ÖĞRETMEN VİZYON EĞİTİMİ PROGRAMI

Öğretmen Eğitimi

ÖĞRETMEN VİZYON EĞİTİMİ PROGRAMI

 

Hangi eğitim disiplini uygulanırsa uygulansın, hiçbir yerde eğitim kalitesi, öğretmen kalitesini geçemez. Vizyon sahibi, merak eden, günceli takip eden, araştıran ve çocukta merak uyandıran nitelikli öğretmenler de okulun eğitim kalitesini belirler.

 

Kurumumuz “Öğretmen Vizyon Eğitimi”ni gerçekleştirirken, ülkemizin geleceği çocuklarımızınher anının kıymetli olduğu çocuklara en iyisini vermek isteyen kurumların yönetici ve öğretmenlerine,günümüzde en çok ihtiyaç duyulan, en güncelve en çok gerekli görülen eğitim imkanlarınısunmaktadır.

 

 

 • Farklılaştırılmış Eğitim
 • Proje Tabanlı Eğitim (Tematik Atölye)
 • Portfolyo Eğitimi (Okulöncesi-İlkokul)
 • Uluslararası Eğitim Disiplinleri (Okulöncesi-İlkokul)
 • Uluslararası Değişim Programı
 • Etkili Sınıf Yönetimi
 • Etkili Geri Bildirim
 • Oyunlaştırma
 • Zaman Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Takım Çalışması
 • Etkili Hızlı Okuma Eğitimi
 • Öğretmen Olmak
 • Okul Öncesinde Kitap Ve Oyuncak Seçimi
 • Okul Öncesi Matematik Eğitimi

 

 

 • Farklılaştırılmış Eğitim(Proje Tabanlı Eğitim (Tematik Atölye ile birlikte olması önerilir.)

Çocukların bireysel farklılıkları ve ilgi alanları eğitimde farklılaştırılmış program düzenlemelerini gerektiriyor. Bireysel farklılıklar; öğrenme stilleri, hazırbulunuşluk, ilgi, gibi özellikler olarak sıralanabilir. Öğretim programlarının üç ögesi: içerik, süreç ve ürünün bunlara göre uyarlanması ise, farklılaştırma olarak kavramsallaştırılıyor.

Farklılaştırma, kitle eğitiminden bireysel eğitime geçişe imkan sağlayan; sınıftaki öğrenci sayısının azaltılması, eğitimde esneklik anlayışının gelişmesi, teknolojinin etkin kullanımı ve de eşitliğin bireylere aynı içeriğin sunulması değil, onların ihtiyacı olan eğitimin sunulması olduğuna ilişkin zihniyet değişimiyle güçlenecek ve etkin hale gelecek bir öğretim yaklaşımıdır. Eğitim sürecinde bireysel farklılıkların belirlenip ona uygun eğitim-öğretim programlarının devreye sokulması beklenen sonuçların alınmasını sağlayabilir.

Farklılaştırma uygulamalarında sadece sonuçları değil aynı zamanda gelişim aşamaları da göz önünde tutulmalı, süreçse değerlendirme kriterleri açısından veri olarak ele alınmalı. Böylece, bireyselleştirilmiş eğitim programı, tüm özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin uygun ortamda eğitim alma hakkını güvence altına alır.

Öğretmenlerin, öğretimi bireysel farklılıklara göre planlama ve düzenleme olanağı veren ‘Farklılaştırılmış Öğretim’, ‘Basamaklı Öğretim’, ‘Çoklu Zeka Kuramı’ ve ‘Proje Tabanlı Öğretim’ gibi yaklaşımları bilmesi ve kullanması gerekiyor. Çünkü bu yaklaşımlar, öğretimi bireysel farklılıklara göre yürütmenin yanı sıra anlamlı, zevkli ve  eğlenceli hale getiriyor.

Eğitimin içeriği:

 • İlgi alanları, hazırbulunuşlukları veya öğrenme stillerinin belirlenmesi.
 • Farklı içerik ve materyallerin hazırlanması ve öğrenciyle paylaşılması.
 • Sınıf içi farklı aktivite ve çalışmaların yapılması.
 • Ölçme ve Değerlendirme

Program süresi: Yarım gün

Eğitmen:Sinem Acar

 

 

Proje Tabanlı Eğitim (Tematik Atölye)

“Ders konusunu atölyelere dönüştürme.” Buradaki amaç, doğru bilgilerle, uygun çevre ve uyaranları hazırlamak için öğretmene gerekli donanımı vermektir. Öğretmenlerin, konuları hem eğlendiren hem de öğreten atölyeler haline getirmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği;

 

