Öğretmenlere Web 2.0 Araçları Eğitimi

Web 2.0 Araçları
Öğretmenlere Web 2.0 Araçları Eğitimi

Web 2.0 araçları, öğretmenlerin ve öğrencilerin aynı anda kullanıcı tarafından oluşturulan çevrimiçi içerik oluşturma, işbirliği yapma, düzenleme ve paylaşmalarını sağlayan teknoloji araçlarıdır. Sınıfınızda teknolojiyi kullanmak, öğrencilerinizin motivasyonunu ve öğrenme yeteneklerini artıracak, hedeflediğiniz sonuçlara ulaşmakta size hem birçok fayda sağlayacağı gibi işinizi de kolaylaştıracaktır. Size sunduğumuz web 2.0 kursumuzla en temel seviyedeki öğretmenlerimiz dahi web 2.0 araçları kullanımı yetilerini geliştirerek öğretim metodolojilerine teknolojiyi entegre etmede yeterli hale geleceklerdir. Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğretmen sınıfa getirdiği farklı aktivite, programlar ve ürünler sayesinde sınıfına canlılık getirir. Web 2.0 uygulamalarını kullanan öğretmenin değerlendirme çeşitliliği artar, standart değerlendirmeye alternatif olarak ürün odaklı değerlendirme yöntemlerini kullanabilir, derslerinde daha güncel ve işlevsel içerikleri kullanır, Web 2.0 araçlarının çeşitliliği sayesinde öğretmen zaman ve mekan konusunda özgürleşir. Bu durumda öğretmenin daha kısa zamanda daha çok bilgi vermesini, değerlendirme aşamasındaki vakit kaybını da minimum seviyelere çekerek bu zamanı daha farklı etkinliklerde kullanma imkânı sağlar.

Etkinlik Başlıkları :

Web 2.0 teknolojisi nedir
Web 2.0 teknolojisinin eğitimde önemi nedir
Web 2.0 teknolojisinin kullanılmasının eğitim ortamına katkıları nelerdir
Web 2.0 teknolojisinin kullanılmasının öğrencilere ve öğretmenlere katkıları nelerdir
Web 2.0 araçlarının tanıtılması, anlatılması ve uygulanması
Web 2.0 teknolojileri ve bulut teknolojilerinin entegrasyonu (Google Drive, Drop Box)
Online Sınav – Quiz araçlarının arayüzlerinin tanıtılması, anlatılması (Kahoot, Mentimeter vb.)
Online Slayt ve sunu araçlarının arayüzlerinin tanıtılması ve anlatılması (Genial.Ly, Prezi, vb.)
Sosyal medya araçlarının arayüzlerinin anlatılması ve tanıtılması(facebook, instagram, linkedin, vb.)
Anket ve web sayfası araçlarının tanıtılması ve anlatılması(Survey monkey, wordpress vb.)
Animasyon, video ve müzik araçlarının arayüzlerinin tanıtılması ve anlatılması(pawtoon, animaker.com, vb)
Kodlama araçlarının arayüzlerinin tanıtılması, anlatılması ve uygulama yapılması (code.org, scratch, vb)
Etkinlik Tarihi: 22 Şubat 2020 Cumartesi

Etkinlik Saati: 10.00 – 14.00

Etkinlik Yeri: Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi

Katılımcı Niteliği :

18 yaş ve üstü kişiler
Öğretmenler (Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, rehber öğretmenleri, mesleki, yetişkin, özel ihtiyaçlar),
Eğitici eğitmenleri,
Kariyer görevlileri,
Eğitim rehberleri ve danışmanlar
Web 2.0 araçlarına meraklı kişiler

http://basaksehir-livinglab.com