Ömer HALİSDEMİR´e Mektup Yarışması

Hamit Şerifoğlu Ortaokulu Müdürlüğü

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN SİMGE İSMİ ‘’ÖMER HALİSDEMİR’E MEKTUP’’ TEMALI HAMİT ŞERİFOĞLU ORTAOKULU TARAFINDAN ÜLKE GENELİNDEKİ TÜM RESMİ- ÖZEL ORTAOKULLAR ARASINDA DÜZENLENECEK MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) – KONU: 15 Temmuz şehitlerinin simge ismi ‘’Ömer HALİSDEMİR’e mektup’’

2) – AMAÇ: Ömer HALİSDEMİR’in şahsında;

 • 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin milli iradesine yapılan saldırı ve darbe teşebbüsünün öğrenci gözüyle algılanması,
 • 15 Temmuz darbe girişimi sonunda demokrasimize sahip çıkan, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatıralarını yâd etmek,
 • 15 Temmuz darbe girişimini çocuklarımıza ve genç nesillere unutturmamak; vatana, bağımsızlığa, demokrasiye sahip çıkmanın önemini kavramalarını sağlamak,
 • Bundan sonra 15 Temmuzlar yaşanmaması için öğrencilerimizin gelecekte vatan, millet ve demokrasi bilinciyle yetişmelerini sağlamak,
 • 15 Temmuzda milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu diri tutmak,
 • Darbe girişimi sonucu demokrasi adına şehit ve gazi olan vatandaşlarımızın destansı mücadelesinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak,
 • Aziz milletimizin darbecileri bertaraf etmedeki milli duruşunun anlaşılması amaçlanmaktadır.

3) – ALANI: 81 İl

4) – YARIŞMA KATEGORİSİ:Türkiye genelindeki tüm resmi – özel ortaokulları kapsayan mektup yarışması.

5) – FAALİYET TAKVİMİ:

  S.N:FAALİYET TAKVİMİ: BAŞLANGIÇ: BİTİŞ:
1 Yarışmanın,Milli Eğitim Bakanlığınca, İl Milli Eğitim

Müdürlüklerine duyurulması

24/10/2016 06/11/2016
2 Yarışmanın, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince,tüm resmi – özel ortaokul müdürlüklerine duyurulması

 

07/11/2016 13/11/2016
3 Okul Müdürlüklerinin yarışmayı öğrencilere duyurusu ve yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüklerincedeğerlendirilmesi 14/11/2016 18/12/2016
4 Okullarda seçilen ilk 3 eserin okul müdürlüklerince  İlMilli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 19/12/2016 25/12/2016
5 İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından okullardangelen eserlerin değerlendirilmesi 26/12/2016 29/01/2017
6  İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan komisyonlar tarafından yapılandeğerlendirme sonucu 1. olan eserlerin Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünegönderilmesi 30/01/2017 05/02/2017
7  Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen eserlerin oluşturulan komisyoncadeğerlendirilmesi 06/02/2017 26/02/2017
8 Dereceye giren eserlerin Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu resmi internet adresinden duyurusu 27/02/2016 03/03/2017
9 Eserlerin sunumu ve ödül töreni 04/03/2017
10  İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu 1.olan eserlerin kitaplaştırılması ve dağıtılması 06/03/2017 23/04/2017

 

6) – YARIŞMA ŞARTLARI:

 1. Mektup, 15 Temmuz şehitlerinin simge ismi ‘’Ömer HALİSDEMİR’e ithafen yazılacaktır.
 2. Mektup, A4 formatında en az bir, en fazla üç sayfadan oluşacaktır.
 3. Mektup, yarışmaya katılan öğrencinin kendi el yazısı ile yazılacaktır. Kişisel bilgiler mektubun arka kısmına ‘’yarışma şartnamesini’’nin 11. Maddesinde mevcut ‘’etiket formatı’’ bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Birden fazla sayfanın olması durumunda kişisel bilgiler her sayfanın arka yüzüne ayrı ayrı yazılacaktır. Ayrıca eserler bilgisayar ortamında Microsoft Office Word niteliğinde olacaktır.Dijital ortamdaki kişisel bilgiler mektubun sağ alt köşesine yazılacaktır.
 4. Mektup, 12 punto olacaktır. 800 kelimeyi geçmeyecektir.
 5. Mektup, Times New Roman karakterinde olacaktır.
 6. Mektup, 1.5 satır aralığında yazılacaktır.
 7. Teslim tarihinden sonra ulaşan eserler her ne mazeret olursa olsun değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Öğrencilerimiz yarışmaya sadece 1 eserle katılabilecektir.
 9. Yazılan eserler mektup formatında olacak ve gerekli yazım kurallarına uyacaktır.
 10. Değerlendirme jürisinin kararları kesindir, itiraz kabul edilmeyecektir.
 11. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserler; okul idarelerindeki komisyona teslim edildiği andan itibaren her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak- yarışmayı düzenleyen Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu Müdürlüğü’ne ait olacaktır.
 12. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Mektubun tamamı veya bir kısmı herhangi bir eserden alınmamış, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalı ve başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 13. Yarışmaya katılan mektup metinleri kesinlikle geri iade edilmeyecek ve metin sahibi bu konuda hiçbir hak talep edemeyecektir.
 14. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 15. Eserlerle ilgili her türlü hukuki sorumluluk eser sahibine ve velisine aittir.