 • Proje dokümanı hazırlığı, Proje araştırması, Proje hazırlanışı, Proje sunumu, Somutlaştırma oyunu üretimi, Sonraki proje için bağlantı kurma ve merak uyandırma.
 • Basit malzemeler ve fikirlerle çocuklara atölye hazırlamak,
 • 3 boyutlu düşünme yetkinliğini arttırmak,
 • Konuları etkinliklere ve atölyelere çevirebilme yetkinliği kazandırmak.
 • Atölye Fikirleri
 • Örnek Workshop Uygulamaları

 

Program süresi:  Yarım Gün

 

Eğitmen: Oktay Serveren

 

 

 • Portfolyo Eğitimi (Okulöncesi-İlkokul)

Portfolyo derleme ve değerlendirmesi için günümüz eğitiminin en olumlu ve dinamik yanıdır. Bu tür değerlendirme çocuğun neler yapabildiğini belgeler ve takdir eder.

Değerlendirme sürecinde çocuk ve öğretmen iş birliği içinde bir takım oluştururlar. Birlikte çocuğun gelişimini araştırıp belgelerler ve ortaya dökerler. Çocuğun bu olaya sahip çıkması çok önemlidir.

Portfolyolar, öğretmenin çocuk gelişimini ve eğitimini iyi bildiği ve çocukların gelişimini doğru değerlendirdiği sınıf ortamlarında gelişir.

Program içeriği

Giriş, Portfolyonun öğretmene katkısı, neden yapılır, Portfolyo nedir, Temel prensipleri nelerdir, Portfolyo da çocuğun, ailenin ve öğretmenin rolleri nelerdir, İçerik için hangi materyaller gerekir, Sunum nasıl planlanmalıdır, Portfolyo nasıl saklanır, Kazanımları nelerdir, Birlikte Portfolyo oluşturma

Program süresi: 2 gün

Eğitmen:Burcu Aydoğdu

 

 

 • Uluslararası Eğitim Disiplinleri (Okulöncesi-İlkokul)

Kişiler bulunduğu kültürün içine doğar ve doğar doğmaz beklenti havuzunun içine düşerler. Başlangıçta bu beklentiler sadece fiziksel aktivite ve uyum üzerine olsa da zamanla mükemmel bireye ulaşmaya kadar uzanan ezici bir hal alır. Peki, her birey mükemmele ulaşır mı? Beklenti bu olmalı mı? Mükemmel nedir? Mükemmel herkes için aynı mıdır?

Bu modülde amaç; bu tür sorulara cevap bulmak, deneyimlenmiş ve meyvelerini vermiş Waldorf, Montessori ve Reggio Emillia eğitim sistemlerinin ortaya çıkış serüvenlerini ve kültürümüze yansımalarını tartışmak, 36-72 ay çocukların kapasitesini maksimum kullanabileceği çevreleri ve programları tasarlayarak, sahip olunanla en uygun ortamın yaratılmasını sağlamaktır.

Bilen öğretmen araştırır, araştıran öğretmen en iyiye ulaşır ve çocuğun sırtındaki yükü azaltır.

Eğitimin içeriği;

 1. Gün:
  1. Tanışma
  2. Eğitim disiplinleriyle tanışma
  3. Waldorf sisteminin anlatılması
  4. Okulumuzda kullanılan sistemle Waldorf sisteminin benzer ve farklı yönleri
 2. Gün:
  1. Montessori sisteminin anlatılması
  2. Okulumuzda kullanılan sistemle Montessori sisteminin benzer ve farklı yönleri
  3. Reggio Emillia sisteminin anlatılması
  4. Okulumuzda kullanılan sistemle Reggio Emillia sisteminin benzer ve farklı yönleri
 3. Gün:
  1. Genel tekrar
  2. Öğrenilenle yeni bir eğitim modeli yaratma
  3. Yaratılan modeli yaşama
  4. Öğrencilerle örnekleme
  5. Uyarlama

Program süresi: 3 gün

Eğitmen:Burcu Aydoğdu

 

 • Uluslararası Değişim Programı

Bu modülde amaç; kullanılan eğitim disiplinlerinin farklı ülke, çevre veya okula uyarlandığında yaşananları, teoride bilinen farklı uygulamaların pratikte nasıl olduğunu öğretmektir.

Katılımcılar anlaşmalı okullara yapılacak ziyaretlerle, farklı eğitim disiplinlerinin uygulandıkları ülke/şehirlerde yaşayarak, tecrübeli eğitmenlerle tanışarak ve deneyimleyerek öğrenirler.

Eğitimin içeriği; İhtiyaçlara ve talebe göre özel oluşturulacaktır.

