ODTÜ Tasarım Fabrikası

ODTÜ Tasarım Fabrikası; tasarım, mühendislik, bilişim, eğitim, sosyal ya da idari bilimler alanında öğrenim gören öğrencilerimizin disiplinlerarası takımlar oluşturarak, sanayi ile etkileşim ve iş birliği halinde yeni ürünler geliştirmesini sağlamaktadır.

ODTÜ Tasarım Fabrikası; tasarım, mühendislik, bilişim, eğitim, sosyal ya da idari bilimler alanında öğrenim gören öğrencilerin disiplinlerarası çalışmalar yürüterek iş ve sanayi dünyasının yanı sıra STK’larla iş birliğinde, tasarım odaklı düşünmeyi ve ürün geliştirmeyi öğrenmelerine yönelik olarak Kalkınma Bakanlığı desteğiyle kuruldu.

Öğrencilerin disiplinler arası takımlar halinde yürüttükleri tasarım projeleri için mekan ve cihaz altyapısı sunmayı hedefleyen Tasarım Fabrikası;

– yenilikçi ürün fikirleri ve prototipler geliştirmeye yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenmesini,

– tasarım, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında en güncel teknolojinin sunduğu imalat yöntemlerini kullanarak uygulamalı araştırma projelerinin geliştirilmesini,

– üniversite, teknokent, sanayi ve toplumsal kuruluşların gerçek problemlerini yeniden tanımlayarak çözüm üretmek üzere işbirliği yapılmasını,

– teknolojinin sunduğu en yeni ürün geliştirme ve prototipleme yöntemlerinin, üniversitemizde faaliyet göstermekte olan ilgili birimlerin hizmetine sunulmasını amaçlıyor.

Çok farklı disiplinlerden gelen akademisyen, araştırmacı ve uzmanların görev aldığı Tasarım Fabrikası; bütün disiplinlerden ve seviyelerden üniversite öğrencilerinin katılabileceği, öğrencilerin bu güne kadar biriktirdikleri teorik ve pratik becerilerini yenilikçi ürün fikirlerine, çözüm önerilerine dönüştürebileceği eğitim programları düzenliyor. Yenilikçilik yaklaşımlarıyla, gelecekte birlikte çalışacakları farklı disiplinlerden ekipleri ve organizasyonları ileriye götürme hedefiyle öğrencilere yönelik “Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu” dersini hayata geçiren Tasarım Fabrikası hakkında detaylı bilgi için https://tf.metu.edu.tr/ adresi ziyaret edilebilir.