OMÜSEM Aile Danışmanlığı Sertifika Programı

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
MESLEK ELEMANI SERTİFİKA PROGRAMI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 04 Eylül 2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği”ne uygun olarak hazırlanmıştır.

AİLE DANIŞMANIN EĞİTİMİ VE NİTELİKLERİ
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Sosyoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Tıp
Hemşirelik
Çocuk Gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

İçerik: Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar, Ailede İletişim ve İlişki Yönetimi, Ailede Cinsel Danışmanlık, Aile Sosyolojisi ve Sorunları, Aile Hukuku, Temel Psikolojik Danışma Kuramları, Gelişimsel Sorunlar, Uyum ve Savunma Mekanizmaları, Toplumsal Kurum Olarak Aile Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Bireyi Tanıma Teknikleri, Aile Danışmanlığında Kuramsal Yaklaşımlar, Psikolojik Danışma ve Aile Danışmanlığında Etik Eğitim Öğretim Problemleri ve Aile Ebeveynlik Becerileri İlişkilerde Bağlanma ve Bağlanma Sorunları, Aile Danışmanlığında Süreç ve Yapılandırma, Bireysel Psikolojik Danışmada Süpervizyon, Krize Müdahale ve Risk grupları ile Psikolojk Danışma, (Yas Danışmanlığı, Boşanma Süreci, Aile içi Şiddet ve İstismar) Temel Danışma Becerileri, Ailelerle Grup Danışması, Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma, Evlilik ve Çift Danışmanlığı.

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2013
Kesin Kayıt Tarihleri: 23-25 Aralık 2013
Eğitim Başlama Tarihi: 06 Ocak 2013
Bitiş Tarihi: 13 Haziran 2014
Süresi: 450 saat (300 saat teorik eğitim, 120 saat uygulama ve 30 saat süpervizyon eğitimi), hafta içi akşam, 5 gün (günde 4 saat) ve cumartesi tam gün (günde 8 saat), haftada toplam 6 gün eğitim verilecektir.
Bireysel Katılım Ücreti: 3000-TL (KDV dahil) Ödeme; peşin veya 6 taksit halinde yapılabilecektir.
Eğitim Yeri: OMÜ Eğitim Fakültesi Kurupelit/ SAMSUN
İlgili yasal mevzuata uygun minimum 450 saatlik yüz yüze (300 saat teorik ve 120 saat uygulama ve 30 saat süpervizyon) eğitime devam eden ve yapılacak sınavda başarılı olanlara (yüz üzerinden 70 puan alanlara) “Sertifika” verilecektir. Başarısız olan katılımcılara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

MESLEK ELEMANININ EĞİTİMİ VE NİTELİKLERİ
Tıp
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Sosyal Hizmet
Çocuk Gelişimi
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sosyoloji
Aile ve Tüketici Bilimleri
Hemşirelik
Psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerin, biri tarafından uygun görülen en az seksen saati teorik ve kırk saati uygulamalı olmak üzere toplam yüz yirmi saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek elemanı olabilir.

İçerik: Danışma Uygulaması, Ailede İletişim ve İlişki Yönetimi, Aile Sosyolojisi ve Sorunları, Gelişimsel Sorunlar, Uyum ve Savunma Mekanizmaları, Bireyi Tanıma Teknikleri, Ebeveynlik Becerileri, Ailelerle Grup Danışması.

Ön Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2013
Kesin Kayıt Tarihleri: 23-25 Aralık 2013
Eğitim Başlama Tarihi: 06 Ocak 2013
Bitiş Tarihi: 13 Haziran 2014
Süresi: 120 saat (80 saat teorik eğitim, 40 saat uygulama eğitimi) , hafta içi akşam, 5 gün, (günde 4 saat) ve cumartesi tam gün (günde 8 saat), haftada toplam 6 gün eğitim verilecektir.
Bireysel Katılım Ücreti: 800-TL (KDV dahil) Ödeme; peşin veya 3 taksit halinde (1. Taksit; 300-TL- 2. Taksit; 250-TL- 3. Taksit; 250-TL) yapılabilecektir.
Eğitim Yeri: OMÜ Eğitim Fakültesi Kurupelit/ SAMSUN
İlgili yasal mevzuata uygun minimum 120 saatlik yüz yüze (80 saat teorik ve 40 saat uygulama) eğitime devam eden ve yapılacak sınavda başarılı olanlara (yüz üzerinden 70 puan alanlara) “Sertifika” verilecektir. Başarısız olan katılımcılara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.

PROGRAMI YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANLARI:
Prof. Dr. Kurtman Ersanlı (Eğitim Sorumlusu)
Doç. Dr. Seher Balcı Çelik
Doç. Dr. Melek Kalkan
Doç. Dr. Selim Eren
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut
Yrd. Doç. Dr. Canani Kaygusuz
Yrd.Doç.Dr. Nursel Topkaya
Yrd. Doç. Dr. Hatice Kumcağız
Yrd. Doç. Dr. Cem Gençoğlu
Yrd. Doç. Dr. Yücel Öksüz
Öğr.Gör.Gülay Deveci

Sertifika programına katılmak isteyen katılımcıların, ilgili telefonları arayıp ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
İrtibat Telefonları: 0. 362. 457 60 45 – 0. 362. 312 19 19 / 70 40

Kesin Kayıt Sırasında İstenilen Belgeler:
2 adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Diploma fotokopisi
Dekont

Başvuru Adresi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Rektörlük Kurupelit/SAMSUN

E-Posta: omusem@omu.edu.tr

Web Adresi: http://sem.omu.edu.tr