Program süresi: Yarım gün

Eğitmen:Burcu Aydoğdu

 

 

 • Etkili Sınıf Yönetimi

Sınıfta öğrenmeye uygun bir düzenin sağlanıp sürdürülmesi, genç ve deneyimsiz öğretmenlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisidir. Bu sorunu gidermenin yolu öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerini sahip kılmaktır. Sınıf yönetimi, eğitim yönetimi sıra dizininin ilk ve temel basamağıdır. Sınıf öğrencilerle yüz yüze olunan yerdir. Eğitimin hedefi olan öğrenci davranışının oluşması burada başlar. Eğitim için gerekli 1. Kaynaklar olan öğrenci, öğretmen, program, kaynaklar sınıf içindedir.Eğitim yönetiminin kalitesi, büyük ölçüde, sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır. Böyle sınıf yönetimini verilen süre içinde yer alan etkinliklerde bir grup öğrencinin iş birliğinin kurulması ve sürdürülmesi olarak ele almaktadır.  Sınıf yönetimi öğrencilerin olumlu davranışlarının sürdürülmesini ve olumsuz davranışlarının değiştirilmesini amaçlar.

Eğitim içeriği;

 • Değişik Öğretmen tipleri
 • Sınıf Yöntemindeki ipuçları
 • Aile ile iletişim/ Öğretmen-Veli İlişkisi
 • Sınıf içi uygulama örnekleri

 

Eğitimin Süresi: Yarım gün

Eğitmen: Sinem Acar

 

 

 

 • Etkili Geri Bildirim(Oyunlaştırma Eğitimi ile birlikte olması önerilir.)

Geri Bildirim günümüzde önemi gittikçe artan ve hem uygulanış anlamında kolaylaştırıcı teknolojilerle hem de sağladığı kazanımlar ile günümüzde önemi gittikçe artan önemli bir değerdir. Geri bildirim öğrencilerin mevcut bilgi ve performans seviyeleri hakkında bilgilendirme sağladığı gibi, etkili ve anlamlı bir geri bildirim ile öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ulaşmalarını sağlar.

Geri Bildirim Amacımız:

 • Motive Etmek
 • Bilgilendirmek
 • Pekiştirmek

Eğitim içeriği:

 • Geri Bildirim Türleri
 • Geri Bildirim Süreci
 • Etkili Geri Bildirim
 • Anlık Geri Bildirim

Program süresi: Yarım gün

Eğitmen:Sinem Acar

 • Oyunlaştırma

“Oyun , kendi başına kapalı ve kuralları belirlenmiş bir sistemde insanların eğlenmesi, sosyalleşmesi ve öğrenmesi gibi amaçları, belli hedefleri ve kazanma ile kaybetme gibi sonuçları olan bir uygulamadır.”

“ Oyunlaştırma ise oyunsu tasarımların ve oyun mekaniklerinin oyun dışı bir sürece eklendiği bir disiplindir. Katılımcılar birer oyuncuya dönerek, daha yüksek motivasyonla, oyun dinamiği içinde yapmaları gereken aktivitelere konsantre olurlar; daha çok keyif alarak gönüllü katılım sağlarlar.“

Oyunlaştırılmış uygulama, oyun mekanikleri kullanıldığından oyunu andırır ve böylece oyun oynuyor hissi yaşayan katılımcı o sürece daha iyi entegre olur. Türkçe olarak Oyunlaştırma kelimesinde anlam sorunu var, aslında oyunlaştırmıyoruz yani bir süreci alıp oyuna çevirmiyoruz. Süreç için oyun gibiymiş gibi ortam oluşturarak daha kolay, rahat ve etkileşimli olunmasını sağlıyoruz.

Eğitimde Oyunlaştırma, öğrencilerin katılımını artırmak ve dikkatlerini çekmek için eğlence deneyimini, motivasyonu artırarak ve ödüllendirerek kullanır.

Eğitim içeriği:

 • Derslerde kullanılacak yöntem ve uygulamalar

 

Program süresi: Yarım gün

Eğitmen:Sinem Acar

 

 

 • Zaman Yönetimi

Günümüzde verimli çalışma gerekliliği, dolayısı ile zamanın etkin kullanımı her meslekten insanın öncelikli konusu haline gelmiştir. Çalışanlar belli bir zaman içerisinde ya daha fazla iş yapmak ya da aynı işi daha kısa zamanda yerine getirmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden zamanın akıllıca planlanması ve kullanılması gerekmektedir.

Zaman Yönetimi eğitimi, zaman yetmezliği çeken herkese; günlük hayattan kesitler sunarak, zamanlarını daha değerli kılmanın, işlerinde başarılı ve hayatta mutlu olmanın anahtarlarını sunmaktır.