 

7) – UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1.Yarışmayı Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlükleri marifetiyle,  bünyesinde bulunan tüm resmi-özel ortaokul müdürlüklerine duyuracaktır.

 1. Eserler öncelikle okul müdürlükleri tarafından kurulan komisyonca değerlendirilecek ve ilk üçe giren eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

3.Okul müdürlüklerinden gelen ilk üç eser,  İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulacak’’il değerlendirme komisyonu’’tarafından değerlendirilecektir.İl genelinde katılımın çok fazla olması durumunda ’’il değerlendirme komisyonu’’na bağlı birden fazla komisyon oluşturulabilecektir. Birinci olan eserler, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

 1. Yarışmaya, 81 ilimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel ortaokullarda eğitim gören, 5.6.7 ve 8. Sınıf öğrencileri katılacaktır.
 2. Kurumlardan İl Milli Eğitim Müdürlüklerince değerlendirmeye alınan tüm eserlerin yazarlarının isimleri Ek-1 formu doldurularak Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.Değerlendirmeye alınan eserlerin tümü aynı zamanda okulumuzun serifogluhamit@gmail.com elektronik adresine de gönderilecektir.

Yarışmayla ilgili afiş,  Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu’nun resmi internet sitesinden alınarak okul müdürlüklerince öğrencilerin görebilecekleri yerlerde sergilenecektir.

 1. Dereceye giren öğrenciler; 27/02/2017 tarihinden itibaren Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu resmi internet adresinden ilan edilecek.Ödüller 04/03/2017 tarihinde Düzce ilinde protokol ve Ömer HALİSDEMİR’in ailesinin de katılacağı bir törenle taktim edilecektir.
 2. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan öğrencilerimiz; danışman öğretmeni ve ailesinden bir fertle birlikte ödül törenine davet edilecektir. Ayrıca dereceye giren bu öğrencilerle Ankara’da devlet büyüklerimiz ziyaret edilecek ve Şehit Ömer HALİSDEMİR’in kabrine gidilecektir. Bu ziyaretlerde yeme, içme, barınma ve yol masrafları Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu Okul Aile Birliğince karşılanacaktır.

8.İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulun ’’ il değerlendirme komisyonu’’ tarafından değerlendirilen ve birinci olan eserler, Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulu Müdürlüğü tarafından kitaplaştırılarak;

 1. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Meclis başkanımıza

b.Sayın Başbakanımıza, bakanlarımıza ve tüm milletvekillerimize

 1. Tüm valilerimize ve kaymakamlarımıza
 2. Bakanlıklarımıza bağlı tüm taşra il ve ilçe müdürlüklerine
 3. Kitapta eseri bulunan tüm öğrencilerimize ve okul müdürlüklerine
 4. Düzce ilindeki tüm resmi- özel kurum ve kuruluşlara dağıtımı sağlanacaktır.
 5. Bastırılacak eserde yayımlanmak üzere başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın meclis başkanımız, sayın başbakanımız ve sayın milli eğitim bakanımızın kitap hakkındaki görüşler yazılı olarak talep edilecektir.
 6. Kitabın 5.ooo adet basımı yapılacak, kitabın basımı Düzce Hamit Şerifoğlu Okul Aile Birliği , dağıtımıise Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatının ilgili birimlerince yürütülecektir.

ı. Her ilin değerlendirme komisyonu 1. Olan eserle birlikte basılacak olan kitapta yayımlanmak üzere öğrenci resmini ve o  ilin en önemli simgesini yüksek çözünürlüklü olmak kaydıyla dijit olarak Düzce Hamit Şerifoğlu Ortaokulunun ilgili internet adresine gönderecektir.

10) – ÖDÜLLER:

 1. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 10 adet cumhuriyet altını
 2. İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 8 adet cumhuriyet altını
 3. ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:6 adet cumhuriyet altını
 4. JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ:4 adet cumhuriyet altını

Ayrıca dereceye giren öğrencilerimiz, danışman öğretmeni ve ailesinden 1 kişiyle 2 gün 1 gece olmak üzere Çanakkale gezisi yapılacak ve şehitlik ziyaret edilecektir. Nihai komisyonun değerlendirmesi sonucu ülke genelinde dereceye giren ilk dört öğrencinin danışman öğretmenlerine birer çeyrek altın ve plaket taktim edilecektir.

 

11) – ETİKET FORMATI:

İLİ: İLÇESİ:
ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI:
CİNSİYETİ:  
OKULUNUN ADI:
OKULUN AÇIK  ADRESİ:
OKULUN TELEFONU VE MAİL ADRESİ:
DANIŞMAN ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI-TEL:

 

12) – KAYNAKÇA:http://hamitserifogluoo.meb.k12.tr/

3 YORUMLAR