 33/a(fakülte myo kadrosu), 50/d ve ÖYP. Bu kadroların aynı işleri yapmasına rağmen birbirlerine olan adaletsiz üstünlüklerine kendisi de bir 33/a kadrosunda bulunarak dikkatleri çekti. ÖYP’yi desteklediğini;hatti zatında kendisinin de geçtiğimiz yaz aylarında bir başka üniversitenin bu kadrosunu kazandığını belirtti;lakin çalışanlar arasında gereksiz enerji kaybına neden olan bu karışıklığın giderilmesi ve haklardan herkesin yararlanması gerektiğini Koordinatöre iletti ve Cengiz de durumu onayladı.
OMÜ Merkez Kütüphanesi Sorumlusu Ethem OLUKÇUOĞLU’nun bilimsel bilgiye erişim konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu. Üniversitemiz kütüphanesindeki veritabanları ve bu veritabanlarına erişim hakkında önemli bilgiler vermiştir. Ziraat Fakültesi Dekanı Kuran, yılda iki kez kurumsal olarak bu eğitimlerin verilmesini önerdi.

İlk oturum, organizasyon yöneticisi ve sorumlusu Araş. Gör. Murat EMİR’in Araştırma ve Öğretim Görevlisi Alım Şartları ile Burs İmkânları & Lisansüstü Eğitim Alan Öğrenci Bakışı ile İdeal Öğretim Üyesi içeren sunumu ile son buldu.

İkinci oturum, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi YAZICI’nın Teknoparklar ve lisansüstü eğitime olası katkılarını konu alan sunumu ile başladı. Teknopark binasının bir ay içinde resmi temel atma töreninin gerçekleştirileceğini bildirmiştir. Yazıcı, konuşmasında teknoparkların kalkınmada ki önemi ve lider ekonomiler için vazgeçilmezliğini ve teknoparkların üniversiteler ile işbirliği yaparak AR-GE çalışmaları yürütebileceğini vurguladı. Dünya ve Türkiye’de ki teknopark olgusunu karşılaştıran YAZICI öğretim üyelerinin yeni projelerle bu teknoparklardan yararlanabilecekleri ve teknoparklar içerisinde şirket kurabilecekleri konusuna değinerek sunumunu sonlandırdı.
Prof. Dr. Zeki KARAKAYA’nın lisansüstü eğitimde yabancı dilin önemi konusunda yaptığı sunumla devam etti.  Karakaya konuşmasında Türkçenin bilim dili olması için Türk Bilim Adamlarının ve Kadınlarının bilimsel araştırmalarda daha çok ön plana çıkması gerektiği gerçeğini ve bilimin tek bir dilinin olması gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını ifade etti. 
Ardından söz alan Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat CEYHAN Lisansüstü Eğitim Araştırmalarında Yöntem ve Amaç Paradoksu adlı sunumunda; araştırma, bilim, teknoloji, araştırmanın aşamaları gibi temel başlıkları tanımladıktan sonra, araştırmada amaç, problemin çözümü ve yöntem arasındaki ilişkiyi açıkladı. Yöntemden probleme gidilme hatasına düşüldüğü, problemden amacı belirleyip yöntemi sonra seçmemiz gerektiğini belirtmiştir. Günümüzde en çok sıkıntının özgün konu bulmak olduğunu belirtmiştir.
Daha sonra Prof. Dr. Nuh OCAK Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? Bilimsel çalışmanın ilkeleri nelerdir? Ve neden bilimsel çalışma yapılır gibi sorulara cevap veren bir sunum ortaya koydu.
Ardından söz alan Doç. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK Tezin Bölümleri ve Tez Değerlendirme Kriterleri adlı sunumunda doktora ve yüksek lisans düzeyinde ki öğrencilerin tez yazımı esnasında dikkat etmeleri gereken konulara değindi.
İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Erol TERZİ’nin öğrencilerin çalışmalarında yararlanabileceği örnekleme yöntemleri ve anket hazırlama aşamalarını ortaya koyan sunumuyla son buldu.