Eğitim İçeriği :

Zaman kavramı
Zaman tuzakları
Zaman Planı hazırlama
Ertelemek
Hayır dilebilmek
İşleri öncelik sırasına koymak
Bazı şeyleri yapmazsam ne olur?
Yetki devretme (delegasyon)
Hedef belirleme
Niçin hedeflerle çalışma?
Zaman çizelgeleri ile çalışmak
Zaman Yönetimi Karşısındaki Engeller

Program süresi: Yarım gün

Eğitmen:Seda Altan

 

 • Çatışma Yönetimi

Çatışma yönetimi, sorunlara karşı pozitif bir ortam oluşturarak  çözümlenmesidir. Bu eğitim programlarına yöneticiler, insan yönetme sorumluluğu verilmiş tüm çalışanlar, yönetici adayları ve çatışmaları uzlaşmaya çevirme tekniklerini öğrenmek isteyen tüm çalışanlar katılabilir. Eğitim içeriğinde;

 

Çatışma Yönetimi Ne Demek,

Çatışmayı Oluşturan Faktörler,

İletişim Problemleri- Empati,

Farklı Kişilikler İçin İletişim,

İş Yerlerindeki Çatışma Çeşitleri,

İşverenin Veya Yöneticinin Çatışmadaki Rolü,

Çatışma Çözme Yöntemleri,

Takım Çalışmaları,

Ortak Bir Nokta Bulma,

Çatışma Yönetimi Stratejileri,

Örnek uygulamalar

 

 

Program süresi: Yarım gün

Eğitmen:Seda Altan

 

 

 • Takım Çalışması

Bir kurum için yeterli olabilmek ve o kurumu ileri taşıyabilmek, bireyselliğin önüne geçerek takım çalışması yapabilmeyi öğrenmekten geçer. Takım çalışması demek daha fazla iletişim, daha fazla bilgi paylaşımı ve ortaya çıkan yeni fikirler demektir. İyi bir takım çalışması da takım üyelerinin özelliklerine göre sorumluluk ve görevlerin paylaşılmasıyla mümkündür.

Takım çalışması eğitimi, birlikte çalışan ekibin iletişimini kuvvetlendirme ve takım verimliliğini arttırma amaçlı bir eğitimdir. Elbette iyi bir ekip oluşturmak için yalnızca görev ve sorumlulukların iyi dağılımı yeterli değildir. Ekipteki herkes ortak bir amaca yönlenmeli, bilgi ve becerilerini bu amaç doğrultusunda geliştirmelidir. Takım ruhu ve ekip çalışması kurum içinde bir kültür olarak benimsenmelidir. Takım iyi çalışırsa takımın bağlı olduğu kurum da iyi çalışır.

Eğitim İçeriği;

– Takım Nedir?
– Takım Ruhu Davranışları Nelerdir?
– Takımdaşlık
– Takım Çalışması, Dinamikleri ve Çalışma Yöntemleri
– Takım Başarısına Etki Eden Faktörler
– Takımla Karar Verme
– Takımla Düşünme
– Takımda Engeller
– Takım Çalışmasının İşletmeye ve Çalışanlara Faydaları
– Örnek uygulamalar

Program süresi: Yarım gün

Eğitmen:Seda Altan

 

 

 

 • Etkili Hızlı Okuma Eğitimi

         Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda bilgiye ulaşabilmek de hayatımıza giren büyük kolaylıklardan biri haline geldi. Kitapların yanı sıra internet gibi sınırsız bilgi kaynağıyla dünyanın herhangi bir köşesinden istediğiniz bilgiyi odanızdaki bilgisayarınızın ekranına aktarabiliyorsunuz.

Bu kaynak yoğunluğu arasında kişiye düşen, sadece bunları harmanlayıp işe yarar hale getirmek oluyor. Tabi tüm bunları algılamak, gelişen ve hızla değişen bilgi çağına uyum sağlayabilmek için en önemli aracınız “Okumak”

Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinen birinin daha fazla öğrenmeye, daha fazla öğrenmek için daha fazla okumaya, kısıtlı zamanda daha fazla okumak için de etkili hızlı okumaya ihtiyacı vardır. Ancak yeterince hızlı okuyamıyor ve bu nedenle de sıkılıyorsanız yapmanız gereken tek şey okumayı yeniden öğrenmeniz.

Eğitimcisiniz, İşadamısınız, Avukatsınız, Devlet memuru ya da Yöneticisiniz. Evrak, rapor, e-mail, gazete-dergi, ödev, not, dosya okumanız lazım. İş saatleri yetmiyor, herkes eve giderken siz ofis de kalıp yalnız başına okuyup duruyorsunuz. Ya da eve iş götürüyorsunuz. Evrakları, raporları, dosya, e-mail, not, ödev gibi materyalleri daha etkili daha hızlı okuyabilseniz, yanlış anlamalara düşmeden, hata yapmadan bitirebilseniz nasıl olurdu?

Ya da okumayı seviyorsunuz, okumak istediklerinizin hepsine vakit yetişmiyor…

Şimdi düşünün, Okuyacaklarınızı yarı zamanda okuyup bitirebilirmisiniz?

Hem olsa bile, okuduğunuzu iyi anlayabilirmisiniz ki?

Her iki soruya da evet!

Ama Nasıl?

Hızlı Okuma tekniği sayesinde J

 

Eğitimimiz  % 45 teorik, % 55 pratik uygulamalardan oluşmaktadır…

Eğitimin Amacı;

Beynimiz normal şartlarda dakikada 1000-2000 kelime okuyabilecek bir kapasiteye sahip olmasına rağmen, Okuma alışkanlığı olan bir kişi dakikada 150-200 kelime okumaktadır. Bu eğitim, okurken karşılaştığınız sorunlara cevap bulmak üzere teorik ve pratik bilgileri bir arada vererek mevcut okuma alışkanlıklarınızı değerlendirmek, okuma verimliliğinizi geliştirecek çalışmalar yaparak anlama miktarınızı en az %20 arttırmak ve okuma hızınızı en az iki katına çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.

ve;

 • Okuma disiplini ve sistematiği kazandırmak
 • Okunan metinleri daha iyi anlamak ve hatırlamak
 • Kalıcı öğrenme sağlamak
 • Karar verme becerisini arttırmak
 • Zaman tasarrufu sağlamak
 • Dikkat ve konsantrasyonu maksimum seviyeye yükseltmek
 • Bilgisayarlı sistemle okumayı mekanik hale getirebilmek
 • Dikkat ve farkındalık uygulamaları ile motivasyonu arttırmak
 • Kendi sınırlarını ve kapasitesini keşfetmek
 • Amaç belirlemek, kendini kodlamak, stratejik düşünme becerileri geliştirmek
 • Zihinsel bir işe başlamadan önce bedenini ve ruhunu nasıl rahatlatacağını öğrenme

 

 

 

Eğitimin İçeriği;

 • Hızlı Okuma Tarihçesi
 • Hızlı Okuma Nedir ve Faydaları
 • Eğitim Öncesi Okuma ve Burdon  ve DD-Dikkat Testi
 • Beynimizi Tanıyalım
 • Sağ/Sol Beyin
 • Beynimizi Nasıl Etkin Kullanırız
 • Beynimiz ve Besin İlişkisi
 • Gözümüzün Önemi
 • Aktif Görme Alanı Ölçümü
 • Aktif Görme Alanını Genişletme Çalışmaları
 • Beyin-Göz İletişimi ve Kavrama Bilgileri
 • Hızlı Okumanın Aşamaları
 • En Yaygın Okuma Sorunları
 • Amaca Göre Okuma Biçimleri
 • Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri
 • Bellek Nedir
 • Kısa Bellek-Uzun Bellek
 • Ebbinghaus’un Unutma Eğrisi
 • Öğrenme Şekliniz
 • Etkin Öğrenme Yöntemleri-Mind Map
 • Odak-Konsantrasyon Sağlama Teknikleri
 • Stres Nedir
 • Motivasyon -Afirmasyonlar
 • Nefes’in Önemi

Ve

 • Bilgisayar Sisteminde Uygulamalar ve Alıştırmalar
 • Egzersizler
 • Kısa Filmler
 • Oyunlar

 

Eğitimin Süresi: 2 Gün

Eğitmen: Vildan Güntürk

 

 

 

 • Öğretmen Olmak

Öğretmen bir bilimi, bir sanatı, bir tekniği veya belli bir bilgiyi öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kişidir.

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğrenimi bitirerek ya da yeterlikleri kazanarak öğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş olan kimselerdir. Resmi ya da özel bir eğitim kurumunda çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin istenilen öğrenme ve yaşantılarını kazanmalarına kılavuzluk etmek ve yön vermekle görevlendirilirler. Hangi kurumda çalışırlarsa çalışsınlar öğretmen olmanın ve mesleği devam ettirebilmenin gerelilikleri vardır.