Programın ikinci gününde III. oturum Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergin ÖZTÜRK’ün AB Projelerinin Tanıtımı ve Yararları adlı sunumuyla başladı. Başlık altında proje nedir? Proje hibesi veren kurumlar hangileridir? Erasmus ve Leonardo Da Vinci programlarının içeriği ve AB Gençlik Projesi gibi konulara değinildi. Sunum sonrası dinleyiciler projeleriyle birlikte nerelere ve nasıl başvurulacağı konusunda sorular yönelttiler ve Samsun Ondukuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük’ü bünyesinde bulunan Proje Yönetim Ofisinden yararlanabileceklerini ve projenin kapsamına göre ayrıntılı bilgi edinebilecekleri yanıtını aldılar. Ayrıca projede görev alacak ekibin kaç kişiden oluşabileceği, proje başvuru tarihlerinin ne zaman açıklandığı gibi gelen sorular da oldu. Bunlara gelen yanıt ise projenin içeriği ve konuya göre farklılık gösterebileceğini öğrenmiş bulundular.
Daha sonra oturuma yöneticilik eden ÖZTÜRK konuşmasını yapmak üzere Uluslar Arası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Hüsrev MENNAN’ı kürsüye davet etti. MENNAN Erasmus programının Avrupa’da yüksek öğrenimin kalitesini arttırmayı ve ülkeler arası işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Erasmus Programından yararlanma ve programa katılım koşullarını belirterek sözlerini tamamladı. Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ümit SERDAR programa katılım için yıl içerisinde kaç kez başvuru açıldığı konusundaki merakını dile getirdi. MENNAN genelde mart ayında olmak üzere yılda sadece bir kez başvuru açıldığı şeklinde gelen soruyu yanıtladı.
Sonrasında sözü alan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın DURMUŞ SAN-TEZ adlı sunumunda üniversitelerin çeşitli seviyelerinde yazılan tezlerden sanayi dalında proje olarak yararlanılmasının önemine ve bunun topluma sağlayacağı yarara değindi.
ÜSİGEM Müdürü Doç.Dr.Talip KAHYAOĞLU “Tübitak Projeleri”  adlı sunumunda Tübitak’ta yapılan projeleri tanımlamıştır. Gelen sorularda 1001:Araştırma Projeleri başvuru sonucu red edilmiş projeler 1002 adlı proje olarak başvurulabileceği sorulmuş cevap olarak bunun sebepleri açıklandıktan sonra mümkün olabileceği belirtilmiştir. Enstitüden araştırma projesi alan birinin yeterli maliyet olmaması nedeniyle Hızlı Destek programına başvurulabileceği belirtilmiştir.
Araş.Gör. Yunus ÇELİK “İleri Excel Uygulamaları” adlı sunumunda Excel’de çok bilinmeyen fonksiyonların kullanımına değindi. ETOPLA, TOPLA.ÇARPIM, DÜŞEYARA gibi fonksiyonlar interaktif olarak açıklanmıştır.
Araş.Gör.Cengiz Tepe “Powerpoint Kullanımı ve Sunum Teknikleri” adlı sunumunda sunumun açık, sade, tutarlı, büyük, ardışıklı olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca sunumda zıt renklerin kullanılmasına özen gösterilmesi, her sayfada 6’dan fazla satır olmaması gerektiğini ve her satırda da 7’den fazla kelime olmaması gerektiğini yoksa sunumun Word belgesi haline döneceğini belirtmiştir.
Dr.Ahmet KOLUMAN “Etkili İletişim ve Beden Dili” adlı konuşmasında etkili iletişimde yapılan hatalardan (korku, tecrübe edilmiş başarısızlık vb), etkili konuşmada yapılması gerekenlerden ve yanlış dinleme türlerinden bahsedip, beden dilimizin ne söylediğini anlatmıştır. Koluman’a göre etkili iletişim için konuşmayı kesmemek, soru sormak, sorulan soruların kısıtlayıcı değil açıklayıcı olmasını sağlamak, dinlemek ve empati kurmak gerektiğini bildirmiştir. Beden dilinde tokalaşmanın önemi, göz temasının etkisinden bahsetmiştir.
Yrd.Doç.Dr. Buğra GENÇ “Diksiyon-artikülasyon ve fenotik konulu konuşmasında diksiyonun seslerin, sözcüklerin, vurguların anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek konuşma sanatı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Genç, öğrencileri ile birlikte dinleyicilere uygulamalı diyaframdan nefes alma eğitimi verdi.