 

Eğitim içeriği:

-Toplumda öğretmenin yeri

-Öğretmenin görev ve sorumlulukları

-Ders planı hazırlama

-Sınıf içi uygulama

-Yönetmelikler ve resmi evraklar

-Sınıf Yönetimi

 

 

Eğitimin Süresi: Yarım Gün

Eğitmen: Uzm. Figen TIĞCI

 

 

 

 • Okul Öncesinde Kitap Ve Oyuncak Seçimi

KİTAP

Kitaplar, bebeklikten yetişkinliğe kadar bilgi, eğitim, hobi, eğlence, merak uyandırma, araştırma vb. alanlarda hep yanımızda olan bir arkadaştır. Çocuğa, doğumdan itibaren, düzenli olarak kitap okunmalı ve ilerleyen zamanlarda da çocuğun kitap okunması sağlanmalıdır. Çocuk kitapları; çocuğa önce kitabı, sonra da okumayı sevdirir ve çocuk kitap okumayı seven bir yetişkin olarak büyür.

Birçok araştırma okuma alışkanlığının temellerinin aile tarafından atıldığını ortaya koymuştur. Çocuğuna kitap okuyarak model olan, kitap alan, kitap okuyan, çocuğu ile birlikte kütüphane ya da kitapçıya giden aile; ona okuma alışkanlığı kazanmasında önemli rol oynar.

Eğitim içeriği:

-Çocuklar için kitapların faydaları nelerdir?

-Yaş gruplarına göre kitap seçimi nasıl yapılmalıdır?

-Resimli kitapların çocuk gelişimine etkileri nelerdir?

-Çocuğa kitap okurken nelere dikkat etmek gerekir?

-Çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak için nelere dikkat edilmesi önerilir?

-Kitap türleri

-Çocuk kitaplarının özellikleri ne olmalıdır?

OYUNCAK:

Her yaştaki insan için oyun önemlidir. Çünkü, yaşam oyunlarda biçimlenir ve anlam kazanır. Çocuklar için oyun eğlenceden çok daha büyük anlamlar taşır. Çocuk oyun oynayarak kendini keşfeder, geliştirir, dünyayı tanır ve dünyanın işleyişine uyum sağlamaya çalışır. Oyun çocuğun dilidir, iletişim biçimidir, işidir. Duygularını sözel aktarmak için gerekli olan bilişsel gelişimini henüz tamamlamamış olan çocuk için oyun duyguların dışa vurumudur. Bununla birlikte zor , korkutucu olan duygularını ve deneyimlerini seçtiği oyunlar ve oyuncaklar yoluyla yansıtır. Oyuncak, çocuğun bedensel,bilişsel, zihinsel, sosyal gelişimini sağlayan araçlardır. Bu nedenle çocuk için her şey oyun malzemesi olabilir. Çocuğa doğru oyun malzemesini almak ve güvenli oyun ortamı sağlamak önemlidir. Çocuğa oyuncak alırken, onun gelişim düzeyini, ilgisini, yeteneklerini değerlendirmek gerekir. Çocuğun gelişim dönemine uygun olmayan oyuncak onun ilgisini çekmeyeceği gibi, ilgisinin dışında ki oyuncaklar da onu mutlu etmez. Bu nedenle oyuncak çocuğun yaşını, gelişimini ve ilgisini gözeterek alınmalıdır.

Eğitim içeriği:

-Oyuncağın çocuk yaşamındaki önemi

-Yaşlara göre oyuncak seçimi

-Eğitici oyuncakların çocuğa etkileri

-Cinsiyete göre oyuncak seçimi

-Gelişim alanlarına göre oyuncak seçimi

-Anne babaların oyuncak seçiminde dikkat etmesi gereken önemli noktalar

-Oyuncakların nitelikleri

Eğitimin Süresi: Yarım Gün Eğitmen: Uzm. Figen TIĞCI

 

 • Okul Öncesi Matematik Eğitimi

Matematik, akıl yürütme ve problem çözme sanatıdır.

Matematik;

 • Bir disiplindir.
 • Bir bilgi alanıdır.
 • Varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenir.
 • Bir çok bilim dalının kullandığı bir araçtır.
 • Mantıksal bir sistemdir.
 • Dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam, kullanışlı evrensel bir dil, bir ekindir.
 • Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmez değerdedir.
 • İnsanın düşünce sistemini düzenler.
 • İnsanın doğru düşünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlar.

Eğitimde yapılan araştırmalar sonucu okul öncesi dönemde görsel ve işitsel olan eğitim sistemine dokunsallık da eklenerek matematik için mükemmel üçlü yakalanmış olmuştur.Matematik eğitiminin uygulamasız ve materyalsiz olmazsa olmaz gerçeği ön plana çıkmıştır. Çocuk matematikle fark etmeden günlük yaşantısında çok erkenden tanışır.

Eğitim içeriği:

-Okul öncesi matematik eğitimi

-Sayılar,şekiller,örüntü,oranlar vb. kavramların uygulaması nasıl uygulanmalıdır?

-Eğitimde sezgisel matematiğin yeri

-Matematiği oyunlaştırması

-Matematiğin diğer disiplinlerle ilişkisi

-Çocuğun yaşantısına matematiğin entegrasyonu

Eğitimin Süresi: Yarım Gün

Eğitmen: Uzm. Figen TIĞCI

 

 

EĞİTMENLERİMİZ

Sinem Acar

Sinem AcarEğitim Danışmanı, Eğitmen, Eğitici Eğitmeni

19 Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında Park Avenue Bank’ta Yönetici Asistanlığı görevini yürütmüştür. 18 yıldır farklı özel eğitim kurumlarında İngilizce Öğretmenliği görevinde bulunmuş, son yıllarda İngilizce Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2000 yılından bu güne mesleki gelişimi ile ilgili birçok seminer ve konferansa katılmıştır. 2017 yılında Pilgrims tarafından düzenlenen Eğitici Eğitmenliği (Teacher Trainer) programını tamamlamıştır. Bahçeşehir okulları tarafından düzenlenen Farklılaştırılmış Eğitim (Differentation in and out of the classroom) ve Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ AKADEMİ)  Oyunlaştırma (Gamification) Eğitimlerine katılmıştır.

2018 yılında RIVER EĞİTİM VE DANIŞMANLIK firmasını kurmuştur. River Eğitim ve Danışmanlık, İngilizce Öğretim Destek Programı, İngilizce Dil Beceri Atölyeleri, Çocuk Gelişim Atölyeleri, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Koçluk-Mentorluk gibi farklı alanlarda hizmet vermektedir. Öğretmen eğitimleri gerçekleştirmekte ve eğitim kurumlarına Eğitim Danışmanlığı yapmaktadır.

 

Seda Altan

Seda Altan Eğitmen, Koç, Assessor

19 Mayıs Ü. İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında ise Bahçeşehir Ü. İnsan Kaynakları Yönetiminde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

1998 – 2000 yılları arasında İngilizce Öğretmenliği görevini sürdürmüştür. 2000 yılında çalışmaya başladığı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü “Eğitim ve Gelişim Yönetimi Birimi Yöneticiliği” görevinden 2017 yılında ayrılmıştır. Ayrıca şirkette ilk defa uygulanmaya başlanan Performans ve Geri Bildirim Sisteminin kurulmasını ve hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Kurucusu olduğu Hayal Çocuk Kulübünde 2-6 yaş grubu çocuklarla birçok atölye çalışması gerçekleştirmiştir.

FLOW Coaching International’dan Koçluk, Marmara Ü. Eğitimcinin Eğitimi, Maltepe Üniversitesi – TDC Eğitim işbirliği ile Assessorlük eğitimlerini almıştır. Şu anda Koçluk-Mentorluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri vermeye devam etmektedir.

 

Oktay Serveren

Oktay Serveren Eğitmen

 

Uzun yıllar Bankacılık sektöründeki görevini sürdürmüştür. Ka Eğitim ve Danışmanlığın önderliğindeki Planetaryum (taşınabilir gök evi) ile eğitim sektörüne adım atmıştır. 2 yıl boyunca Mental Aritmetik, Yetenek Testleri gibi konularda okullara çözüm seçenekleri sunmuştur.

2014 Kasım ayından beri bilimin eğlence ile birleştiği farklı atölye çalışmalarını içeren “Süper Bilim Dedektifleri” adı altında kendi markasını oluşturmuştur. Bu alanda yüzlerce eğitim kurumunda,  on binlerce öğrenciyle buluşmuştur. Bu atölyelerle, bugüne kadar birçok küçük bilim dedektifine, öğretmenlerinin anlattıkları konuların ne kadar eğlenceli olduğunu deneylerle ispatlamıştır. Süper Bilim Dedektifleri; ” Çocuk oynayarak öğrenmelidir ve eğitime duygu katılırsa öğrenim kalıcı olur.” görüşünü savunmaktadır.

Vildan Güntürk

Vildan Güntürk Psikolojik Danışman & Eğitim Koçu

Profesyonel iş yaşamına İletişim sektöründe başlamış, Kurumsal dünyadaki yoğun çalışma hayatını 25 yılın ardından noktalamıştır. Yaşam ve insanı merak ederek, uzunca süre alt yapısını hevesle oluşturduğu 2012 yılında, farklı bir keşif yolculuğuna çıkmış ve kendi gelişim sürecinde geliştirdiği teknikleri kullanarak, yaşadığı deneyimleri aktararak, bireylerin gelişim yolculuğuna aracılık etmek amacıyla Koçluk eğitimlerine başlamıştır.

Akademik yaşamını, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Lisans, Marmara Üniversitesi Kişilerarası İletişim Master, İstanbul Üniversitesi Pedagojik Formasyon, Okan Üniversitesi Eğiticinin Eğitimi, Stellar İmpact İnternational Life Coach, Temel Psikoloji, İleri Danışmanlık Teknikleri ve Terapötik Beceriler, İçsel liderlik, NLP, Özel Eğitim Öğretmenliği, Etkili Hızlı Okuma & Nöro-Dikkat Eğitmenliği ve İnternational Dyslexia Training ve Yetişkin & Çocuk Psikolojisi Test Eğitimleri gibi programları tamamlayarak, Psikolojik Danışmanlığın yanı sıra Koçluk, Mentorluk,  Kişisel Gelişim Eğitmenliği, Hızlı Okuma& Dikkat Eksikliği Eğitmenliği ve Eğitim Koçluğuna devam etmektedir.

Profesyonel çalışmalarının yanı sıra bazı Özel ve Devlet okullarında “Ana –Baba Tutumlarının Çocuk Üzerindeki Etkisi” konulu seminerler vermiş olup, çeşitli sosyal platformlarda da  “Çağdaş yaşamı destekleme vakfında gönüllü- Öğrenci Koçluğu”  “Zihin Haritaları Eğitimi ve Türk Eğitim Gönüllüleri vakfında “Düşünmeyi öğreniyorum” programları yürütmüştür. BAUSEM & Koçluk Platformu Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Koçlukta Ekoller, Yaklaşımlar, Modeller ve Kanıta Dayalı Koçluk Uygulamaları paneli ve Uluslararası Okul Temelli Olumlu Davranış Geliştirme ODGE sempozyumunda da katılımcı olarak yer almıştır.

 

Burcu Aydoğdu

Burcu Aydoğdu Eğitmen

16 Nisan 1980 İstanbul doğumlu olup, eğitim hayatı da İstanbul’da geçmiştir. Üniversite eğitimini İşletme ve Sosyal Hizmetler olarak tamamlamış, kurumsal çalışma hayatının yanında kişisel gelişim, anaokulu öğretmenliği, özel eğitim, uluslararası uygulanan eğitim disiplinleri ve ülkemizde uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmıştır.

İş hayatına bankacılık sektöründe başlamış, uluslararası şirketlerde proje hazırlama alanında devam etmiştir. Son olarak Vaillant Group şirketinde Proje Yöneticisi olarak 2012 senesi sonuna kadar çalışmıştır. Ocak 2016 senesinden itibaren ‘Doğru Danışman’ çatısı altında topladıkları iş kolları ile tecrübelerini ve network ‘ünü gelecek kuşaklara ve talepte bulunan profesyonellere aktarmaktadır.

 

Figen TIĞCI

Figen TIĞCI Uzman

1967 yılında İstanbul doğumlu olup, 1989 yılında Marmara Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur.Yükseklisansınıyine Marmara Üniversitesi Okul öncesi öğretmeniği dalında 2003 yılında Prof. Dr. Yıldız Güven danışmanlığında “6 yaş çocukları için Mekânsal Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi ve mekânsal algı eğitim programının mekânsal algı gelişimine etkisi” konulu tezi ile tamamlamıştır.Marmara Üniversitesi Okul öncesi Eğitim Merkezi’nde başlayan öğretmenlik, 2 yıl anaokulu işletmeciliği, 16 yıl özel eğitim kurumları bünyesinde ki anaokullarında idarecilik görevlerinde bulunmuştur. 2000 yılından günümüze kadar başta “Küçük Adımlar” eğitim yayınları olmak üzere okul öncesi öğrencilerine yönelik eğitim setleri, kitap vb. çalışmaları hazırlamış ve hazırlamaya devam etmektedir. 2013 yılından bu yana okul öncesi öğrenciler için başta “Oyunlarla Matematik Öğreniyorum Seti” olmak üzere akıl ve dikkat oyunları hazırlamaktadır. 2014-2017 yılları arasında okul yöneticiliği görevine devam etmiştir. Şu anda okul öncesi çocuklar ve öğretmenler için eğitim materyalleri hazırlamakta ve mesleki eğitim seminerleri vermektedir. 2018 tarihinde de 3+ “çocuk,yetişkin ve eğitimci” eğitimi ve atölye çalışmalarının yer aldığı bir merkez olan “Nar Ağacı” nı kurmuştur. REGE-EOLO-MYPUZZLE firmalarının eğitim danışmanlığını yapmaktadır.

Kurumuzca verien eğitimler; 3-18 yaş aralığı öğrencilerin öğrenim ve öğretim sürecini kapsamakta ve eğitimcilerin ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir. Eğitim sonunda eğitime katılan tüm katılımcılara “RIVER EĞİTİM Katılım Sertifikası” verilecektir.

https://www.facebook.com/superbilimdedektifleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here